مرداد ۱۳, ۱۳۹۹

بررسی قرارداد های نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 قرارداد های نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران

پایان نامه ارشد :

 

موافقت نامه قوام-سادچیکف

در بهمن ماه 1324 احمد قوام السلطنه به نخست وزیری انتخاب شد و بلافاصله برای گفتگوی رو در رو با مقامات شوروی به مسکو رفت. وزیر خارجه شوروی (مولوتوف) به قوام گفت که دولت ایران باید استقلال آذربایجان را به رسمیت بشناسد و استالین پیشنهاد کرد شرکت مختلطی برای نفت شمال ایران تشکیل شود که 49 درصد سهام آن متعلق به ایران و 51 درصد متعلق به شوروی باشد.

توافق قطعی در این خصوص در مسکو حاصل نیامد اما در نتیجه این مذاکراتی که بین دو دولت صورت گرفته بود استالین به قوام السلطنه نخست وزیر ایران قول داده بود که در صورت اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، وی نیز نسبت به تخلیه ایران از نیروهای ارتش سرخ اقدام خواهد نمود و قوام السلطنه از اینکه بالاخره روسها راضی به معامله شده‌اند بسیار خشنود و راضی بود.

طبق مذاکرات قوام با مقامات شوروی درخصوص مسائل و مشکلات موجود بر سر نفت شمال، قرار بر این شده بود که بعد از برگشت قوام السلطنه به ایران و پس از ورود سادچیکف سفیر شوروی به تهران این مذاکرات ادامه پیدا کند تا به نتیجه‌ای منتج گردد که در 15 فروردین 1325 (4 آوریل 1946) ابلاغیه مشترکی به امضای قوام و سادچیکف در تهران منتشر شد که نتجه مذاکرات بود. متن ابلاغیه ص 214 کتاب ذوقی

این طرح قراردادی را در 15 فروردین 1325 قوام السلطنه از سوی ایران و سادچیکف (سفیر شوروی در ایران) از سوی شوروی امضاء کردند و از این رو به موافقت نامه قوام-سادچیکف معروف گردید.

طبق این موافقت نامه می‌بایستی شرکت مختلطی بین ایران و شوروی تشکیل گردد و امتیاز نفت شمال ایران تا مدت 50 سال به این شرکت داده شود. قرار بود که سهام شرکت در 25 سال اول به نسبت 51 و 49 درصد به شوروی و ایران تعلق داشته باشد و در 25 سال دوم آن، نسبت تعدیل گردد یعنی 50 درصد سهام به ایران واگذار شود و 50 درصد دیگر برای شوروی باقی بماند.

موافقت نامه قوام –سادچیکف یک موفقیت بزرگ برای دولت شوروی تلقی شده بود که اتحاد شوروی را قادر ساخت تا به اعمال هر گونه فشار قابل توجهی به دولت ایران پرداخته و نفوذ فوق‌العاده‌ای در ایران بدست آورد. (گزارش پیمن و رابرت)

بند اول: واکنش انگلیسی‌ها در برابر قرارداد قوام-سادچیکف

انگلیسی‌ها بعد از انتشار ابلاغیه رسمی دولت که موافقت ضمنی را برای ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی بود از خود واکنش‌های متعددی نشان دادند از آن جمله رابرت‌ها[1] یکی از کارشناسان امور ایران در بخش شرقی وزارت امور خارجه انگلستان در پایان گزارش خود اضافه کرده بود:

به این ترتیب و با وجود یک پارلمان و دولت دست نشانده، روسها شانس کنترل تمام ایران را خواهند داشت که مسلما تاثیر بسیار زیادی در تضعیف موقعیت ما، در ایران و به طور کلی در خاورمیانه و به ویژه در رابطه با کمپانی نفت انگلیس و ایران خواهد داشت. (گزارش 16 آوریل 1946) 26 منابع متفرقه بنابراین انگلیسی‌ها خواستار حمایت آمریکا از ایران جهت استقلال خود بودند بدین صورت که انگلیسی‌ها می‌خواستند تا با سهیم کردن آمریکایی‌ها در منافع نفتی ایران، موقعیت آمریکا در ایران را محکم‌تر نموده و در نتیجه حمایت بیشتر آمریکا را در جهت حفظ منافع خود به دست آورند. دیپلماسی انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم در واقع دنباله سیاست‌های امپریالیستی قرن نوزدهم آن کشور بوده است، همراه با تجارت قرن بیستم و تفاوتی با سیاست دولتمردان انگلیس در دهه اول قرن بیستم و مشخصا در سال 1907 نداشت.[2]

[1] . Robert Howe

[2] . اودل، بی.ر، بررسی‌های بین‌المللی نفت، در تهی شدن جهان از انرژی، (ترجمه: علیرضا حمیدی یونسی) شماره اول، سال دوم، بهار 1368، ص 69.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش اصلی تحقیق

  1. ساز و کار قراردادهای نفتی بای بکی که ایران در صنایع نفت و گاز خود جهت بهره برداری میادین نفتی به کار می‌برد چیست؟
  2. تاثیر قراردادهای بای بک با توجه به تحریم ایران چگونه می‌باشد؟
  3. تفاوت‌‌های قرارداد بای بک با عقود حقوق مدنی ایران چیست؟

اهداف تحقیق

بررسی چارچوب این قرارداد که تقریبا قراردادی نسبتا جدید در صنایع نفت و گاز می‌باشد.

تاثیر کاهش این نوع قراردادهای در تولید نفت با توجه به تحریم‌ها.

بررسی شرایط اساسی و ویژگی این قرادادها(بای بک).

بررسی ماهیت قراردادها (بای بک) که اصولا مدت زمان آن بسیار کم است.