تاثیر تفاوت مرور زمان با مواعد -پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

پایان نامه ارشد :

 

به وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد .

 

در مواردی که نشانی طرفین عوا یا یکی از آن ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهد بود . ذکر این نکته ضروری است که در ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی سابق نیز ضرورت وجود فاصله ابلاغ مورد تأکید واقع شده بود .¹

 

باذکر این روایت می توان به فلسفه ایجادی موعد بهتر رسید در نظام حقوقی ایران بحث مواعد و مهلت دارای جایگاهی است که رعایت و ضرورت انجام دادن آن برای قانون گذاران نیز واجب شناخته شده است زیرا با نبود موعد و مواعد دادرسی ها منصفانه نخواهد بود و اینکه باعث بی ثباتی آراء دادگاه ها ، تراکم پرونده ها و اختلال در سیستم قضائی خواهد شد و دلیل وجود موعد هم می تواند نظم و انضباط دادن به رسیدگی ها و اتمام اظهارات مرجوعین به دادگاه ها باشد .

 

 

 

1-ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318

چرا که با نبود وقت و مهلت متناسب امکان شنیدن همه اظهارات نخواهد بود و باعث از بین رفتن حق مظلومی خواهد شد که به دور از عدل و انصاف دادرسی های منصفانه است و همینطور منجربه برهم خوردن رسیدگی ها و سردرگمی قضاوت خواهد شد .

 

«در دارسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوست ها به دفتر دادگاه           تقدیم نمود ، مدیردفتر دادگاه مکلف است درصورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله والا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد ، روز جمعه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از 5 روز نباشد ، مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می شود»

 

به طور خلاصه ماهیت فلسفه مواعد در آئین دادرسی را باید در هدف حقوق بررسی کنیم             که هدف حقوق درجه تحقق نظم اجتماعی است .

 

فنون قانونگذاری نیز گاه ، قواعدی را اقتضاء می کند که عدالت در آن باره حکمی ندارد          مثل دادگاه صالح برای رسیدگی ، محکم محل امانت مدعی است یا مدعی علیه ، عدالت اقتضای حکمی ندارد و حقوق ، به دلایل خاص دیگر آن ها را مقرر داشته است . عدالت ایجاب می کند همه در برابر قانون مساوی باشند و بر تمام موارد مشابه ، یک قاعده حکومت کند ولی خود قاعده را نمی توان نتیجه اجرای عدالت یا مخالف آن شمرد .

 

دوم اینکه گاه ، حفظ نظم قاعده ای را ایجاب می کند که مخالف عدالت است .                   چنانکه نشنیدن درخواست مدعی که درمدت معین اقاله دعوی نکرده یا ظرف مدت معین ، از حکم نادرست ابتدایی ، تجدیدنظر نخواسته عادله نیست ولی قانون به خاطر حفظ نظم دارسی و               کاستن از شمار دعاوی آن را مقرر می دارد .

 

 

 

 

گفتــار دوم : اهمیت مـــواعد

 

 

اهمیت و آثار مواعد در قانون آئین دارسی مدنی بر اهل فن پوشیده نیست توجه به این           مهلت ها ورعایت آن ها هم برای محاکم و هم برای اصحاب دعوی متضمن آثار و فواید             فراوانی است . عدم رعایت آن ها نیز از سوی محاکم باعث ایجاد بی نظمی و از سوی اصحاب دعوی سبب از دست رفتن امتیاز قانونی ، دوباره کاری ها و تراکم پرونده ها در دادگاه ها می شود .

 

اهمیت دادن به زمان دارسی نه تنها در اطمینان دادن اصحاب دعوا موثر است بلکه                 موجب می شود از لحاظ سیاسی مردم به قوای حام اعتماد بیشتری می کنند . ¹

 

اهمیت مواعد در جائی بیشتر جلوه می نماید که قانون گذار در مواردی برای انجام برخی امور احترام به وضع موعد یا مهلت می نماید به این ترتیب که برای طرف مقابل خود ، مدت زمان  معینی را مقرر می نماید تا وی تنها ظرف این مدت آنچه را که قانون گذار از او خواسته به مرحله انجام رساند .

 

به عقیده نگارنده مواعد در فرآیند دادرسی منصفانه جایگاه و همیت والائی دارد چرا که              اگر قانون گذار وضع موعد نمی کرد و به عنوان نمونه برای درخواست تجدیدنظر از دادگاه بدوی زمان خاصی وجود نمی داشت و محکوم علیه در هرزمان که مقتض می دانست درخواست خود را تقدیم می کرد باعث تعطیل شدن حقوق و منافع مدعی له می شد و رسیدگی قضائی از بی ثباتی و تزلزل برخوردار می شد و در این راستا اهداف حقوق و نظام قضائی ثمربخش نمی نمود چراکه حقوق و نظام قضائی در پی تعادل ، کاهش پرونده های رسیدگی و امنیت قضائی و انصاف و عدالت بین

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :

 

  • هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟
  • اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
  • تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
  • در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟

 

 

    یکی از عمده دلایل نگارنده در این پژوهش ، چگونگی کاربرد وبررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی می باشد . به طوری که اگر مواعد نباشد و یا اصلاً رعایت نگردد موجب تضییع وقت و اطاله در دادرسی خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که انجام شد به کاربردی بودن و اهمیت مواعد بیشتر توجه شد . هدف نگارنده در این پژوهش به کارگیری هرچه صحیح تر مواعد در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد حال چه در امور کیفری ، چه در امور مدنی ، چرا که دارای فواید بسیاری بوده و به انجام دادرسی ها در فضای امن تری کمک شایانی می کند . از طرف دیگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانونی مقرر ، تجدیدنظر و بازبینی مجددی از سوی سیستم قضایی بشود و راهکاری را برای اصحاب دعوی که به دلایلی نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بیابند ، و سعی بر تسریع دادرسی داشته باشند زیرا امروزه بسیاری از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شاید سال ها نتوانسته اند به دلیل نبود