می¬باشد.، (انصاریان،، آسمان¬ها، آیه¬ی

ضعف است.حکمت در لغت به معنای نوعی محکم کاری است که در آن رخنه¬ای راه ندارد و در معلومات عقلی که ابداً قابل بطلان و کذب نیست به کار می¬رود. هرچند حکمت به معنای دانایی، علم، دانش،... متن کامل

Read More

اجتماعی و فرهنگی، هنجار اجتماعی

استوار باشد، شهر، معماری، خانه، زندگی نیست بلکه صحنه نمایش ناهنجاری ، فساد، بیماری و تباهی است. (علی آبادی، ۱۳۹۱: ۳۶) . شهر، خانه و زندگی مردم جاهل که از اندیشه خود استفاده نمی¬کنند،... متن کامل

Read More

میدان نقش جهان، معماری مسکونی، اجتماعی و فرهنگی، راهکارهای مقابله

هستی.نمودار ۷۰: ارتباط وجود و ماهیت انسان در ساخت و مراتب وجودی و ماهیتی در شکل گیری هویت مطلوب.نمودار ۷۱: روابط انسان عارف در جهان هستی.نمودار ۷۲: روابط چهارگانه انسان عارف در حوزه... متن کامل

Read More

معماری مسکونی، فضاهای مسکونی، افزایش کیفیت زندگی، راهکارهای مقابله

فهرست مطالب فهرست مطالببرگه ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد ت‌تعهدنامه اصالت اثر ث‌تقدیم به ج‌قدردانی و سپاسگذاری ح‌چکیده خ‌فهرست مطالب د‌فهرست نمودارها ، جداول و... متن کامل

Read More

آلودگی های زیست محیطی، انرژی در ساختمان، اقلیم گرم و خشک، مناطق روستایی

واضح ترین شکل قابل تصور، سایه اندازی مستقیم بدن در برابر اشعه های تابش خورشید است که بزرگترین منبع منفرد پیش گرمایش را خنثی می کند.علاوه بر این یک درخت سایه انداز وسیع می تواند اثرات... متن کامل

Read More

معماری ایرانی، پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی، مجتمع های مسکونی

متناسب با فرهنگ و معنویاتامنیت استراتژی امنیت جهانی مبازه با نابودی منابع و آسیب های زیست محیطیمشارکت مشارکت و نقش آفرینی مردم در اجتماع بستری مناسب برای حضور مردم در... متن کامل

Read More