تاثیر صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و شخصیّت اداری و سازمانی-پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

پایان نامه ارشد :

 گفتار اوّل: معیار طفولیّت در قانون

بیان این نکته ضروری است که در رابطه با طفل نیز در مطالب قبل اشاره شد بایستی این تقسیم بندی را پذیرفت که یک سری از اطفال بطور مطلق مبرّا از مسؤولیّت کیفری می باشند که این گروه افرادی می باشند که ممیز تلقی نمی شوند. معمولاً تا سن هفت سالگی را شامل می شود. اما دسته دوم اطفالی هستند که ممیز محسوب می شوند این دسته اطفالی هستند که سن آنها از هفت سالگی تا ظهور بلوغ قرار دارند. گروه اخیر در پاره ای موارد واجد مسؤولیّت می باشند. موضوع اصلی بحث ما نسبت به این دسته از اطفال می باشد. قانونگذار در تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی اظهار داشته: «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. هم‌چنین در ماده 113 قانون مذکور اشاره داشته: «هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود …». در ماده 147 قانون موصوف نیز بیان داشته: «هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأدیب می شود و …»

به جهت اینکه طفل ممیّز قوّه ادراک او رو به رشد و تکامل است به همین جهت نیز اعمال و رفتار او واجد مسؤولیّت می باشد در ماده 239 قانون صدرالاشاره به اهمیت اظهارات طفل ممیّز می‌پردازد: «هرگاه بر اثر قراین و اماراتی، و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاصّ معیّن و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظنّ پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود».

یکی از روانشناسان ضمن ارائه تعریفی از بلوغ مبنی بر اینکه برحسب عادت به مجموعه تغییرات بدنی و روحی که مابین دوران کودکی و دوران نوجوانی (کمال) به وجود می آید تفسیر می شود و ممکن است به صورت های گوناگون تعریف شود. ایشان برای بلوغ تقسیماتی قایل شده که به آن‌ها اشاره می‌گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود