مهر ۱, ۱۳۹۹

رشته مدیریت: اثر معناداری نمای بصری وب­گاه­ها بر اعتماد مشتریان-پایان نامه ارشد مدیریت-رشته مدیریت

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

موضوع :

 بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و بیدگل

پایان نامه ارشد :

تجارت الکترونیکی و تجارت بین‌الملل

مطالعات زیادی در خصوص رابطه بینICT و تجارت بین‌الملل در برخی از کشورهای جهان انجام شده است.Meliciani (2002) نشان داد که تخصص یک کشور درICT با رشد سهم صادرات آن رابطه مثبت، و با رشد سهم  واردات آن، رابطه منفی دارد.

Laursen ، Meliciani و Salter (2002) با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی، تأثیرICT را بر سهم بازار صادرات در 12 کشور عضو OECD طی دوره(81 ـ 1994) بررسی کرده‌اند:

که در آن:

EXPijt : صادرات نسبی کشورj ام دربخشi  ام درزمان t ؛

PATijt : حقوق ابداعات و اختراعات ثبت‌شده در کشورj ام در بخش i ام درزمان t؛

DICT : فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبی داخلی؛

ULC : هزینه نسبی هر واحد نیروی کار؛

FICT : فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبی خارجی است.

نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که ICT داخلی و خارجی، تنها در بخش‌هایی با فناوری بالا، دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر سهم صادرات بوده است. درحالی‌که این متغیر در صنایع با فناوری متوسط و پایین، معنی‌دار نیست.

بر طبق نظریه Veron (1966) رقابت‌پذیری صادرات در صنایع با تکنولوژی بالا در مقایسه با سایر بخش‌های صنعتی از اهمیت زیادی برخوردار است. از این‌رو اثرICT بر روی رقابت‌پذیری بین‌المللی ممکن است در بین صنایع با فناوری بالا، متوسط و پایین، متفاوت باشد.

Lai (2002) رابطه بین تجارت الکترونیکی و صادرات را در کشور هند با استفاده از مدل اقتصادسنجی زیر بررسی کرده است:

که در آن nf، تعداد بنگاه‌های نمونه ازi=1,2,…,nf ،EX متغیر جانشین برای صادرات که ارزش صفر یا یک را می‌پذیرد. EB-TYPE ، شاخص یا میزان پذیرشICT به صورت نسبت صادرات به روش الکترونیکی به 0157کل فروش،SKILL دستمزد پرداختی ماهانه، STO حجم فروش، LABPROD هزینه مواد خام،COLL-TECH انعطاف‌پذیری در طرح‌ها به عنوان شاخصی از همکاری تکنولوژیک با بنگاه‌های خارجی.

نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از داده‌های 51 بنگاه هندی، نشان می‌دهد که بنگاه‌هایی که سطح پذیرش تجارت الکترونیکی در آن‌ها بیشتر بوده است، نسبت به بقیه بنگاه‌ها عملکرد بهتری در بازارهای بین‌المللی داشته‌اند.

توسعه تجارت الکترونیکی تمام فعالیت‌ها را به طور یکسان تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. بعضی از فعالیت‌های خدماتی؛ نظیر توریسم، آژانس‌های مسافرتی و سایر فعالیت‌های اطلاعات بر، ازICT و تجارت الکترونیکی بیشتر سود می‌برند. همچنین به‌کارگیری تجارت الکترونیکی برای بازاریابی کالاها و خدمات نه تنها دسترسی به بازارهای جدید را فراهم می‌کند؛ بلکه موجب تثبیت درآمدهای صادراتی نیز می‌شود.(حسینی و فتحی،۱۳۸۱ ش۲۱)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی­های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان که شهرستان آران و بیدگل به عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب و دادههای مورد نیاز برای سنجش فرضیات و تامین اهداف پژوهش از بخش تهیه میگردد.

1-5-1- هدف اصلی:

۱-بررسی اثرمعناداری ویژگی­های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان

1-5-2- اهداف فرعی:

1- بررسی اثر معناداری سهولت استفاده­ی وب­گاه­ها بر اعتماد مشتریان.

2- بررسی اثر معناداری کیفیت اطلاعاتی وب­گاه­ها بر اعتماد مشتریان.

3- بررسی اثر معناداری زمان واکنش وب­گاه­ها بر اعتماد مشتریان.

4- بررسی اثر معناداری نمای بصری وب­گاه­ها بر اعتماد مشتریان.

5- بررسی اثر معناداری پاسخ­گویی وب­گاه­ها بر اعتماد مشتریان.

6- بررسی اثر معناداری اطمینان وب­گاه­ها بر اعتماد مشتریان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و بیدگل  با فرمت ورد