دانلود پایان نامه

موضوع :

 بهائیت از منظر حقوق جزا

پایان نامه ارشد :

  

گفتار دوم :تلاش بهائیان برای افزایش جمعیت
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیلات بهائیت در ایران برچیده شده و بسیاری از بهائیان از ایران رفتند و عده‌ای دیگر به اسلام برگشتند و عده‌ای دیگر علی‌رغم محدودیت‌ها در ایران ماندند لذا بهائیان جای مانده در ایران تصمیم گرفتند که همچنان به تولید نسل و افزایش جمعیت خود ادامه دهند، هدف آن‌ها از این تصمیم عبارتند از: الف) افزودن جمعیت بهائیان، جهت گرفتن امتیازات بیشتر ب) فزونی شدن به علت کمی جمعیت در شهر و روستا ج) آماده نمودن جو برای افزایش فعالیت‌های سیاسی[1] در خصوص جمعیت بهائیان در حال حاضر آمار درست و دقیقی نیست، و آمارهای ضد و نقیض در این باره زیاد است.[2] دایره‌المعارف ایرانیکا (1998) اوج گسترش بهائیت را در دهه 1960 میلادی می‌داند که سبب شد در اواخر سده بیستم میلادی شمار نهادهای بهایی به بیش از 150 مجمع روحانی ملی و حدود 250 هزار مجمع روحانی محلی به سده دایره‌المعارف اسلامی در سال 1960 مرکز اصلی بهائیت را ایران می‌داند و تعداد آن‌ها را پانصدهزار تا یک میلیون نفر می‌داند. دومین گروه بعد از ایران ایالات متحد آمریکا می‌داند.[3]
آخرین آمار بهائیان به آوریل 1985 تعلق دارد که مرکز سازمان جهانی بهائیان (حیفا، اسرائیل) شمار اعضای خود را در سراسر جهان چهار میلیون و 739 هزار نفر اعلام کرد. از این تعداد 59 درصد در قاره آسیا، 20 درصد در آفریقا، 18 درصد در آمریکا و 1/6 در استرالیا و نیم درصد در اروپا ساکن بود. [4]
 
[1] رضا نژاد،عزالدین،  از بابی گری تا بهایی گری، مجله علمی تخصصی انتظار موعود  شماره10،ص1
[2] -در اوایل یده بیستم تعداد بهائیان را ده هزار نفر اعلام کرده اند،(گزارش رئیس حزب الوطن مصر در مشریه اللواء  رک حسن نیکو،فلسفه نیکو در پیدایش راهزنان و بدکیشان،جلد2،ص214) به نقل از شهبازی،عبدالله،جستارهایی از تاریخ بهایی گری در ایران،ص1
[3] -baha faith,Britannica cd1998.به نقل از شهبازی،عبدالله،جستارهایی از تاریخ بهایی گری در ایران،ص2
[4] -همان،ص4
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال پژوهش
1-آیا با توجه به  قانون مجازات  اسلامی ما  تشکیل فرقه بهائیت جرم است؟
2-آیا برخی رفتارهای فرقه مذکور می تواند مصداق جرائم علیه امنیت و علیه دین قلمداد گردد؟
هدف پژوهش
هدف از این پژوهش رفع ابهام نسبت به رفتارهای مجرمانه­ی بهاییت، عملکرد تشکیلاتی  و فردی اعضاء آن در ارتباط با حقوق جزاست