بررسی جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران-پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

پایان نامه ارشد :

 

بند دوم: بازرسی و تفتیش اندامهای داخلی بدن

انسان دارای حیات دوگانه مادی و معنوی است؛ حیات مادی در جسم او خلاصه میشود، اما حیات معنوی در مبانی فکری و عاطفی او در ابعاد فردی و اجتماعی به طور وسیع و گسترده قرار دارد به گونه ای که او از حیوانات جدا می سازد. انسان خردمند نسبت به حیات معنی خود تا آن حد حساس است که برای حفظ و مراقبت از آن حتی ممکن است جان و مال خود را به مخاطره اندازد[1].

اسرار مربوط به تمامیت جسمانی افراد، بیشتر جنبه پزشکی دارند. برای مثال، ممکن است فردی به بیماری ای مبتلا باشد که مایل به اطلاع دیگران از آن نباشد. به خصوص اگر بیماری مزبور در فرهنگ حاکم بر جامعه وجهه خوبی نداشته باشد و افراد جامعه تعبیرات منفی درباره آن داشته باشند. برای مثال در جامعه ایرانی اگر فردی مبتلا به بیماری ایدز باشد در درجه اول افراد فکر می کنند که از طریق برقراری ارتباط جنسی از راه غیرقانونی ایجاد شده است.

یکی از موارد حریم خصوصی انسان حریم جان و بدن وی است. در مورد معاینه بدن (که به خصوص در جرایم جنسی، بحث حریم خصوصی مربوط به مخفی ترین نقاط بدن مطرح می شود) ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مقرراتی پیش بینی کرده و مقرر داشته است: «برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگری دعوت می شود. هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد» [2].

1- نجفی ابرندآبادی، دکترعلی حسین؛ تقریرات درس حقوق جزای عمومی 2؛ دوره کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شهید بهشتی؛ دانشکده حقوق؛ نیمسال دوم؛ 78-1377، ص 91

1- مدنی، سیدجلال الدین، آیین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، تهران،چاپ چهارم،زمستان 87، ص 65


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقیق

در نگارش تحقیق حاضر، اهداف متعددی مدّ نظر بوده است، مهمترین آن اهداف عبارتند از:

الف: تعریف و تبیین مفهوم «حریم خصوصی» در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و تجزیه و تحلیل آن با توجه به تحولات سریع اجتماع.

ب: ارزیابی نقاط قوت و ضعف مرحله تحقیقات مقدماتی از نظر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث.

د: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی.

پژوهش پیش روی، از نوع نظری می باشد و بر پایه مطالعات کتابخانه ای، گردآوری شده است و برای تدوین آن به کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، کرج و دامغان، کتابخانه دادگستری استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددی همچون مجموعه قوانین، کتب، مجلات، آراء وحدت رویه، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، پایان نامه ها و تقریرات اساتید حقوق، جهت نگارش بخشهای مختلف آن، استفاده گردیده است.