در حال بارگذاری...
مقالات و پایان نامه ها

اهمیت کسب و کار الکترونیک:”پایان نامه کسب و کار الکترونیک”

– اهمیت کسب و کار الکترونیک در شرکت ها

کسب و کار الکترونیک به مفهوم کلی عبارت است از کسب مشتری و بازرگانان برای مبادلات تجاری از راه خودکارکردن تراکنش ها ، تبادلات، ارتباطات و تعاملات از راه فناوریهای ارتباطی و کامپیوتری در جهت هدفهای اقتصادی که شامل سیستم های بین سازمانی، مانند: تلفن اینترنت، ایمیل، یا شبکههای کامپیوتری داخلی در جهت پشتیبانی معاملات آنلاین تجاری است. پس میتوان گفت هدف این نوع کسب وکار های جدید، خودکار سازی تراکنشهای کسب و کار و جریان کار است.

(Hanafizadeh, 2006 ,11)

فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه های ارتباطی و پایگاههای اطلاعاتی را سازماندهی می کند که اطلاعات را در محدوده و در میان سازمان ها جمعآوری، تبدیل و ارسال می کند. پذیرش فناوری اطلاعات مزایای بسیاری را در دامنه وسیعی از فرآیندها و تراکنش های تجاری درون و میان سازمانی مهیا می سازد. پذیرش فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و اطلاعات را از لحاظ سازمانی بهبود میبخشد و می تواند هزینه های مبادله را کاهش و سرعت و قابلیت اطمینان تراکنش ها را برای مبادلات افزایش دهد. به علاوه، ابزار مؤثری برای بهبود ارتباطات خارجی، کیفیت خدمات و دسترسی به مشتریان جدید به شمار میرود. فناوری اطلاعات و ارتباطات مخصوصاً اینترنت، تأثیر قابلتوجهی بر فرآیندهای کسب وکار شرکت های کوچک و متوسط می گذارد، به طوری که اینترنت برای بقا و رشد اقتصاد ملل و به ویژه شرکت های کوچک و متوسط ضروری است؛ برای مثال، از طریق استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت های کوچک و متوسط در تصرف بازارهای جهانی، فروش به مشتریان بین المللی و رقابت با شرکت های بزرگ به طور مطلوبی توانمند خواهند شد.(Libd , 13)

2-24- اهمیت همراستایی

بحث برنامه ریزی فناوری اطلاعات زمانی ایجاد شد که استفاده از فناوری و سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها بطور فزاینده ای افزایش پیدا کردند و مدیران لازم دیدند که در زمینه فناوری هم باید برنامه ریزی داشته باشند که هدف از این فرایند برنامه ریزی هدفمند کردن توسعه سیستم های اطلاعاتی بود.

بعدها مدیران متوجه نقش فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی شدند و اینکه باید از آنها در جهت تحقیق استراتژی های تجاری سازمان توسعه یابند ، از این رو مبحث برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی مطرح شد که مشتمل بر اضافه شدن دو مبحث همراستایی استراتژیک و مزیت رقابتی به بحث سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات بود. بنابراین یکی از جنبه های کلیدی برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی عبارت است از همراستایی میان برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی و برنامه ریزی تجاری سازمان است.(Teo & Ang ,2000, 12)

برای فعالیت در یک محیط تجاری پویا ، سازمان ها باید استراتژی های تجاریشان را با استراتژی ها و اهداف سیستم های اطلاعاتی همراستا کنند ، اهمیت همراستایی که از آن در ادبیات موضوع به همراستایی استراتژیک نام برده شده ، توسط دانشمندان بسیاری مستند شده است.(Campbell , 2005,4)

تطابق یا همراستایی بین فناوری اطلاعات و کسب و کار در طول دهه اخیر اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است ، چرا که بحث های زیادی در این باره وجود دارد که سازمان برای موفقیت نیازمند تطابق بین فناوری اطلاعات و کسب و کار می باشد.( Caragg , 2007 ,12)

اهمیت همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان از دهه 1970 و توسط افرادی چون مکلین و سودن[1] (1987) ، دیکسون و لیتل[2] (1989) ، برانچو و ودرب[3] (1987) ، پارکر و بنسون[4] (1988) ، میلز[5] (1986) ، لوفتمن وبربر[6] (1999) ، هندرسون و نکاترامن[7] (1996) ، چان و هاف[8] (1993) ، نیدرمن[9] (1991) شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. ادبیات موضوع بیان می کند که شرکت ها نمی توانند رقابتی باشند اگر استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعاتشان همراستا نباشد.( Pepp, Luftman, 1999 ,25)

در سال 2005 ، جامعه مدیریت اطلاعات[10] طی تحقیقی رسمی در مورد نگرانی ها و دغدغه های کلیدی مدیریت به این نتیجه رسید که همراستایی کسب و کار و فناوری اطلاعات در ابتدای لیست نگرانی ها قرار دارد. نتایج بر اساس پاسخ های 105 نفر از اعضای اس ، آی ، ام[11] می باشد. بطور خلاصه آنها پنج دغدغه اصلی مدیران را چنین بیان کردند:

1-همراستایی کسب وکار و فناوری اطلاعات

2-جذب ، توسعه و آموزش حرفه ای های فناوری اطلاعات

3-امنیت و شخصی سازی[12]

4-برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات[13]

5-باز مهندسی فرایندهای کسب و کار[14]

[1]  Mc Lean & Soden

[2]  Diksun & Littel

[3]  Brancheau & Whetherbe

[4]  Parker & Benson

[5]  Mills

[6]  Luftman & Brier

[7]  Henderson & Venkatraman

[8]  Chan & Huff

[9]  Niederman

[10]  Society Of Information Management

[11]  Society Information Management

[12]  Security and privacy

[13]  IT Strategic Planning

[14]  Business Process Reengineering

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با استفاده از تکنیک AHP) مطالعه موردی(مجتمع پتروشیمی اصفهان)

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس