بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

پایان نامه ارشد :

 

– مقررات خاص در مورد روشهای جنگ دریایی

2-3-1-بمباران دریایی

ناوهای جنگی برابر موافقت نامه 9 لاهه 1907 مجازند تنها به قصد تخریب ساختمان ها و استحکامات نظامی و کشتی های نظامی موجود در یک بندر اقدام نمایند  و هم چنین در صورت اجرای امر، آذوقه و ذخایر لازم برای رفع حوائج ناوگان دشمن ،مجروحین و غیر نظامیان ، و ساکنین شهرهای بلا دفاع را باید فراهم نموده و  اقدامات لازم صورت دهند تا از بسط آثار زیانبار آن جلوگیری شود؛ و با اخطار قبلی مصونیت بیمارستان ها اماکن مذهبی، خیریه، بناهای تاریخی و علمی لحاظ شود و از طرفی چون هدف حقوق بشر دوستانه علاوه بر حفاظت از افراد، حفظ اموال نیز هست قواعد حقوق جنگ، حفاظت از محیط زیست را هم در بر می گیرد و به همین دلیل در بمباران دریایی برابر پروتکل اول 1977 به حمایت از محیط زیست نیز توجهی ویژه مبذول شده است. هم چنین در اصل 24 اعلامیه ریو که منتج از کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه ( (UNCEDاز 3 تا 14 ژوئن 1992 در شهر ریودوژانیرو  برگزار گردید و در 16 ژوئن در شهر استکهلم تصویب گردید آمده است: «جنگ نابوده کننده توسعه پایدار است»؛ لذا دولت ها باید در زمان مخاصمات مسلحانه به قوانین بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست احترام گذاشته و پس از خاتمه جنگ در صورت لزوم در توسعه بیشتر مشارکت کنند[1].

2-3-2-مین گذاری

  1. کنوانسیون هشتم لاهه مبنای ارزیابی حقوقی مین گذاری در دریا است . استفاده گسترده از مین در جنگ روسیه – ژاپن (5- 1904) و ورود خسارت به کشتیهای ثالث ( بی گناه ) بعد از پایان مخاصمات منتهی به درج مین های دریایی در دستورالعمل دومین کنفرانس صلح لاهه گردید. [2]

تا سال 1907 و تصویب کنوانسیون هشتم لاهه که ناشی از مباحثات کنفرانس بود ، موازنه ای نسبی میان منافع قدرتهای بزرگ دریایی از یک سو ، و دولتهای دارای نیروهای دریایی محدود ، از سوی درگیر به عمل آمد . بریتانیای کبیر استدلال می کرد که استفاده از مین های تماسی اتوماتیک در مناطق دریایی خارج از دریای سرزمینی دول متخاصم باید ممنوع باشد . علت آن بود که بریتانیا استفاده از این مین ها در دریای آزاد را خطری برای تفوق دریایی خود می دانست . اما اکثر دولتهای حاضر در کنفرانس لاهه تمایلی به خودداری از استفاده مؤثرتر ابزارهای جنگ دریایی نداشتند .

[1] نیکنام،احمد ، جنگ دریایی از منظر حقوق بین المللی ،مجله دادرسی، بهمن و اسفند 1386، شماره 66 ص5

[2] دیتر فلک ، منبع پیشین ص612

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای  حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است  به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی  را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.