پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازده سهام، رگرسیون، ضریب تعیین، بحران مالی

۵- ۳ مدل تحلیلی تحقیق ۵۸ ۶- ۳ روش جمع آوری اطلاعات ۵۹ ۷-۳متغیرهای تحقیق ۶۰ ۸ – ۳ نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق ۶۰ ۱- ۸-۳ رشد فروش ۶۰ ۲- ۸- ۳ شاخص بحران مالی ۶۱ ۹- ۳ روشها وتکنیکهای تجزیه... متن کامل

Read More

منبع مقاله درمورد فناوری اطلاعات، روستاییان، توسعه اقتصادی، جامعه آماری

وسیله پست الکترونیک برای روستاییان ارسال شده بود، پاسخ داده شده بودند و این نشان می دهد که بکارگیری این فنآوری در شغل روستائیان نقش چندانی ندارد و یا اصولاً علاق های به آن ندارند.... متن کامل

Read More

منبع مقاله درمورد فناوری اطلاعات، روستاییان، مناطق روستایی، جهانی شدن

فقر زدایی، رفع تبعیض، ایجاد شرایط آموزش ارزان و ساده، مبارزه با بیماری‌های فراگیر و اخیرا توسعه ای سی تی در مناطق محروم مانند روستاها تلاش می‌کنند، به طوری که در ماه مارس ۲۰۰۱... متن کامل

Read More

منبع مقاله درمورد فناوری اطلاعات، روستاییان، برنامه ریزی استراتژیک، مزیت رقابتی

قرار است تا پا یان سال ۲۰۱۵ تمام روستاهای عضو جامه اطلاعاتی- از جمله ایران – به اینترنت و امکانات دسترسی به اطلاعات مجهز شوند.از آنجا که روستاها ی کشور بیش از ۵۰ درصد از پهنه... متن کامل

Read More

منبع مقاله درمورد تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی، جامعه اطلاعاتی

مدیریت منابع طبیعی مانند جنگل، مرتع، منابع آبی، شیلات، آبخیزداری و غیره می توان از فناوری اطلاعات وارتباطات کمک گرفت. ۲-۵-۴-۵.توانمند سازی و مشارکت افراد پیچیدگی جوامع امروزی مانع... متن کامل

Read More

منبع مقاله درمورد فناوری اطلاعات، توسعه روستا، توسعه روستایی، زیرساختها

بود. ۲-۵-۱.فناوری اطلاعات وارتباطات و توسعه انسانی توسعه انسانی مفهومی است که در رأس اهداف و در سرلوحه راهبردهای توسعه ملی و برنامه های اجرایی قرار دارد زیرا بدون توفیق در این مهم،... متن کامل

Read More

منبع مقاله درمورد فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات، حوزه عمومی

آنلاین خصوصیات انواع دولت الکترونیکی ۲-۴-۲.مدل جریان اطلاعات حساس این مدل مبتنی بر انتشار اطلاعات حساس مورد نیاز مخاطبان خاص می‌باشد. اطلاعات حساس در یک دولت ناکارآمد به سهولت در... متن کامل

Read More

منبع مقاله درمورد دولت الکترونیک، خدمات الکترونیک، دسترسی به خدمات، خدمات الکترونیکی

کانال مناسب‌تر است و از خدمات متفاوت استفاده می‌کند . با توجه به موارد خاصی از پورتال اینترنت، معمولا اطلاعات از طریق پورتال دولت مرکزی در دسترس است، اما امکان دارد وب‌سایت‌های... متن کامل

Read More

منبع مقاله درمورد خدمات الکترونیک، فناوری اطلاعات، خدمات الکترونیکی، توسعه روستا

توسعه روستایی مورد بررسی قرار گرفت. – یافته های هدایتی مقدّم در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “ارزیابی نقش دفاتر ICTروستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی استان... متن کامل

Read More