تیر ۱۷, ۱۳۹۹

پایان نامه مدیریتی: تاثیر وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی -پایان نامه کارشناسی ارشد

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

موضوع :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی

پایان نامه ارشد :

ابعاد محتوایی ساختار عدالت سازمانی

تمرکز 2- پیچیدگی3- رسمیت 4- اهداف و استراتژیها  5- محیط6- فناوری7- اندازه 8- صاحبان قدرت

2-10-1)تمرکز: در همین امتداد، نظریه عدالت باید بتواند مراتب تمرکز را به گونه ای تعریف نماید که امکان نیل به رفتارهای عادلانه را تسهیل کند، یعنی تمرکز باید هم در خدمت اهداف سازمان و هم در خدمت تحقق عدالت باشد.(پورعزت،قلی پور1387: 236 )

2-10-2) پیچیدگی: مراتب پیچیدگی مورد نیاز باید با رویکردی عادلانه تعیین شود. پیچیدگی ساختار به شدت بر هزینه های اداری سازمان می افزاید، نظریه عدالت باید مشخص کند که هرسازمان تا چه حد می تواند بر مراتب پیچیدگی خود بیافزاید یا از آن بکاهد ودر عین حال متعهد به عدل باقی بماند.  .(پورعزت،قلی پور1387: 237 )

2-10-3)رسمیت: رسمیت نیز با عدالت ارتباط دارد. رعایت عدالت  در  تعریف حد مطلوب رسمیت  سازمان بسیار قابل  تامل است.عدالت در تعریف رسمیت باید به گونه ای  مدنظر قرار گیرد که از هر گونه استفاده ابزاری، مقررات و اسناد و مدارک اجتناب شود. ملاحظه می شود که نحوه تحقق عدالت  در ابعاد محتوایی ساختار، به ویژه با مفهوم عدالت  رویه ای  ارتباط می یابد.(پور عزت :قلی پور 237:1387)

2-10-4)تعریف نشدن اهداف و استراتژی بر محور  عدالت

در واقع اگر اهداف مادی، بدون  هیچ پیش شرط یا الزامی، تعریف شوند. مدیریت سازمان  برای  نیل به آن ها  بسیار ساده  تر از  هنگامی است  که تحقق افراد  ، مشروط به رعایت  رویه های  عادلانه باشد. بنابراین  نوعی تعهد پذیرفته شده  و الزام آور به عدالت،برای عدالت محور شدن رفتار  و کردار  مدیران،  موضوعیت واصالت  دارد یعنی  رعایت  عدالت باید جزئی  از هدف و فراگرد  نیل  به هدف باشد  تا عدالت  رویه ای  در سازمان محقق گردد. بنابراین  باید در رسالت نامه  ، هدف نامه و شرح  خط مشی ها و تصمیمات سازمان، تصریح شود که:  هر گونه تلاش  برای نایل ساختن  سازمان به اهدافش باید عادلانه  و منصفانه  باشد. بدین ترتیب همه افراد سازمان  باید باور داشته باشند  که عدالت یکی از اصلی ترین و محوری ترین  شاخص های ارزیابی و قضاوت درباره  رفتار در سازمان است. درواقع یکی از موانع  اصلی تحقق عدالت  در سازمان ها،عدالت محور نبودن  اهداف آن ها  است به ویژه توجه به این که در بروکراسی های ماشینی، بیشترین وجه همت وانرژی سازمان ها، به تحقق اهداف  معطوف می شود. بنابراین اگر طریق تحقق اهداف  به صورت غیر عادلانه  ترسیم شود، ناگزیر  بیشترین وجوه همت و تلاش های سازمانی، معطوف به بی عدالتی خواهند بود.درواقع حتی اگر  اهداف  عادلانه نیز با بی عدالتی کسب شوند. رفتارهایی در سازمان  شایع و جاری می شوند   که مستمراً  عدالت را تخطئه  می کنند. بدین ترتیب اهداف، استراتژی ها،خط مشی ها و برنامه ها ضمن اثر گذاری بر فراگرد و روند طراحی ساختار سازمان، به رفتارهای آن نیز سمت وسو  می دهند.(پور عزت، قلی پور1387)عدالت سازمانی  به عنوان زیربنای  توسعه عدالت  محور  به عنوان گفتمان اصلی در دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است. تاکید بر عدالت  همه جانبه در برابری فرصت ها و توزیع امکانات  مادی و معنوی در فرمایشات  معظم له  ضرورت اتخاذ رویکردی جامع به مفهوم عدالت  را در سطوح خرد وکلان  جامعه  بیش از پیش نمایان ساخته است.(ذاکر اصفهانی 1387)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری میزان تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال تحقیق

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟