تاثیر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط-پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

استفاده از رهیافت اقتصادی جهت کاهش سطح آلودگی

هدف هر سیستم اقتصادی در هر جامعه‌ای دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی است. از این رهگذر استفاده بهینه و کارا از منابع در طول زمان (حال و آینده) از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد (پایتختی اسکویی و ناهیدی، 1386). امروزه در بیشتر کشورهای صنعتی، استفاده از رهیافت اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های زیست محیطی به طور کلی مورد قبول است. تأکید این روش بر مزایای به کارگیری ابزارهای اقتصادی در کوشش برای اصلاح رفتار بشری از طریق نظام قیمت است. در روش مزبور ابزارهای اقتصادی به منظور تصحیح عدم موفقیت بازار در نظام اقتصادی به کار گرفته می‌شوند. مزیت دیگر این ابزارها این است که با رهیافت هزینه-فایده و اصل مدیریت، به طور کامل هماهنگ و منطبق هستند.

در برخی از این روش‌ها تأکید بیشتر بر کارکرد نظام بازار است و نقش دولت را فقط در تعیین حقوق یا هدف گذاری سطح بهینه آلودگی می‌دانند و در برخی دیگر، دولت نقش فعال‌تری دارد. برخی اقتصاددانان مانند وایت[1] (1979)، ابزارهای اقتصادی را در سه گروه ابزارهای قیمتی، مقداری و حقوق مسئولیت طبقه‌بندی می‌کنند. ابزارهای قیمتی از طریق مالیات یا سوبسید بر رفتار تولید کننده یا بر تولید تأثیر گذاشته، هزینه اختلال در کنترل آلودگی را افزایش می‌دهد. ابزارهای مقداری به طور معمول به صورت محرک اقتصادی، سطح قابل قبولی از آلودگی را به وسیله تخصیص مجوزهای قابل خرید و فروش ایجاد می‌کند. این مجوزها، در تولید کننده ایجاد انگیزه می‌کند که با هزینه کنترل آلودگی کم‌تر، مقدار آلودگی را کاهش داده، مجوزهای خود را به تولیدکنندگان دیگر که دارای هزینه بالاتری هستند، بفروشند. در حقوق مسؤولیت، با تعیین یک هدف که از نظر اجتماع مورد پذیرش است، در صورتی که تولید کننده از آن سرپیچی کند، از برخی اعتبارات مالی محروم می‌شود (هنلی و همکاران، 2007). شایان ذکر است راه‌های متعددی در جهت مقابله با آلودگی هوا وجود دارد. از موثرترین راه‌کارهای کاهش آلودگی، کاهش آلودگی از مبدأ است، یعنی ساخت و طراحی وسایل نقلیه موتوری که از حداقل سوخت استفاده کنند. اما چون وسایل نقلیه موتوری در ایران نسبت به دیگر کشورها از بالاترین مصرف سوخت برخوردار هستند، لازم است از سیاست‌هایی استفاده شود که بر الگوی مصرف تأثیرگذار باشد. سیاست‌هایی که بر الگوی مصرف موثرند عبارتند از:

[1] White,1979

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن