شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

بررسی محدوده تعهدات قوانین موضوعه ایران در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان -پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

پایان نامه ارشد :

 

– جنبه جدید و نوآوری در تحقیق

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شده است که تا کنون به صورت تخصصی، تحقیقات متمرکزی روی مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشور صورت نگرفته و یا بررسی‌‌ها به صورت جسته و گریخته و با تکیه بر اشاراتی به موضوع تحقیق به صورت صرف بوده است. این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، در نظر دارد به بررسی جامعی از موضوع مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان بپردازد.

1-6- اهداف تحقیق

1-6-1- هدف اصلی

بررسی مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

1-6-2- اهداف فرعی

 • بررسی محدوده تعهدات قوانین موضوعه ایران در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
 • بررسی موضوع تطبیق مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان با قوانین شرعی
 • بررسی محدوده مجازات‌ها و کیفر‌های متوجه شخص و یا اشخاص مسبب خسارت ناشی از کارافتادگی در قوانین کشور

 

1-7- سؤالات تحقیق

 • محدوده تعهدات و قوانین موضوعه ایران در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان شامل چه مواردی شده است؟
 • آیا مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان با قوانین شرعی تطبیق داشته است؟
 • محدوده مجازات‌ها و کیفر‌های متوجه شخص و یا اشخاص مسبب خسارت ناشی از عدم مسئولیت کادر پزشکی در قوانین کشور شامل چه مواردی شده است؟

 

1-8- فرضیه‏های تحقیق

 • قوانین موضوعه ایران در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان دارای بند‌ها و تبصره‌های محدود و غیر جامعی است.
 • مضمون مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان مطرح در قوانین کشور با قوانین شرعی مطابقت دارد.
 • محدوده مجازات‌ها و کیفر‌های متوجه شخص و یا اشخاص مسبب خسارت ناشی ازعدم مسئولیت کادر پزشکی در قوانین کشور به طور صریح بیان نشده است.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

 • محدوده تعهدات و قوانین موضوعه ایران در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان شامل چه مواردی شده است؟
 • آیا مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان با قوانین شرعی تطبیق داشته است؟
 • محدوده مجازات‌ها و کیفر‌های متوجه شخص و یا اشخاص مسبب خسارت ناشی از عدم مسئولیت کادر پزشکی در قوانین کشور شامل چه مواردی شده است؟