بررسی تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران-پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 

  • بازداشت مست:

زد و خورد در حال مستی:یک روز در زمان خلافت امیرالمؤمنین (ع) به آن حضرت گزارش دادند که چهار نفر در حال مستی یکدیگر را با کارد مجروح کرده اند. آن حضرت دستور دادند آنان را بازداشت کنند تا پس از هشیاری و اطلاع کافی، به وضعشان رسیدگی کند.

دو نفر از ایشان در زندان جان سپردند. اولیاء مقتول نزد علی )ع) آمده و گفتند زنده ها را به ما تسلیم کن تا آنها را در قصاص کشتگانمان به قتل برسانیم آن حضرت به ایشان فرمود: شما از کجا می دانید که این دو نفر زنده آنان را کشته اند؟ شاید خودشان یکدیگر را مجروح کرده و مرده اند.

در پاسخ گفتند: نمی دانیم! پس خودتان از دانشی که خداوند به شما مرحمت فرموده حکم کنید.حضرت امیرالمؤمنین (ع) فرمود:

دیه آن دو مقتول به عهدۀ هر چهار قبیله است و بعد از اخراج خونبهای زخمها، دو نفر مجروح باقیمانده به اولیاء آن دو مقتول رد می شود.

شیخ مفید پس از نقل این خبر می گوید: این حکمی که آن حضرت دربارۀ آنان فرموده تنها حکمی است که برای رسیدن به واقع تصور می شود، زیرا گواهی نیست تا بدان وسیله قاتل از مقتول جدا شود. و مراد آن حضرت از این که فرموده دیۀ آن دو مقتول بر قبائل چهارگانه است این است که دیه هر دو نفر با هم، و الا دیه هر کدام از آنها بر سه قبیله دیگر است غیر از قبیله خودش.[1]

همچنین در مورد بازداشت مست روایتی دیگر، وجود دارد:

نجاشی شاعر را خدمت امام علی (ع) آوردند وی در روز رمضان شراب نوشیده بود و مست شده بود، حضرت هشتاد

[1]. شوشتری، آیت الله حاج شیخ محمد تقی، همان، ص 76

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟