تاب آوری و مولفه های ان

تاب آوری سال هاست که تاب آوری به عنوان یک استعاره تأثیرگذار از علوم طبیعی وارد روان شناسی شده است. این مفهوم به شیوه های گوناگونی تعریف شده و دارای ادبیات پیچیده و وسیعی بخصوص در روانشناسی رشد بوده و در مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی نیز رو به افزایش است. به دلیل اینکه تاب […]

Read More

از عزت نفس » بالا یا پایین«چه استنباطی می‌شود؟

از عزت نفس » بالا یا پایین«چه استنباطی می‌شود؟ عزت نفس بالا به عنوان دیدگاهی سالم از خود، مورد بررسی قرار گرفته است، یعنی دیدگاهی که به طور واقع گرایانه کمبودها و نقاط ضعف را در بر می‌گیرد، ولی نه به آن شدتی که منجر به انتقاد شدید از فرد شود. شخصی که از عزت […]

Read More

مولفه‌های کیفیت زندگی چیست

کیفیت زندگی[1] سازمان بهداشت جهانی، «سلامتی»[2] را حالتی توصیف کرده است که در آن فرد از نظر روانی، عاطفی و اجتماعی کاملاً سالم است و در او هیچ نشانه‌ای از بیماری و روان رنجوری مشاهده نمی‌شود ( ساکسنا و اوکانل[3]،2002). این تعریف از سلامتی، به این معنی است که در ارزیابی سلامتی، نباید تنها به […]

Read More

اعتیاد اینترنتی چیست و چه علایمی دارد

3 اعتیاد اینترنتی: اعتیاد به اینترنت یا وابستگی به اینترنت را می توان نوعی استفاده از اینترنت دانست که به ایجاد مشکلات روان شناختی، اجتماعی، تحصیلی و حرفه ای در زندگی افراد منجر می شود. تاریخچه ی ظهور این اعتیاد به عنوان یک اختلال جداگانه، اولین بار در سال 1995 توسط ایوان گلدبرگ مطرح شد […]

Read More

مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

آموزش  کارآفرینی در دانشگاه ها در پرداختن به امر آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها باید به چهار هدف کلی توجه داشت: ▪ اول انگیزهٔ کارآفرینی,▪ دوم ویژگی‌ها,▪ سوم مهارت‌ها▪ چهارم حمایت از کارآفرینان در مورد انگیزه باید کاری کرد تا فرد به موضوع کارآفرینی علاقه‌مند شود و کارآفرینی را به عنوان یک گزینهٔ شغلی مهم و […]

Read More

نظریه‌های شخصیت

نظریه‌های شخصیت 2-4-5-1- نظریه روانکاوی نظریه‌های روانکاوانه شخصیّت شامل نظریه‌های روانکاوی فروید، یونگ، آدلر است. فروید به عنوان پیشتاز و بنیانگزار نظریۀ روانکاوی شناخته شده است. وی به عنوان پزشک در بعضی بیماران خود متوجه ناراحتی هایی شده بود که منشأ جسمی‌نداشتند و معتقد شد که این ناراحتیها حاصل و تحت کنترل مغز دوم است […]

Read More

عوامل موثر بر انواع تعهد

– عوامل موثر بر انواع تعهد 1-5-3-2  تعهد عاطفی در مطالعه ای توسط آلن و می یر برای سنجش و تبیین پیش شرط های تعهد سازمانی انجام گرفت، پیش شرط های تعهد عاطفی به شرح ذیل مطرح گردید (آلن و می یر، 1990، صص 18-1 به نقل از بافرانی،1387). * چالش شغلی : سخت، دشوار، […]

Read More

شش نکته اساسی که در شادی کارکنان در محیط موثراند

عوامل سازنده امنیت شغلی افراد با نیازهای متفاوتی وارد سازمان می شوند و هیچ فردی به طور کامل تواناییها و نیرومندیهای یکسانی در این نیازها ندارد. برخی افراد اساساً با پول راضی می شوند، برخی دیگر تنها به فکر ارضای احساس ایمنی هستند. توجه به تفاوتهای فردی، مطلب بسیار مهمی است اما بدان معنا نیست […]

Read More

وضع تحصیلی دانش آموزان پرخاشگر

وضع تحصیلی دانش آموزان پرخاشگر : از نظر تحصیلی نسبتا ً پایین بوده و معمولا ً دارای مواردی از قبیل ، اخراج از مدرسه ، تغییر مدرسه و مردودی و تجدیدی در سابقه تحصیلی خود می باشد . همچنین مشکلات رفتاری از دوره دبستان و حتی پیش از دبستان نیز داشته اند . ساخت خانواده […]

Read More

انوتع و سطوح مشارکت

سطوح مشارکت پانسفورد و کارپینتر(1988) در کتاب خود یک جدول دو بعدی را پیشنهاد کرده اند که پنج سطح عمده مشارکت را شامل می گردد: مشارکت در سطح فردی که جنبه هایی از روابط بین فرد و سازمان استخدام کننده وی اشاره دارد. مشارکت در سطح عملیاتی که به تصمیمات گروه های رسمی کوچک در […]

Read More