ظاهر پا از زاویه پشت، راست بودن پاها را از عقب ارزیابی می‌کند و با درجه انحراف به طرف داخل از قسمت زانو و نشانه رفتن سم‌ها به طرف بیرون اندازه‌گیری می‌شود. این نقاط مرجع، نسبت به خطوط فرضی مستقیم که از استخوان نشیمن‌گاه تا کف کشیده می‌شود به دست می‌آید. رابطه قوی بین ظاهر پا از پشت و سلامت عمومی گاو و مناسب‌بودن سم وجود دارد. معمولاً پاها باید از پشت مستقیم باشند تا در جریان مایعات یا اختلال ایجاد نشود(باتچرو دکر، ۱۹۹۶).
ظاهر پا از زاویه پشت، ۲۰ درصد از نمره دست و پا را به خود اختصاص می‌دهد. بسیاری از گاوداران این ارزیابی را به عنوان یک پیش‌بینی عالی از طول عمر در نظر می‌گیرند و همچنین آن را ارزیابی از برنامه اصلاحی، تغذیه و راحتی گاو نیز در نظر می‌گیرند(قربانی و اسدی‌الموتی،۱۳۸۲).

۲-۱۴-برآوردهای ژنتیکی که برای عوامل غیرژنتیکی تنظیم شده اند:

ارزیابی ژنتیکی صفات ظاهری بدن هر ۳ ماه یک بار انجام می‌گیرد. مدل ژنتیکی علاوه بر سن و مرحله شیردهی، عوامل مدیریتی و محیطی گله را با احتساب هم گله‌ای و واریانس گله تنظیم می‌کند. این تنظیم‌ها سعی دارند تا هرگونه اثر غیر ژنتیکی را در مشاهدات حذف کنند تا فقط تفاوت‌های ژنتیکی باقی بمانند(قربانی و اسدی‌الموتی،۱۳۸۲).
فاتحی و همکاران (۲۰۰۱) ارتباط متقابل ژنوتیپ با محیط را برای صفات دست و پا در محیط‌های مختلف از جمله جایگاه‌های انفرادی آزاد در مقابل بستر، بسترهای مشبک در مقابل کف غیر مشبک، و سم‌چینی در مقابل عدم سم‌چینی ارزیابی کردند. اگر چه نمره‌های واقعی دست و پا در گاوهای نگهداری‌شده در جایگاه‌های انفرادی، با بستر دارای کف مشبک و انجام سم چینی کمتر بود، ولی تأثیر کمی روی پارامترهای ژنتیکی داشت، چرا که همبستگی‌های ژنتیکی برای صفات دست و پا به جز برای ظاهر از زاویه عقب در سیستم‌های مدیریتی مختلف بیش از ۸۵ درصد بود. آن‌ ها نتیجه گرفتند که اثرات متقابل محیط با ژنوتیپ برای شکل دست و پا اهمیت ندارد و این مطلب بیانگر آن است که عوامل غیر ژنتیکی در روش‌های رایج به اندازه کافی حذف شده‌اند.

۲-۱۵-انتخاب مستقیم برای به حداقل رساندن لنگش

لنگش از نظر هزینه، مقام سوم را بین بیماری‌های گاو دارا است. یک بررسی در سال ۱۹۹۶ درکشور آمریکا نشان داد که ۱۵ درصد از حذف‌ها، مستقیماً به لنگش یا آسیب‌های وارده به دست و پا مربوط می‌شود. مشکلات تولید مثل (۷/۲۶ درصد) PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) (۵/۲۶ درصد) مقام‌های اول و دوم را دارا بودند. علاوه بر آن، حذف گاوها به دلیل مشکلات تولید مثلی به کاهش فحل‌یابی نیز مربوط است که می‌تواند در اثر مشکلات دست و پا ایجاد شود(قربانی و اسدی‌الموتی،۱۳۸۲). به طوری که اسپریچر و همکاران (۱۹۹۶) پی بردند که نمره لنگش بیش از ۲ (براساس نمره ۱ تا ۵) به تلقیح بیشتری برای آبستنی نیاز دارد و باعث شده است تا احتمال حذف ۴/۸ برابر بیشتر شود. باتچر و فاتحی (۲۰۰۱) نشان دادند که مشکلات دست و پا تقریباً ۲۵ درصد از گاوهای یک گله متوسط را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نیمی از گاوها بیش از چند بار به آن مبتلا می‌شوند.
عوامل محیطی از قبیل تغذیه، جایگاه و دیگر مسائل مدیریتی نقش زیادی در لنگش بازی می‌کنند. به علاوه، عوامل ژنتیکی نیز تأثیر به سزایی دارند. ناهنجاری‌های سم دارای دامنه وراثت‌پذیری صفر تا بیش از ۳۰ درصد هستند (دیستل و همکاران، هانگ و شنکس ۱۹۹۳). متأسفانه صفات بیماری‌ها و لنگش به صورت دائم اندازه‌گیری و رکورد‌برداری نمی‌شود و این باعث می‌شود تا نتوان به عنوان یک راهکار ژنتیکی مستقیماً برای صفات بیماری دست و پا انتخاب انجام داد. ولی، چندین خصوصیت ظاهری وجود دارد که رابطۀ قوی با لنگش دارند، مثل ترکیبی از صفات دست و پا که می‌توان آن را به طور غیرمستقیم به کاربرد و برای مقاومت به لنگش انتخاب انجام داد (فاتحی و همکاران، ۲۰۰۱).
به دلیل رابطه قوی بین لنگش و برخی از صفات ساختار دست و پا، باتچر و فاتحی (۲۰۰۱) یک شاخص انتخاب برای پیش‌بینی حرکت گاو بر اساس ساختار دست و پا ارائه نمودند. در این شاخص امتیاز بدست‌آمده برای دست و پا، برای زاویه سم ۲۵/۲ و برای ظاهر پا از عقب ۹۴/۲ بود.
(ظاهر پا از عقب) ۹۴/۲+ (زاویه سم) ۲۵/۲+ ( دست و پا) ۰/۱= شاخص حرکتی
استفاده از انتخاب غیر مستقیم با بهره گرفتن از شاخص حرکتی منجر به دقت ۵/۹۷ درصدی در مقایسه با انتخاب مستقیم برای لنگش بالینی گردید(فاتحی و باتچر، ۲۰۰۱).
فصل سوم
روش تحقیق

مطلب دیگر :
دسته بندي علمی - پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی ...

۳ – فصل سوم (روش تحقیق)

۳-۱- جامعه‌ی آماری:

پژوهش حاضر از اواخر تیر۱۳۹۲ در شهرستان گرگان شروع و زمان تکمیل و جمع‌ آوری اطّلاعات تا اوایل آبان۱۳۹۲ به طول انجامید. جامعه‌ی آماری در این تحقیق شامل گاوداری‌های صنعتی شهرستان گرگان می‌باشد. نحوه‌ی جمع‌ آوری اطّلاعات به‌صورت مصاحبه‌ی حضوری بود که در پایان از مجموع ۷۵ واحد تعداد ۳۵پرسش‌نامه قابل قبول تکمیل گردید.

۳-۱-۱- تهیه‌ی پرسش‌نامه:

یکی از راه‌های انجام طرح‌های بزرگ و سرشماری‌های عمومی در داخل تمامی کشورها و یا نهادهای ملّی و بین‌المللی، در مواردی که انجام طرح از نظر زمانی و مکانی امکان‌پذیر نمی‌باشد، استفاده از داده‌های پیشین موجود در منابع مختلف و همچنین ایجاد پرسش‌نامه[۱] با هدف کسب اطّلاعات دقیق‌تر و به‌روز می‌باشد (رمضانی، ۱۳۸۸).
در این تحقیق با توجه به اهداف پژوهش، جهت دستیابی به اطّلاعات و آمار مورد‌نیاز اقدام به تهیّه پرسش‌نامه جامع شد. پس از بررسی جوانب مختلف و عوامل موجود و دخیل در مدیریت بیماری لنگش و مشاوره با تعدادی از کارشناسان، دامداران و دامپزشکان پرسش‌نامه ی مذکور در ۵ صفحه طرّاحی و آماده گردید. سپس جهت اطمینان از کامل‌بودن و رفع نواقص قبل از شروع مراحل اصلی اجرای طرح به ۶ واحد دامداری شیری صنعتی مراجعه و پرسش‌نامه مزبور مورد بازبینی مجدد قرار گرفت. سوالات پرسش‌نامه نهایی از ۴ بخش کلّی شامل مشخصات ملکی و نیروی انسانی واحد پرورشی، مشخّصات تولیدی و ثبت رکورد، مدیریت بیماری لنگش و هزینه‌های مربوط بود.

۳-۲- جمع‌ آوری اطّلاعات طرح:

تحقیق حاضر به‌منظور بررسی مدیریتی و اقتصادی راهبردهای مدیریتی بکارگرفته شده در بیماری لنگش در گله‌های صنعتی شهرستان گرگان صورت گرفت. جامعه‌ی آماری این پژوهش واحدهای فعّال پرورش گاو‌شیری دارای پروانه‌ی بهره برداری صنعتی در سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ بوده که با ظرفیت‌های گوناگون در‌این شهرستان پراکنده‌اند. اطّلاعات مورد نیاز با توجه به اهداف تحقیق از طریق پرسش‌نامه‌ی طراحی شده، با هماهنگی جهاد کشاورزی شهرستان گرگان و با مراجعه به محل دامداری‌ها به صورت مصاحبه‌ی حضوری جمع‌ آوری و طبقه‌بندی گردید. پرسش‌نامه‌های ناقص و دارای اشکال بررسی و حذف گردید. همچنین دامدارانی که از ارائه‌ اطّلاعات و آمار صحیح خودداری می‌کردند و یا از همکاری سرباز می‌زدند نیز در طرح قرار نگرفتند. در پایان تعداد۳۵ پرسش‌نامه‌ی صحیح جهت تحلیل و بررسی بدست آمد.
جهت آنالیز داده ها عمدتاً از روش رگرسیون خطّی چند متغیره و محاسبه‌ی ضرایب همبستگی استفاده گردید.

مطلب دیگر :
مقاله - بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان ...

۳-۳- رگرسیون چند‌متغیره[۲]:

۳-۳-۱- آشنایی اوّلیه

اهدافی که به بیان یک پدیده‌ی اجتماعی یا فیزیکی مربوط می‌شود بایستی مشخص شده و سپس با گرد‌آوری داده‌ها آزمون و تحلیل شوند. با‌توجه به اینکه عوامل و متغیرهای زیادی بر یک پدیده تأثیر دارند و داده‌ها اندازه‌های همزمانی را در‌مورد چند‌متغیر شامل می‌شوند تحلیل این داده‌ها روشی را در علم آمار پایه‌ریزی می‌کند که روش تحلیل چند‌متغیره نامیده می‌شود.
لزوم درک و بررسی روابط بین بسیاری از متغیرها، تحلیل چند‌متغیره را مشکل می سازد. اغلب فکر بشری در انبوهی از داده‌ها غوطه‌ور می‌شود و لذا تحلیل‌های چند‌متغیره پیچیدگی‌های بیشتری را شامل می‌شود. بطور فزآینده‌ای مشخص می‌شود که بسیاری از روش‌های چند‌متغیره بر اساس الگوی احتمال مورد بررسی، که به توزیع نرمال چند‌متغیره موسوم است قرار دارند. روش‌های دیگر دارای طبیعت خاصی هستند و با استدلال‌های منطقی و یا با عقل سلیم تائید می‌شوند.پیشرفت‌های اخیر در فن‌آوری رایانه همراه با توسعه‌ی بسته‌های نرم‌افزاری آماری پیشرفته، مرحله‌ی اجرا را ساده‌تر می‌کند.

۳-۳-۲- اهداف بررسی‌های علمی به‌روش‌های چند‌متغیره:

اهداف بررسی‌های علمی که برای آن‌ ها روش‌های چند‌متغیره بطور خیلی طبیعی بکار می‌روند شامل موراد زیر است:
الف- کاهش داده‌ها یا سهولت ساختاری (پدیده‌ی مورد مطالعه، بدون اینکه اطّلاعات با‌ارزشی را از دست دهیم تا جایی که ممکن است ساده ارائه می‌شود.)
ب- جور‌کردن و دسته‌بندی (دسته‌ های اشیا یا متغیر‌های مشابه بر مبنای خصیصه‌های اندازه‌گیری‌شده ایجاد می‌شوند.)
ج- بررسی وابستگی میان متغیرها (طبیعت روابط میان متغیرها مورد علاقه است. آیا بطور‌طبیعی تمام متغیرها مستقل‌اند یا این‌که یک یا چند متغیر به سایرین وابسته‌اند‌؟ اگر چنین است میزان‌وابستگی آن‌ ها تا چه میزان می‌باشد؟)
د-ساختن و آزمون کردن فرض‌ها (فرض‌های آماری خاصی که بر حسب پارامترهای جامعه‌های چند‌متغیره فرمول‌بندی می‌شوند را آزمون می‌کنیم. این را می‌توان با فرض‌های معتبر یا تقویت‌کردن عقاید پیشین انجام داد.)

مطلب دیگر :
متن کامل - اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ...

۳-۳-۳-کاربرد روش‌های چند‌ متغیره:

روش‌های آماری بخش لاینفک تحقیقات علمی است در نتیجه کاربرد آن‌ ها بسیار زیاد است بویژه الگوی چند‌متغیره به وفور در مسائلی که در علوم فیزیک، روانشناسی، پزشکی، جامعه‌شناسی، اقتصاد بازرگانی، علوم‌تربیتی، علوم زیستی، مطالعات محیطی، هواشناسی و زمین‌شناسی پیش می‌آید، کاربرد دارد.
در رگرسیون چند‌متغیره چندین متغیر مستقل و چندین متغیر وابسته داریم و هدف تحلیل اثرات متغیرهای مستقل بر چند متغیر وابسته (پاسخ) می‌باشد. به عنوان نمونه در پژوهش جاری متغیرهای مستقل را می‌توان به‌ راهبردهای مدیریتی[۳] جهت پیشگیری از ناهنجاری‌های گوناگون متابولیکی، عوامل شخصی و اجتماعی، میزان اجرای راهکارهای مدیریتی، هزینه‌ی اجرای[۴] راهکارهای مدیریتی و… نسبت داد و متغیرهای پاسخ را می‌توان نرخ وقوع ناهنجاری، هزینه‌های درمان[۵]، میانگین تولید[۶]، نرخ باروری[۷]، درآمد ناخالص حاصل از فروش شیر به ازای هر رأس و … دانست.
متغیرهای مستقل به دو نوع متغیرهای ثابت و تصادفی تقسیم می‌شوند. متغیرهای تصادفی تحت کنترل محقق نمی‌باشند، امّا در انجام کارهای رگرسیونی معمولاً متغیرهای توضیحی را ثابت فرض می‌کنیم.

۳-۳-۴-الگوهای رگرسیون خطّی چند‌متغیره:

۳-۳-۴-۱-الگوی رگرسیونی خطّی چند‌متغیره با متغیرهای توضیحی ثابت:

فرض کنید x1 , x2 ,…, xمتغیرهای مستقل ثابت بوده و y1 , y2 , y3 ,…, y،p متغیر وابسته باشند که می توان آن‌را با مدل‌های رگرسیونی زیر نمایش داد :
رابطه ی ۳-۱
Y1۰۱+ β۱۱X1+…+ βq1Xq۱
Y2۰۲+ β۱۲X1+…+ βq2Xq۲

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.