اختلالات شخصیت

در برخوردهای اجتماعی با دیگران، حالات متقابل چهره و اندام را از خود نشان دهد.
9- سوء ظن یا تفکر پارانویایی.

______________________________
1-Sarason&Sarason
گروه دوم (B)
مشتمل است بر اختلالات شخصیت نمایشی، خودشیفته، ضد اجتماعی و مرزی. افراد مبتلا به این اختلالات غالباً هیجانی، بازیگر و بی‌ثبات به نظر می‌رسند.
اختلال شخصیت ضد اجتماعی
اختلال شخصیت ضد اجتماعی با اعمال ضد اجتماعی و جنایی مستمر مشخص می شود، اما معادل جنایتکاری نیست. بلکه، ناتوانی برای مطابقت با موازین اجتماعی است که شامل بسیاری از وجوه رشد نوجوانی و جوانی بیمار می گردد. شخصیت ضد اجتماعی معمولا با ظاهری عادی، حتی فریبنده و راضی کننده مشاهده میگردند. با این وجود، سوابق آنها حاکی از اختلال در عملکرد در بسیاری از زمینه های زندگی است. دروغگویی، فرار از مدرسه و منزل، نزاع، سوء مصرف مواد و دارو و فعالیتهای غیرقانونی، تجربیات این بیماران است که شروع آن ها در دوران کودکی گزارش می شود (سادوک و سادوک1 ، 2003، ترجمه پورافکاری، 1382).
دلبستگی یا ظرفیت برای شکل دادن به رابطه عاطفی، در افراد دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی به نسبت افراد عادی بسیار کمتر است و این افراد دارای یک احساس جدایی هیجانی مزمن هستند (میلون، 2002). توضیحات این افراد درباره رفتار ضد اجتماعییشان آن ها را آدم کوتاه فکر و تهی می نمایاند. تهدید به خودکشی و اشتغال ذهنی با ناراحتی جسمانی شایع است. با این حال، محتوای ذهنی آن ها فاقد هذیان یا تفکر غیر منطقی است. این افراد، دیگران را باهوش کلامی خود تحت تأثیر قرار می دهند. این افراد در به بازی گرفتن دیگران استادند (میلون2 ، 1994).

______________________________
1-Sadock&Sadock
2-Millon
به طور کلی می توان افراد دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی را با این ویژگی ها نشان داد:
فریبندگی ظاهر و هوش خوب
تعادل، منطقی بودن و فقدان اضطراب بیمارگون
فقدان احساس مسئولیت شخصی
دروغگویی، عدم خلوص، بی عاطفگی و دزدی
رفتار ضداجتماعی بدون پشیمانی و شرم
قضاوت ضعیف و عجز در عبرت گرفتن از تجارب
ناتوانی در ایجاد روابط نزدیک و پایا
فقدان بینش نسبت به انگیزه های شخصی (ساراسون و ساراسون1 ، 1987؛ ترجمه نجاریان و همکاران، 1377).
اختلال شخصیت مرزی
بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در مرز بین روان نژندی و روان‌پریشی قرار گرفته و با بی ثباتی فوقالعاده عاطفه، خلق و رفتار،‌ مشخص می‌شوند. این اختلال را اسکیزوفرنی سرپایی، اسکیزوفرنی شبیه رواننژندی و شخصیت بی ثبات از نظر هیجانی نیز خوانده‌اند (کاپلان و سادوک2 ، 2003). چهار ویژگی اختلال شخصیت مرزی (تکانشی بودن، روابط شدید و بی‌ثبات، خشم کنترل نشده شدید و بی ثباتی عاطفی)، همگی در 75 درصد گروهی از بیماران مرزی وجود داشته است و ویژگی‌های دیگر کمتر شایع بوده‌اند و گاهی نیز نقش اندکی در امر تشخیص داشته‌اند.

افراد مرزی معمولاً روابط فردی پرشور و ناپایداری دارند. ممکن است امروز مثل دوستی صمیمی با دیگری رفتار کنند و ناگهان فردا این صمیمیت از بین رود. اغلب نوعی کیفیت تسلط طلبانه در روابط او با دیگران وجود دارد. بی‌ثباتی عاطفی قابل ملاحظه و انتقال ناگهانی این حالت به اضطراب، افسردگی و تحرک‌پذیری که ممکن است فقط چند ساعت ادامه یابد و هرگز بیش از چند روز ادامه پیدا نمی‌کند، نشانه‌هایی از اختلال شخصیت مرزی هستند(ساراسون و ساراسون ، 1987؛ ترجمه نجاریان و همکاران، 1377).
___________________________________
1-Sarason&Sarason
2- Kaplan&Sadock

افراد مرزی نابسامانی‌هایی نیز در مفاهیم مربوط به هویت خویش دارند. به عبارت دیگر، در مورد خود انگاره، هویت جنسی، ارزش‌ها، صداقت و اهداف خود، تردید دارند و ممکن است احساس مزمنی از تهی بودن و ملامت را نیز داشته باشند و تحمل تنهایی برای آنان مشکل باشد (ساراسون و ساراسون 1، 1987؛ ترجمه نجاریان و همکاران، 1377).
اختلال شخصیت نمایشی
علائم برجسته اختلال شخصیت نمایشی عبارتند از: خودمهیج سازی فراگیر و مفرط، هبجانات افراطی، توجه طلبی. بیماران ممکن است ژستهای خودکشی مکرر و تهدید به زور جهت مراقبت بهتر را نشان دهند. روابط بین فردی این افراد بی ثبات و ناراضی کننده است مشکلات زناشویی مکرر، از گرایش به غفلت در مورد روابط طولانی مدت به قیمت کسب تهییج بیشتر از روابط جدید ناشی می شود (انجمن روانپزشکی آمریکا، 1994). اختلالات شخصیت نمایشی می تواند زندگی را به طرز قابل توجهی پیچیده و دشوار کند. مبتلایان به اختلالات شخصیت نمایشی که قبلاً هیستریکال خوانده می شدند، الگوی تهییج پذیری افراطی و جلب توجه را از خود نشان می دهند (انجمن روانپزشکی آمریکا، 1994).
این افراد به نظر میرسد شارژ شدهاند. خلق شان اغراق آمیز بوده و ممکن است به سرعت تغییر کند. طوفانهای غیرعقلانی بودن یا خشم در آن ها شایع است. این افراد همواره روی صحنه هستند. از ژستهای نمایشی، اطوارهای قالبی و زبانی پرآب و تاب برای توصیف حوادث معمولی روزمره استفاده می کنند. همیشه خود را طوری با موفقیت تطابق می دهند که بتوانند جذاب باشند و مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهند. خصائص، نقطه نظرات و باورهای سطحی یشان را از موقعیت به موقعیت دیگر تغییر می دهند و فاقد یک حس مرکز و هسته ای در وجودشان هستند. حس اینکه واقعا که هستند؟ (میلون2 ، 1994).
گفتارشان جوهره و جزئیات کمی دارد. در کارهایشان از آخرین مد پیروی می کنند تا مورد تحسین دیگران قرار گیرند (میلون، 1990).
________________________________
1-Sarason&Sarason
2-Millon
افراد نمایشی به حضور دیگران برای تأیید تهییجپذیریشان نیاز دارند. شاهراه زندگی آن ها عبارت است از تأیید و تحسین دیگران. آن ها نمیتوانند تأخیر در ارضاء نیازهایشان را تحمل کنند و در مقابل هر حادثه کم اهمیتی که سد راه تلاش پایان ناپذیرشان برای جلب توجه شود واکنش بیش از حد نشان میدهند، چون خودخواه، مغرور، متوقع و حق به جانب هستند (امامیفر، 1380).
مبتلایان به این اختلال، به طرق مختلفی جلب توجه می کنند. مثلا نمایش اغراق آمیز ضعف جسمانی و بیماری در آن ها شایع است. رفتار تحریک آمیز نامناسب و اغواگری جنسی نیز شایع است. بیشتر افراد تمایلی در مورد اینکه نزد دیگران چطور به نظر برسند و دیگران چه نظری درباره آن ها دارند وسواس پیدا می کنند و اغلب لباسهای درخشان و چشمگیر می پوشند (ماریسون1 ، 1989). افراد نمایشی در مورد شدت روابطشان اغراق می کنند. مثلا ممکن است خود را پناهگاه آخر افرادی بدانند که این افراد آنها را آشنای دور به حساب میآورند. همچنین، ممکن است جذب دوستان رومانتیک، اما نامناسب شوند که رفتار خوبی با آن ها نداشته باشند (چار2، 1985).
مطالعات همه گیر شناسی نشان می دهد که 2-3 درصد از جمعیت بزرگسالان مبتلا به این اختلال هستند و زن و مرد به یک میزان مبتلا می شوند (انجمن روانپزشکی آمریکا، 1994). تا به حال، اعتقاد براین بوده است که این اختلال در زنان شایع تر از مردان است، اما مطالعاتی که اخیراً صورت گرفته است نتوانسته اساس جنسی برای این اختلال پیدا کند (ریچ3 ، 2005).
مطالعات نشان می دهد افراد دارای اختلال شخصیت نمایشی برانگیختگی در سیستم نورآدرنرژیک دارند (مکانیزمی که آزاد شدن نوروترنسمیتری به نام نوراپی نفرین را کنترل می کند). فروید4 متعقد بود افراد نمایشی در مرحله تناسلی تثبیت شده اند. دیگر متخصصان روان پویایی معتقدند افراد دارای شخصیت نمایشی در کودکی روابط ناسالمی با یکی از والدین یا هر دوی آن ها تجربه کرده اند. والدینی که اغلب سرد و کنترل کننده هستند این روابط ناسالم در فرد احساس دوست داشته نشدن، ترس از ترک شدن و نیاز فوق العاده به مراقبت دیگران به جای می گذارد (گاندرسون5، لینک و ریچ6 ، 2004).
__________________________________
1-Marison
2-Char
3-Rich
4-Frued
5-Gandresson
6-Link &Rich
آنتونی استور1 (1980) رفتار نمایشی را الگویی متعلق به افرادی می داند که تصور نمی کنند قادر باشند در شرایط مساوی با دیگران رقابت کنند و عقیده دارند هیچ کس به آن ها توجهی ندارد. استور عقیده دارد که این افراد ممکن است که در کودکی مورد بی توجهی والدین قرار گرفته باشند. اگرچه، کودک مکررا سعی کرده والدین را نسبت به خود به عنوان یک فرد جلب کند، اما این کوشش ها به شکست انجامیده است. بعد کودک به منظور جلب توجه متوسل و متوجه انواع رفتارهای نمایشی می شود. هرچه والدین کمتر به کودک توجه کنند، کودک بیشتر مجبور می شود فریاد کند یا به منظور کسب توجه نمایش بازی کند. افراد نمایشی این رفتارهای افراطی را به بزرگسالی منتقل می کنند (ساراسون و ساراسون 2، 1987، ترجمه نجاریان، اصغری مقدم و دهقانی، 1377). برخی تبیین های شناختی به عملکرد ناقص شناختی در بیماران نمایشی اشاره دارد. مثل گفتار مبهم و تلقین پذیری بیش از حد. چون افراد نمایشی بیش از حد مشغول به خود و هیجانی می شود، بنابر این، به جای تکیه بر ذهن و حافظه بر حدسیات تکیه می کنند (ساراسون و ساراسون، 1987، ترجمه نجاریان، اصغری مقدم و دهقانی، 1377). برخی نظریه پردازان دیگر معتقدند که افراد نمایشی یک مفروضه بنیادی دارند که عبارت است از اینکه، نمی توانند از خود مراقیت به عمل آورند. این مسأله، آن ها را به این سمت سوق می دهد که همیشه در جستجوی افراد باشند که بتوانند نیازهایشان را ارضاء کنند (بک3 ، 1990).
نظریه پردازان اجتماعی فرهنگی معتقدند که ایجاد شخصیت نمایشی ممکن است ریشه در هنجارها و انتظارات جامعه داشته باشد. به نظر آن ها جامعه تا سال های اخیر دختران را تشویق می کرد که در فرآیند رشد، نیاز به وابستگی را از دست ندهند (هالجین4 و ویتبوون5 ، 2003؛ ترجمه سید محمدی، 1384).

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

______________________________________
1-Antoni Stor
2-Sarason&Sarason
3-Beck
4-Haljin
5-Vitbowen
اختلال شخصیت خود شیفته
افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته با احساسات خود بزرگ بینی و بی‌نظیر بودن، مشخص می‌شوند. کلمه نارسیسم از یک افسانه یونانی گرفته شده است که در آن مرد جوانی به نام نارسیوس، عاشق عکس خود در آب می‌شود. چون او هیچ گاه نتوانست این تصویر را – که تصور می‌کرد یک حوری دریایی است – بگیرد، غمگین شد و سرانجام مُرد.
عوامل مهم در توصیف اختلال شخصیت خود شیفته عبارت‌اند از: احساس فوق العاده نسبت به اهمیت خود و انتظار التفات‌های مخصوص از طرف دیگران، نیاز برای دریافت توجه مداوم، عزت نفس شکننده و فقدان هم حسی یا توجه نسبت به دیگران. این افراد تحمل انتقاد را ندارند و از اینکه فردی جرأت می‌کند از آنان انتقاد کند، دچار خشم می‌شوند. ضمناً ممکن است نسبت به انتقاد کاملاً بی‌تفاوت باشند. در زمینه راهی که خود انتخاب کرده‌اند، تکیه می‌کنند و غالباً جاه طلب هستند و آرزوی شهرت و مکنت دارند. در آنها احساس داشتن استحقاق، بسیار قوی است، روابط آنان با دیگران شکننده می‌باشد و به علت عدم رعایت اصول رفتاری مرسوم، دیگران را دچار خشم می‌سازند. در روابط بین فردی، از رفتار انفجاری به دفعات مختلف سر می‌زند. مسائل بین فردی، طرد، فقدان و مشکلات شغلی، از جمله عوامل فشارزای روانی هستند که خود شیفته‌ها با رفتار خود به وجود می‌آورند و ظاهراً خود توانایی مدارا با چنین فشارهای روانی را دارند (کاپلان و سادوک1، 2003).
سومین گروه ©
اختلالات شخصیت انواع دوری‌گزین، وابسته، وسواسی ـ جبری و منفعل ـ مهاجم را شامل می‌گردد. افراد مبتلا به این اختلالات اغلب مضطرب و بیمناک به نظر می‌رسند(کاپلان سادوک ترجمه پورافکاری، 1379).
____________________________________
1-Kaplan&Sadock
اختلال شخصیت اجتنابی
اختلال شخصیت اجتنابی با حساسیت شدید فراگیر و مفرط نسبت به ارزیابی منفی، مهار اجتماعی و احساس بی کفایتی همراه است. اختلال می تواند شدید باشد و معمولا دربردارنده مشکلات شغلی و اجتماعی است. مبتلایان به اختلال شخصیت اجتنابی بقدری از طرد شدن می ترسند که به هیچ کس فرصت طرد یا پذیرش نمی دهند. مبتلایان به این اختلال، یک الگوی فراگیر مزمن بازداری در موقعیت های اجتماعی، احساس عدم کفایت و حساسیت فوق العاده نسبت به ارزیابی منفی نسبت به دیگران از خود نشان میدهند (انجمن روانپزشکی آمریکا، 1994).
این افراد از موقعیتهایی که مستلزم تماس بین فردی است اجتناب می کنند. در مرکز ثقل گوشه گیری اجتماعی این افراد، بیشتر ترس و وحشت از انتقاد، عدم تأیید یا طرد وجود دارد تا کمبود مهارتهای اجتماعی. آن ها در موقعیت های اجتماعی دچار ترس، کمرویی، تردید و بی رغبتی می شوند و می ترسند احمقانه رفتار کنند یا سرخ شوند و گریه کنند. نسبت به نارضایتی اجتماعی و کم ارزش شمرده شدن حساس هستند. حتی در شروع رابطه هم حالت بازداری دارند. زیرا می ترسند مسخره شوند یا مورد تمسخر قرار بگیرند (میلون1، 1994).
اختلال شخصیت اجتنابی شبیه فوبی اجتماعی است و اغلب مبتلایان به یکی از این دو، اختلال دیگری را هم تجربه می کنند. با این حال، تفاوت مهمی بین این دو وجود دارد. افراد مبتلا به فوبی اجتماعی اصولاً از شرایط و موقعیتهای اجتماعی هراس دارند و نه از برقراری ارتباط صمیمانه اجتماعی؛ در حالی که، مشکل اصلی مبتلایان به اختلال شخصیت اجتنابی، ترس از ارتباط صمیمانه اجتماعی است. با این حال، افتراق هراس اجتماعی و اختلال شخصیت اجتنابی دشوار و مستلزم اخذ مصاحبه ی مفصل می باشد (سادوک و سادوک2، 2003؛ ترجمه پورافکاری، 1382).
اغلب نظریه پردازان معتقدند که اختلال شخصیت اجتنابی بوسیله همان عواملی بوجود می آید که سایر اختلالات اضطرابی بوجود می آیند، که از جمله این عوامل عباتند از: ناهنجاریهای بیوشیمیایی، ترس های یادگرفته شده و فرآیند فکری اضطراب آور. با این حال، چگونگی ارتباط مستقیم این عوامل در ایجاد شخصیت اجتنابی مشخص نیست (وستون و سیلور3، 1993).
___________________________________
1-Millon
2-Sadock&Sadock
3-veston& silver

اختلال شخصیت وابسته: افراد دارای این اختلال بطور مشخص برای احتیاجات خود بر دیگران متکی هستند، از دیگران توقع دارند که مسئولیت مهم زندگی آنها را به عهده بگیرند، فاقد اعتماد به نفس هستند و احساس می‌کنند قادر نیستند بطور مستقل عمل کنند و نیازهای دیگران را بر نیازهای خود ترجیح می‌دهند. از ویژگی‌های بارز افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته آن است که حتی وقتی می‌دانند نکته‌ای اشتباه است، با دیگران موافقت می‌کنند. برای آنان،‌ آغاز هرگونه فعالیت به نفع یا برای خودشان، مشکل است.. قادر نیستند از دیگران چیزی بخواهند و نیازهای خود را به آن دلیل سرکوب می‌کنند که می‌ترسند روابط حمایت کننده ایجاد شده با دیگران را از دست بدهند. وقتی روابط نزدیک آنان قطع می‌شود، به سرعت در پی ایجاد رابطه دیگری هستند .
در مجموع افراد داری اختلال شخصیت وابسته دارای ویژگیهای زیر هستند:
1- بدون پند، اندرز، نصیحت و اطمینان بخشی زیاد، قادر به اتخاذ تصمیمات برای زندگی روزانه خود نیست.
2- نیازمند آن است که دیگران مسئولیت بیشتر بخشهای مهم زندگی او را عهده‌دار گردند.
3- به دلیل ترس از حمایت یا تأیید دیگران، در نشان دادن مخالفت خود با آنان، مشکل دارد.
4- در آغاز اجرای طرح، برنامه یا انجام دادن کاری به وسیله خود، مشکل دارد (به دلیل فقدان اعتماد به خود در زمینه قضاوت کردن یا تواناییهای لازم برای انجام دادن کارها و نه به دلیل فقدان انگیزش یا نیرو).
5- برای جلب مهرورزی و حمایت دیگران افراط می‌کند و داوطلب انجام دادن کارهایی می‌شود که نامطبوع هستند.
6- در ترس اغراق آمیزش نسبت به ناتوانی خود برای مراقبت از خویش، در تنهایی احساس ناراحتی و بیچارگی می‌کند.
وقتی یک رابطه یا همبستگی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *