پایان نامه افزایش زمان ماندگاری ماست با استفاده از استارتر محافظ جهت کنترل میکروارگانیسم‌های عامل فساد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد­غذایی عنوان افزایش زمان ماندگاری ماست با... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی وجود فلزات سنگین ، مقادیر نیترات ونیتریت و ویژگی های میکروبی آبهای بطری شده استان …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی  پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی   عنوان بررسی وجود فلزات سنگین ،... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی اثر نانو خاک رس روی فیلم­های ترکیبی زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته سیب زمینی و ژلاتین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ­ی مهندسی علوم و صنایع غذایی عنوان بررسی اثر نانو خاک رس روی فیلم­های ترکیبی زیست تخریب پذیر بر... متن کامل

Read More

پایان نامه سرانه مصرف همبرگرو رتبه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه ارشد رشته صنایع با موضوع : سرانه مصرف همبرگرو رتبه ایران فهرست مطالبعنوان                                                  ... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی اثر پیش فرایند های اسمز واولتراسونیک بر مدلهای سینتیکی خشک کردن باهوای داغ درکیوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: صنایع غذایی عنـوان: بررسی اثر پیش فرایند های اسمز... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی اثر پیش فرایند های اسمز و میدان های الکتریکی پالسی بر مدلهای سینتیکی خشک کردن باهوای داغ …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: صنایع غذایی عنوان: بررسی اثر پیش فرایند های اسمز و... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی امکان استفاده از گوشت شترمرغ در تولید ناگت

دانشکده کشاورزی علوم و صنایع غذایی  پایان نامه کارشناسی ارشد  عنوان :  بررسی امکان استفاده از گوشت شترمرغ در تولید ناگت چکیده:هدف این پژوهش ارزیابی اثر جایگزینی آردهای مختلف (آرد... متن کامل

Read More

پایان نامه ارزیابی امکان استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی عدس

دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه ارشد صنایع با موضوع: ارزیابی امکان استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی عدس فهرست... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی عصاره های چای سبز در فرمولاسیون ماءالشعیر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گروه علوم و صنایع غذایی بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی عصاره های چای سبز در فرمولاسیون ماءالشعیر استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسین... متن کامل

Read More