پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد کنوانسیون حقوق کودک

سوء‌استفاده قرار گرفتند را به طور‌خاص سخت می‌کند. دختران نوجوان همراه با کودکان با موانع بزرگ‌تری روبرو‌‌‌‌‌‌ می‌شوند و کودکان آنها اغلب بدنام می‌شوند و… مطالعه بیشتر »منابع مقاله درمورد کنوانسیون حقوق کودک