بررسی برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

فروش اجازه ایجاد آثار منفی

در این روش، دولت اعلام می‌کند هرکس مبلغ بیشتری برای آلودگی (تا سطح مورد نظر دولت) بپردازد، صاحب امتیاز مربوطه خواهد شد. این راه حل، شبیه راه حل مالیاتی پیگو است و افزون بر اشکال آن، با این مشکل مواجه است که امکان دارد بنگاه‌های بزرگ برای حذف بنگاه‌های کوچک به خرید تمام حق ایجاد آثار منفی مبادرت ورزند. (دادگر، 1378، ص 112-114)

بامول و اوتس[1] (1971) استدلال می‌کنند که این شیوه، از لحاظ عملی بر طرح مالیاتی برتری دارد. یکی از مهم‌ترین برتری‌های آن، این است که عدم اطمینان مربوط به سطح نهایی، آلودگی را کاهش می‌دهد. اگر فقدان اطلاعات درباره تأثیر مالیات مشخص بر کاهش آلودگی، سیاستگذاران را وادارد که استاندارد آلودگی را به طور دلخواه تعیین کنند، در نظام اجازه نامه، برای دستیابی به این سطح، اطمینان خاطر بیشتری وجود دارد. افزون بر آن، با فرض این که شرکت‌ها به دنبال بیشینه کردن سود هستند، برای دستیابی به این استاندارد، فن‌آوری به حداقل رساندن هزینه‌ها را به کار می‌گیرند. وقتی اقتصاد، در حال تجربه تورم باشد، انتظار است که قیمت بازاری اجازه‌نامه آلودگی به طور خودکار به جلو حرکت کند و با وضع جدید منطبق شود؛ در حالی که تغییر نرخ‌های مالیاتی، به فرایند اداری طولانی و وقت گیر نیاز دارد. (علا، 1378. ص112-114)

 

3-4-2 سهمیه قابل مبادله انتشار آلاینده‌ها

این ابزار که سهمیه قابل مبادله ایجاد آلودگی، اوراق بهادار آلودگی یا مجوزهای قابل خرید و فروش نیز نامیده می‌ شود، در تعدادی از کشورها از جمله آمریکا، درباره آب و هوا اجرا شده است. همچنین در فرانسه این ابزار از سال 1969 برای کنترل فاضلاب استفاده می‌شود.

اساس کلی این سهمیه بدین صورت است: کارخانه‌ای که بیش از حد نیاز، به تصفیه آلودگی قادر است می‌تواند سهمیه مجاز برای ایجاد آلودگی خود را در اختیار کارخانه دیگری که توان کم‌تری برای تصفیه دارد قرار دهد در واقع یکی به دیگری اعتبار آلودگی می‌فروشد. در آمریکا، حتی دلال‌هایی برای تسهیل این معاملات وجود دارد. این روش می‌تواند منبع صرفه جویی‌های قابل توجهی باشد. برخی کارخانه‌ها که هزینه تصفیه برایشان اندک است، امکان صرفه جویی را برای کارخانه‌هایی فراهم می‌آورند که هزینه تصفیه بالایی دارند.

میزان صرفه جویی بالقوه در هزینه سیستم را زمانی می‌توان معین کرد که بازاری برای خرید و فروش مجوزها فراهم آید و این اقدام به تخصیص کارآمد مجوزها بیانجامد (ترنر و همکاران، 1993، ص 359).

[1]Baumol & oates, 1971

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن