کارکردهای اجتماعی، درک زیبایی شناسی، تحقیقات و فناوری

وزارت علوم و تحقیقات و فناوریموسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آباگروه: معماریپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته مهندسی معماری(M.A)گرایش: معماریعنوان: طراحی... متن کامل

Read More

همه¬ی، ویژگی¬های، رابطه¬ی، انسان¬ها

موجودات بی¬شمار آن به شمار می¬رود. رابطه تکوینی به دلیل رابطه ژرف و تنگاتنگ انسان با خدا وجوه بسیاری دارد که می¬توان در این رابطه اسماء الهی را موردمطالعه قرار داد. هر نامی از... متن کامل

Read More

تعاملات اجتماعی، شهرسازی ایرانی، منزلت اجتماعی، روابط اجتماعی

این مفاهیم در هنر اسلامی زمینه¬ساز محیط اجتماعی و کالبدی شهر،محله و خانه را متناسب با ویژگی¬های انسانی فراهم می¬سازد. مواردی چون عدم معیار قرار دادن مادیات در تشکیل محلات و شکل... متن کامل

Read More

هایدیگر، می¬کنیم، همه¬ی، گزیدن

در خانه و حول آن به سادگی ارزانی گردیده است می¬توان گفت ، خانه مکانی است که وقوع زندگی روزمره را در خود گرفته . زندگی روزمره معرف چیزی است که تداوم خود را در هستی ما حفظ کرده و از این رو... متن کامل

Read More

الائمه، لدرر، الجامعه، بحارالانوار

آن بهره¬مند است. همچنین از آن حضرت نقل شده است که شتر مایه عزت و توانایی اهلش و گوسفند مایه برکت است و خیر و خوبی با پیشانی اسب تا روز قیامت گره خورده است. مکارم الاخلاق،ص۱۳۰، به نقل... متن کامل

Read More

«خانه»، (انصاریان،، جنبه¬های، آن¬چه

از جسمی – روحی و فردی- اجتماعی یا انواع فعالیت¬های رفتاری ناشی از ابعاد انسانی¬اش از قبیل جامعه، تاریخ، اعتقاد، هنر، علم، اقتصاد، فرهنگ و عوامل مادی یا کالبدی آن؛۲- محیط، که عبارت... متن کامل

Read More

می¬باشد.، (انصاریان،، آسمان¬ها، آیه¬ی

ضعف است.حکمت در لغت به معنای نوعی محکم کاری است که در آن رخنه¬ای راه ندارد و در معلومات عقلی که ابداً قابل بطلان و کذب نیست به کار می¬رود. هرچند حکمت به معنای دانایی، علم، دانش،... متن کامل

Read More