شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

بررسی ضمانت نامه های ارزی-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی ضمانت نامه های ارزی

پایان نامه ارشد :

 

  1. بیان مسئله

ضمانتنامه ارزی را بایستی یک پدیده جدید به حساب آورد که زاییده عرف و رویه بانکی و نیازهای تجاری و اقتصادی است. عصر حاضر، عصر سرعت در انجام امور به ویژه امور تجاری و بانکی است. در حالی که یکی از مشکلاتی که در سر راه صدور ضمانتنامه‌های ارزی وجود دارد زمان‌بر بودن پروسه‌ی صدور آن است که جای تأمل و ارائه‌ی راه‌کارهایی برای این مشکل دارد. در واقع آیا راه‌کاری وجود دارد که بتوان قید زمان را از پروسه‌ی صدور ضمانتنامه حذف کرد؟ در حال حاضر عدم هماهنگی فرمت ضمانتنامه‌های ارزی در صندوق ضمانت برخی بانک‌های عامل ایران و عدم آگاهی مسئولان بانک‌ها از مسائل حقوقی صدور ضمانتنامه خود باعث طولانی‌تر شدن پروسه صدور ضمانتنامه می‌شوند. همچنین  مشکلات دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه و ریسک نوسانات نرخ ارزی،  طولانی بودن زمان ارزیابی و بررسی سوابق شرکتهای پیمانکاری برای تخصیص اعتبارات و تسهیلات و بررسی مدارک به منظور اعتبار سنجی شرکتها توسط دو مرجع به طور جداگانه (بانکها و صندوق ضمانت بانک)، متفاوت بودن فرمت ضمانتنامه‌‌های ارزی در داخل کشور با فرمت ضمانتنامه‌‌های ارزی کارفرمایان، پایین بودن سقف پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات در برخی از کشورهای هدف که بهره‌مندی از تسهیلات اعتبار صادراتی را غیرممکن می‌سازد، عدم پذیرش اعتبارات اسنادی گشایش شده و مشکلات در پذیرش ضمانتنامه‌‌های ارزی توسط بانکهای کارگزار خارجی و مشکلات پیش آمده در مورد قراردادهایی که به دلار آمریکا منعقد شده و صدور ضمانتنامه ارزی به یورو  می‌توان اشاره کرد. در حقیقت هدف از این تحقیق یافتن و پیشنهاد راه‌کارهایی برای حل مشکلات و ایرادات مطرح شده می‌باشد.

 

  1. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توسعه روز‌افزون تجارت بین‌الملل، گردش اسناد تجاری و توثیق آن‌ها در صحنه بین‌الملل گسترش یافته است. این گسترش کمی و کیفی، حسب مورد، از محدوده‌ی مرزهای یک کشور گذشته و لامحاله مشکلاتی را هم از جهت شکل و ماهیت اسناد و هم از نظر مسائل زمانی به منصه‌ی ظهور رسانده است. مفهوم ضمانتنامه‌‌ها و استفاده از آنها روز به روز گسترش و توسعه پیدا کرده است و در معاملات بین‌المللی هم نقش مهمی در تضمین اجرای تعهدات ناشی از عقود و معاملات ایفا می‌کنند و می‌توان گفت که در برخی از جهات، نقش آن در معاملات بین‌المللی از معاملات داخلی هم مهم‌تر و اساسی‌تر است، چون در معامله بین‌المللی به علت دخالت یک عنصر خارجی و بیگانه بودن طرف‌های معامله از هم، اطمینان از ایفای تعهدات قراردادی طرف مقابل، نقش مهمی در انعقاد و اجرای قرارداد دارد و ابزاری که این اطمینان را ایجاد می‌کند، اهمیتی مضاعف یافته، سبب توسعه تجارت و تحکیم معاملات می‌‌‌گردد و ضمانتنامه‌های ارزی چنین ویژگی دارند.

با توجه به اهمیت ضمانتنامه‌ها در تجارت بین‌الملل و نیاز به انجام معاملات تجاری در سطح بین‌المللی توسط تجار ایرانی با سایر کشورها و اینکه این معاملات گاهاً صدور و یا دریافت ضمانتنامه‌های ارزی را ضرورت می‌داند، و در واقع یکی از بایدها و نبایدهای عناصر تجارت ضمانتنامه است و باید ضمانتنامه‌ها را ارائه دهیم چون کشور ما با جهان در حال تجارت است اهمیت این نوع ضمانتنامه‌ها را هرچه بیشتر افزایش می‌دهد. که خود نشان‌گر لزوم و ضرورت تحقیق و مطالعه بیشتر  در حیطه‌ی این نوع ضمانتنامه‌ها و تحلیل مشکلاتی که بر سر راه صدور و دریافت آن وجود دارد و کاهش هر چه بیشتر آن مشکلات و یافتن راه‌حل‌هایی برای سهولت استفاده آن‌ها می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. اهداف مشخص تحقیق

1.3.  هدف کلی:

شناخت مشکلات و دشواری‌های موجود در صدور و دریافت ضمانتنامه‌های ارزی

2.3. اهداف ویژه:

تعیین راه‌کارهایی جهت کاهش زمانی پروسه‌ی صدور ضمانتنامه‌های ارزی

تعیین راه‌کارهایی جهت تسهیل روند صدور ضمانتنامه‌های ارزی

3.3. هدف کاربردی:

پیشنهاد رهنمودهای کاربردی به مسئولان حقوقی، پیرامون مشکلات زمان‌بندی موجود بر سر راه صدور و دریافت ضمانتنامه‌های ارزی

  1. سؤالات تحقیق:

سوال اصلی:

آیا می‌توان به طریقی مشکل زمان‌بر بودن صدور ضمانتنامه‌های ارزی از سوی بانک‌های ایران را حل کرد؟

سوالات فرعی:

1-آیا راه‌حلی در جهت سهولت  صدور ضمانتنامه‌‌های ارزی با توجه به قوانین موجود می‌توان یافت؟

2- آیا راهکاری جهت افزایش صدور ضمانتنامه‌‌های ارزی و در نتیجه گسترش روابط تجاری و ارزی وجود دارد؟