بررسی سازگاری بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 

قرآن

آن چه در قرآن و سایر منابع بیشتر مورد بحث قرار گرفته حبس می باشد و زندان را مورد بررسی قرار داده اند اما از میان این آیات، آیه ای وجود دارد که می تواند دلیل بر مشروعیت بازداشت موقت قرار گیرد چنان که بیشتر مفسرین از این آیه مبارکه بازداشت موقت را برداشت کرده اند که ذیلاً به آن می پردازیم:

 

 

آیۀ 106 سوره مبارکه مائده

مهمترین دلیلی که می توان از قرآن، برای بازداشت موقت ذکر کرد آیه 106 سوره مبارکه مائده      می باشد، خداوند متعال در این آیه مبارکه می فرماید: «یا ایها الذین آمنو شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصا بتکم مصیبه الموت تحبسونهما من بعد الصلوه فیقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتری به ثمناً و لو کان ذا قربی و لا نکتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمین»، (ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد در موقع وصیت باید دو نفر عادل را از شما به شهادت بطلبند و یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما فرا رسید (و در راه مسلمانی نیافتید) دو نفر از غیر شما و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه دارید تا سوگند یاد کند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم اگر چه در مورد خویشاوندان ما باشد و شهادت الهی را کتمان   نمی کنیم که از گناهکاران خواهیم بود.)[1] شاهد مدعای ما این قسمت از آیه می باشد که می فرماید: «تحبسونها من بعد الصلوه» یعنی بعد از نماز آنها را حبس کنید تا … به نظر می رسد این نوع حبس همان بازداشت موقت می باشد زیرا با توجه به شأن نزول آیه، در اینجا هنوز جرمی ثابت نشده است و فقط افراد در محل اتهام قرار دارند. برای روشن شدن بهتر مطلب، به شأن نزول آیه مبارکه و نظریات مفسران در ذیل آیه مبارکه که اشاره می شود:

[1]. مکارم شیرازی،آیت الله ناصر، تفسیر نمونه، جلد 5، چاپ دهم، قم، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1372، ص 113

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟