تاثیر عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر-پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

مفهوم تمایل به پرداخت

در ادبیات ارزش گذاری، غالباً از مفهوم تمایل به پرداخت، به عنوان معیار اندازه‌گیری منافع مصرف کننده از یک تغییر در قیمت یا مقدار کالا استفاده می‌شود. به طور کلی بخش قابل توجهی از مبحث تمایل به پرداخت، مربوط به امکانات تفریحی خارج از منزل و جاذبه‌های طبیعی می‌باشد. یک جاذبه طبیعی با امکان دسترسی رایگان، یک کالای غیربازاری می‌باشد، هرچند ارزش این جاذبه طبیعی را می‌توان در مقیاس پولی از طریق اندازه‌گیری تمایل به پرداخت مصرف کننده ارزش‌گذاری نمود (بول،1995)[1]. در واقع نظر اساسی این است که مردم قادرند بخش وسیعی از معیارهای محیطی را به معیار پولی انتقال دهند که نشان دهنده ارزش‌گذاری آن‌ها برای منافع زیست محیطی است، به این منظور باید برای آن کالا یا خدمت یک بازار وجود داشته باشد. در شرایط بازار، تمایل به پرداخت برای یک کالای غیربازاری بر پایه فرض انتخاب عقلایی و حداکثر نمودن مطلوبیت شکل می‌گیرد.

طبق تعریف، تمایل به پرداخت به مقداری از درآمد پولی یک شخص اطلاق می‌شود که وی برای تأمین یک بهبود در رفاه یا به بیان دیگر جلوگیری از کاسته شدن از رفاه، مایل به پرداخت آن است (گیلوری و پرمن، 1997)[2]. به عنوان مثال اگر در مورد یک کالا یا خدمت غیر بازاری مانند بهبود کیفیت محیط زیست، هزینه‌ای ایجاد شود و فرد مایل به پرداخت مبلغی باشد تا بخشی از آن هزینه را تأمین نماید و تغییری در محیط زیست ایجاد نماید و به عبارتی از جهاتی رفاه بدست آورد، می‌توان چنین بیان نمود که در این حالت تمایل به پرداخت فرد، انعکاس دهنده ارزش اقتصادی کالا یا خدمت از دیدگاه شخص است (هنلی و همکاران، 1997)[3]. بر اساس نظریه تیسدل[4] (2006)، تمایل به پرداخت برای یک جاذبه طبیعی، شاخصی است که عمدتاً

[1] Bull,1995

[2] Gilvray & Perman, 1997

[3] Hanley et all,1997

[4]Tisdell,2006

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن