کلمات کلیدی اساس سئو هستند.‬ اگر شما درکی از کلیدواژه ها‬ نداشته باشید نمیتوانید به طور موثر سایت خود‬ را در بهینه سازی موتور جستجو گسترش دهید.‬ منظور از کلمات کلیدی چیست؟‬ آنها واژه هایی هستند که مردم‬ در موتور جستجو تایپ میکنند و‬ در پاسخ به آنها موتورهای جستجو‬ صفحه ای از نتایج جستجو را نمایش میدهد که‬ ممکن است سایت شما توسط آن‬ کلیدواژه به نمایش درآید، یا که‬ این کلیدواژه ها میتوانند یک واژه‬ سایت یا چند واژه کنار هم باشند‬. من گاها از عبارت ” عبارتهای‫ کلیدواژه گذاری شده ” استفاده‬ میکنم که به معنای عبارتهای چند واژه ای‬ تایپ شده در موتور جستجو است‫ ولی اغلب اوقات به آنها‬‬ عبارتهای تایپ شده میگوییم که یک یا پنج کلیدواژه دارند‬. گاها دیدن افرادی که بدون انجام تحلیل کلیدواژه،‬ ماه ها یا سالها سایت خود‬ را گسترش میدهند مرا شگفت زده میکند.‬

اهمیت کلمات کلیدی

شما باید زمان زیادی را صرف‬ این کار کنید و از کلمات کلیدی مختلفی استفاده نمایید‬ و بفهمید که مردم به دنبال چه چیزی هستند‬. این کلیدواژه ها است که مشتری‬ را به سایت متصل می نمایند‬، بنابراین اگر اینکار را به درستی‬ انجام ندهید مانند یک فروشگاه ‫کیف و کفش به نظر می آیید‬ که تابلوی پیتزا پزی را در مقابل در گذاشته است‬. این تابلوی کیف و کفش فروشی‬ است که مشتری ها را از کار‫ شما با خبر میکند‬ بنابراین استفاده از کلیدواژه های نادرست در وب سایت مانند‬ استفاده از تابلوی اشتباه در جلوی در مغازه است‬. چند سال پیش من کاری بر‬ یک دانشگاه آنلاین انجام دادم‬. مشکلی در سازمان بین مردم در‬ وب و آکادمیکها وجود داشت‬، افراد آکادمیک استفاده از عبارت “تحصیلات‬ آنلاین” را در وب سایت منع کرده بودند‬ چون فکر میکردند این واژه ی بدی است‬. همینطور هم هست، چون مردمی که میخواستند مدرکی را بگیرند از‬ عبارت “تحصیلات آنلاین” در کنار سوژه استفاده میکردند و‬ به این صورت ارتباط قطع میشد‬ و شکافی بین وب سایت و عبارتی که مخاطبین‬ هدف در موتور جستجو استفاده میکردند وجود داشت‬. همه فرض میکنند که کلیدواژه های مهم را میدانند.‬ در این چند سال من فهمیدم‬ که هیچ کس کلمات کلیدی مهم را نمیداند‬ جز اینکه تحلیلی بر آن انجام دهد.‬

اگر شما تحلیلی انجام ندهید دو اتفاق رخ میدهد:‬ اول اینکه به عبارتهای مهم، عبارتهایی که مردم‬ در موتور جستجو استفاده میکنند توجهی ندارید‬ و دوم اینکه برخی از واژه هایی‬ که به نظرتان مهم است اینطور نیستند،‬ بنابراین شما زمان خود را بر‬ عبارتهایی که مردم استفاده نمیکنند از دست میدهید.‬ چطور تحلیل کلیدواژه ای را شروع کنید؟‬ اولین مرحله حدس زدن است.‬ واژه هایی که به نظرتان اهمیت دارد را یادداشت نمایید و‬ از همه کس در پروژه بخواهید‫ بگویند کدام واژه به نظرشان‬‬ اهمیت دارد، وب سایت رقبا را بررسی کنید‬، کد منبع آنها را بررسی کنید‬ تا تگهای متا را پیداکنید‬، به این صورت لیستی از عبارتها خواهید داشت که‬ اساس تحلیل کلیدواژه ای شما را‬ میسازند سپس از ابزار تحلیل کلیدواژه استفاده کنید.‬ سرویسی که داده های جستجو حقیقی را بررسی میکند تا به شما در مورد جستجوی مردم بگوید.‬‬ مرحله تحلیل کلیدواژه ها را نادیده نگیرید.‬ استراتژی درست در انتخاب کلمه کلیدی یعنی سئو سایت موفق.
‫‬‬

اشتراک گذاری در: فیسبوک توئیتر گوگل + لینکدین پینترست