مرداد ۱۳۹۷

خودناتوان­سازی تحصیلی از نظر روانشناختی

تعریف خودناتوان­سازی تحصیلی اخیراً پژوهشگران به موضوع استفاده دانش­آموزان و دانشجویان از راهبردهای خودناتوان­سازی در زمینه آموزشگاه علاقه­مند شده­اند، به نظر می­رسد که برخی دانش­آموزان،… مطالعه بیشتر »خودناتوان­سازی تحصیلی از نظر روانشناختی