برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

راه حل چانه زنی تدوین حقوق مالکیت

رونالد کوز[1] (1960) با نقد نظریه پیگو اد‌عا کرد، چنانچه حقوق‌ مالکیت‌ و انتفاع‌ همه‌ بهره‌برداران‌ از محیط‌ زیست‌ روشن،  همچنین‌ هزینه‌ مذاکره‌ در رسیدن‌ به‌ توافق‌ قابل‌ اغماض‌ باشد، دو طرف‌ ایجاد کننده‌ آلودگی‌ و متضرر شونده‌ می‌توانند با گفت‌وگو، معامله‌ میزان‌ بهینه‌ آلودگی‌ را تعیین‌ کنند. بر اساس‌ نظر کوز، بازار قادر است‌ در هر وضعی‌ که‌ قانون‌ تعیین‌ کرده، میزان‌ بهینه‌ تولید را تعیین‌ کند و این‌ به‌ نوع‌ قانون‌ بستگی‌ ندارد. آن‌چه‌ در اثر تغییر قانون‌ عوض‌ می‌شود، حقوق‌ طرفین‌ است‌ که‌ کدام‌یک‌ سزاوار دریافت‌ خسارت‌ یا پرداخت‌ رشوه‌ است. پرمن[2]‌ (1997) نیز در این‌ باره‌ می‌گوید:

این‌ روش‌ بر وجود و شفافیت‌ حقوق‌ دارایی‌ متکی است. دو شرط‌ دیگر نیز برای‌ مؤ‌ثر بودن‌ این‌ راه‌‌حل‌ لازم‌ است: یکی‌ این‌ که‌ تعداد بخش‌های‌ متأثر از چانه‌زنی‌ به‌ نسبت‌ کم‌ باشد. در غیر این‌ صورت، هزینه‌ و مشکلات‌ چانه‌زنی‌ ممکن‌ است‌ از تحقق‌ نتیجه‌ واقعی‌ جلوگیری‌ کند. شرط‌ دوم‌ این‌ که‌ تمام‌ بخش‌های‌ درگیر، معین‌ و سازماندهی‌ شده‌ باشند. این‌ شرایط‌ به‌طور معمول‌ در عمل‌ محقق‌ نیست.

مشکل‌ دیگر این‌ روش، نسل‌های‌ آینده‌ است‌ که‌ امکان‌ چانه‌زنی‌ با آن‌ها وجود ندارد با این‌ که‌ اغلب‌ آن‌ها نیز درگیر این‌ ماجرا می‌باشند. (صدر، 1388، ص19-24)

انتقادات‌ دیگری‌ افزون‌ بر وجود رقابت‌ ناقص و هزینه‌ بالای انجام‌ مذاکرات‌ و معاملات بر این‌ قاعده‌ وارد شده‌ است که‌ از جمله‌ آن، مشکلات‌ مربوط‌ به‌ شناسایی‌ فرد آلوده‌گر و فرد متضرر شونده‌ و رفتار تهدیدآمیز است.

 

3-4-4 ابزارهای‌ با هدف‌ مشارکت‌ داوطلبانه‌

مهم‌ترین‌ هدف‌ از به‌کارگیری‌ این‌ ابزارها، جلب‌ همکاری‌ و مشارکت‌ مردمی‌ برای‌ بهبود محیط‌ زیست‌ است؛ مانند تشویق‌ به‌ استفاده‌ کم‌تر از خودروهای‌ شخصی، استفاده‌ از بنزین‌ بدون‌ سرب‌ و تنظیم‌ خودروها. این‌ ابزارها از طریق‌ تبلیغات‌ و آموزش، مذاکرات و پیش‌بینی‌ ترتیبات‌ نهادی‌ برای‌ محیط‌ زیست‌ بهتر به‌ انجام‌ می‌رسد. (صادقی، 1386، ص 72 و 73)

از جمله راه حل‌های دیگر برای کاهش آلودگی در بخش انرژی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود[3]:

  • یافتن تکنولوژی‌هایی با مصرف انرژی کمتر
  • فراهم کردن انرژی با راندمان بالاتر
  • تغییر سوخت به سمتی که گازهای گلخانه ای کمتری تولید گردد.
  • گرفتن و ذخیره کردن دی اکسید کربن تولید شده و سوزاندن متان به عنوان سوخت

[1]Coase

[2]Perman

[3] William R.Moomaw.Climate protection and Energy policy.The Fletcher School of law and Diplomacy.Tuftszuniversity Medford, Massachusetts, UnitedStates

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن