تیر ۲۳, ۱۳۹۹

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه …

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه ارشد :

 

رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه

استفاده از زور در فضا نه تنها به‌صورت حق برجنگ”jus ad bellum” بلکه به‌ صورت حق در جنگ”jusin bello” نیز مورد قضاوت و بررسی قرار می‌گیرد.[1] صرف‌نظر از اینکه این زور به چه عنوان در فضا بکار گرفته شده است و با کنار گذاشتن مسئله کیفیت یک درگیری نظامی، قوانین اندک اما مهمی به عنوان قوانین کاربردی در هر نوع درگیری‌های نظامی از جمله ضرورت نظامی، بشر دوستانه، تناسبی و تبعیتی اتخاذ شده است.[2] با این حال این اصل نمی‌تواند به عنوان یک پیش‌فرض درنظر گرفته شود که همین قوانین کاربردی در درگیری‌های فضایی به دلیل محیط بی‌نظیر و مشخصات عملیات فضایی قابل اعمال خواهد بود یا خیر؟ خوشبختانه، درگیری نظامی در فضا بدین درجه و در این زمان رخ نداده است. با این حال می توان پیش بینی کرد که یک روز فضاء ماوراء جو تبدیل به بُعد چهارم جنگ افزاری خواهد شد و در نتیجه به نظامنامه خاص خود از حقوق جنگ فضایی در فضا نیازمند خواهد بود. در عین حال برای در نظر گرفتن حقوق مخاصمات مسلحانه در فضا بهترین روش آن است که ابتدا قوانین موجود را اینچنین در نظر بگیریم:[3]

اول، باید قوانین مخاصمات مسلحانه موجود در خشکی، دریا و هوا که می تواند قابل تعمیم به محیط فضا باشد در نظر داشت.

دوم، باید یاد آور شد که معاهده فضا به ‌طور اساسی در شکل دادن یک قاعده حداقلی اصرار می‌ورزد و بنابراین ممکن نیست تعلیق یا فسخ شود.[4]بنابراین می توان برخی قواعد مشخص را به طور خاص برای تأکید روی قوانین موجود، جهت قانونمند کردن فعالیت‌های نظامی در فضای خارجی مورد توجه قرار داد. به‌طور کامل اهداف برجسته در پیشرفت و توسعه یک حق در بلو فضایی نباید این  گونه باشد که:”تخلف از قوانین یا در هر مسئله مهم دیگری از قوانین قبلی” حاکم بر گونه های دیگر جنگ می‌باشد، بلکه باید قوانین مورد قبول و حاکم را به گونه ای گسترش داد که درگیریهای نظامی در فضا را نیز در برگیرد.[5] بنابراین، قوانین رایج کنونی در درگیری‌های نظامی یک نقطه شروع مقطعی می‌باشد تا زمانیکه صدور فرمان یا قوانین بعدی بتواند به استفاده نظامی از فضا قابل تغییر باشد. یکی از این قوانین قابل کاربرد در فضا پروتکل ضمیمه اول (API) ژنو(1977)است. جالب است به بند 3ماده‌ 49 این پروتکل اشاره شود که تصریح می‌کند پروتکل ضمیمه اول سال 1977 در مورد تمام انواع جنگ‌های موجود که ممکن است روی جمعیت غیرنظامی، افراد غیرنظامی یا اهداف غیرنظامی تأثیر بگذارد به کار گرفته می‌شود. بند 3 ماده 49 پروتکل ضمیمه اول (1977) بیان می‌کند

[1]– M. Walzer, Just and Unjust Wars (New York, Basic Books, 3th ed., 2000), p. 129. The just in bello is also called international humanitarian law, the law of war or the law of armed conflict (LOAC). The latter term will be used throughout this article.

[2]– See for instance the Nicaragua case, § 218 and the Nuclear Weapons case, §§ 75-84.

[3]– R.A. Ramey, ‘Armed Conflict on the Final Frontier: The Law of War in Space’, Vol. 84 A.F.L. Rev. 2000, pp. 124-125.

[4]– It is submitted that the OST as the magna Charta of law continues to apply in armed conflict between two or more belligerents. Firstly, States are under the obligation to allow non-belligerent States access in space. See J.I. Gabrynowicz, ‘The Outer Space treaty and Enhancing Space Security’, in UNIDIR, Building the Architecture for Sustainable Space Security- Conference Report, 30-31March 2006 (Geneva. UNIDIR publications, 2006), pp. 113-123.secondly, the OST provisions, especially Article IV, are overriding norms in the sense that by their nature they are spacifically designed to apply during armed conflict as they serve to minimize the risk of and damage in armed conflict. See R.J. Mathews &T.L.H. McCormack. “The Influence  of humanitarain Principles in the Negotiation of Arms Control Treaties”, vol. 81 I.R.R.C. 1999, pp. 334-335. Besides, the OST embodies, application. See R.J. Lee.

[5] – W.L. Rodgers, ‘Laws of War Concerning Aviation and Radio’, vol. 17 A.J.I.L. 1923, p. 635 restating the view of the “Commission of Jurists”, established during the 1921 Washington Conferece on the Limitation of Armament to consider amendment of the laws of war. The Commission’s work contributed to the formation of the 1923 Hague Rulers of Air Warfare.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.