دانلود پایان نامه

موضوع :

 راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم

پایان نامه ارشد :

 

واکنش سریع به درخواست کمک شهروندان

پاسخ سریع پلیس سه اثر پیشگیرانه از جرم را ایجاد می‌کند؛ اثر اول کاهش صدمه ناشی از جرایمی است که به وسیله سرعت مداخله پلیس ارتکاب آن ناتمام می ماند. اثر دوم که منفعت عام تری دارد، این است که پاسخ گویی در زمان سریع‌تر در مقایسه با تهدید به مجازات شدیدتر از طریق دستگیری واکنشی، تأثیر بازدارنده‌تری دارد و سومین اثر آن، ناتوان کردن بزهکار از طریق حبس بزهکارانی است که حضور سریع پلیس امکان جمع آوری مدارک و دستگیری آنان را فراهم ساخته است. [1]

راهبرد واکنش سریع به درخواست کمک شهروندان از پشتوانه تحقیقی لازم دال بر تأثیر آن کاهش ترس از جرم برخوردار نیست.

عدم وجود بسیاری از شواهد علمی محکم، دلیلی است که می‌توان حدس زد، با توجه به این که قبلاً شهروندان هنگام حادثه، واکنش‌های سریع از پلیس دریافت می‌کردند، اما احساس ترس آن‌ها کاملاً پابرجا بود، لذا بهبود زمان پاسخ به درخواست آنها بعید است که تأثیر زیادی بر ترس از جرم آن‌ها بگذارد. ارائه واکنش‌های سریع تر پلیس احتمالاً در مکان‌هایی باعث کاهش ترس از جرم ساکنان خواهد بود که سرعت واکنش پلیس در آن منطقه به طور معمول پایین است.

نتایج به دست آمده در تحقیق صورت گرفته از شهروندان تهران در خصوص عواملی مانند حضور به موقع و سریع پلیس، جمع آوری افراد شرور، سرعت عمل در کشف جرم و در دسترس بودن پلیس در شرایط اضطراری، بیان گر این امر مهم است که مهم‌ترین توقع شهروندان از پلیس جهت افزایش احساس امنیت، صرف حضور فیزیکی نیست، بلکه حضور فعال پلیس در بیست و چهار ساعت شبانه، احساس امنیت شهروندان را افزایش خواهد داد. علاوه بر این عملکرد پلیس به تنهایی نمی تواند بر اساس امنیت شهروندان، اثر مثبتی داشته باشد بلکه عملکرد و رفتاری که مبتنی بر آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی پلیس باشد، احساس امنیت شهروندان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به عبارت دیگر با ارتقاء کیفیت عملکرد پلیس در سطح جامعه، احساس امنیت شهروندان نیز افزایش می یابد. [2]

[1] دبلیو، لارنس، منبع پیشین، ص264.

[2] تاجران، عزیزالله ؛ کلاکی، حسن، منبع پیشین، ص584-582.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

3- پرسش‌های تحقیق :                               

سوال اصلی :

  • مؤلفه‌های اساسی راهبرد‌های پلیسی برای کاهش ترس از جرم چیست؟

سوالات فرعی :

  • با وجود عدم تغییر محسوس در کاهش نرخ واقعی جرایم، پلیس ایران با استفاده از چه راهبردهایی توانسته است ترس از جرم را میان شهروندان کاهش دهد ؟
  • راهبردهای اتخاذی از سوی پلیس ایران در راستای کاهش ترس از جرم، بزهکار محور است یا بزهدیده محور ؟
  • اعمال راهبردهای پلیسی برای کاهش ترس از جرم در ارتباط با تأثیر آن بر حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان چگونه است ؟

5- اهداف تحقیق :

در حالی که مهم ترین هدف دولت‌ها ایجاد امنیت بیشتر برای مردم است، اما ایجاد احساس امنیت تقریباً به همان اندازه مهم است زیرا ترس و احساس ناامنی آثار نامطلوبی را برای حوزه‌های اقتصادی و سیاسی به همراه دارد. علاوه بر این پدیده ترس از جرم کیفیت زندگی انسان را نیز دستخوش تغییر و بعضاً نابودی قرار می دهد. آثار ناگوار ترس از جرم جامعه را نیازمند تدابیری برای کاهش این پدیده، می‌کند این پژوهش ضمن پاسخ به سوالات مطرح شده برای نگارنده می تواند کمک کند تا سازمان‌های پلیسی دریابند:

  • ترس از جرم چیست و چرا باید به عنوان یک مسأله مهم در شمار اولویت‌های پلیس قرار گیرد؛
  • آگاهی از استراتژی‌های پلیسی مؤثر که در سایر کشورها برای کاهش ترس از جرم استفاده شده است؛
  • نقد و بررسی تلاش‌های تاریخی و معاصر پلیس ایران در راستای کاهش ترس از جرم؛
  • ارائه راهبردهایی که پلیس می تواند در هدف قرار دادن ترس از جرم، کاهش ترس از جرم و نهادینه کردن کاهش ترس از جرم در برنامه‌های سازمانهای پلیسی، از آنها استفاده کند؛

نتایج حاصل می تواند در اختیار نهادهای علمی و مراجع پلیسی قرار گیرد تا در راستای عملی و کاربردی نیز گام مؤثری برداشته شود.