پایان نامه رایگان درباره ، قسمتی، نمی‌برد،، .154

شد.
درا ینجا لازم است چند نکته را یاد‌آوری نماییم که: اگر مهریه حال نباشد (موجل و قسطی باشد)، حق حبس برای زن به وجود نخواهد آمد. ولی اگر زن حق حبس داشته باشد، پرداخت قسمتی از مهر نیز این حق را از بین نمی‌برد، به علاوه، اعسار شوهر (هم) مانع از استفاده زن از حق حبس نیست .154

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درموردسازمان ملل، منشور ملل متحد، حقوق بشر، دفاع مشروع

دیدگاهتان را بنویسید