متریت و تأخیر در باز سازی رحم کلسیم؛ کبالت، ویتامین D، سلنیم انرژی جفت‌ماندگی، سندرم کبد چرب، ناباروری
جفت‌ماندگی انرژی، پروتئین، سلنیم، ویتامین های A و E ، مس، ید، فسفر انرژی، پتاسیم، کلسیم، فسفر تب شیر، کتوز، سندرم کبد چرب
ناباروری انرژی، پروتئین ، فسفر انرژی، پروتئین کتوز، سندرم کبد چرب، اسیدوز تحت حاد شکمبه

۲-۳-لنگش:

لامینیت و لنگش ناشی از آن، در واقع از پیامدهای مهم اسیدوز تحت حاد شکمبه است که از چند هفته تا چند ماه پس از حمله‌ی بیماری، گاو را درگیر می‌سازد. لامینیت وضعیتی است که در آن رگ‌های خونی ظریف بافت زاینده در بخش شاخی سم آسیب می‌بینند. بر اثر اسیدوز تحت حادّ شکمبه، شماری از میکروارگانیسم‌ها می‌میرند و از پیکره‌ی آن‌ ها اندوتوکسین‌ها رها می‌شود. با توجه به عبور سریع‌تر غذا از شکمبه در این بیماری، گمان می‌رود که اندوتوکسین‌ها در سکوم نیز از تخمیر نامناسب نشاسته پدید می‌آیند. به هرحال، این مواد پس از جذب سبب اتساع آرتریول‌های سم و فشار خون در آن‌ ها می‌شوند. به دنبال آن، دیواره‌ی رگ‌ها آسیب می‌بینند که ادم و خونریزی به درون بافت شاخی کف سم و ایسکمی سلول های اپیدرمی بافت شاخی سم را در پی دارد. تا زمانی که نابسامانی اولیه در شکمبه وجود داشته باشد این تغییرات ادامه می‌یابد. بافت شاخی‌ای که در سم‌های مبتلا به لامینیت شکل می‌گیرد، نرم و مستعد آسیب‌های فیزیکی و عفونت می‌باشد. آبسه و زخم کف سم از جمله پیامدهای لامینیت است. لنگش ناشی از لامینیت، سبب کاهش مصرف غذا و پیامدهای آن از جمله تشدید موازنه‌ی منفی انرژی می‌شود. پیشگیری از لامینیت و لنگش حاصل از آن بر پیشگیری از اسیدوز تحت حاد شکمبه مبتنی است(محبی،۱۳۸۴).
لنگش به معنی التهاب بافت عروقی می‌باشد. لنگش یک بیماری غیرعفونی است. زمانی که دام در اثر این عارضه دچار مشکل در راه رفتن می‌شود، تمام فعالیت‌های حیاتی آن تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؛ کمتر به سمت آخور وآبشخور می‎‌رود، رفتن به سمت شیردوشی برای دام درد‌آور است، ایستادن برای دام مشکل است و این عوامل باعث کاهش امتیاز بدنی و وزن و تولید شیر می‌شود و باروری نیز کاهش می‌یابد. ممکن است لنگیدن دام به علت مشکل در بخش‌های بالاتر اندام حرکتی باشد که ضرب‌خوردگی وشکستگی‌هایی که در پاهای جلویی وعقبی رخ می‌دهد؛ باعث لنگیدن دام می‌شود که خود این ضرب‌خوردگی‌ها یا به علت کمبود عناصر معدنی موجود در استخوان است و یا به علت نامناسب‌بودن بستر و ریل‌های انتقال و جایگاه شیردوشی نامناسب می‌باشد. لنگش پس از ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) دومین بیماری پر هزینه گاوداری‌ها است که به شدت عملکرد اقتصادی واحد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هر مورد لنگش باعث کاهش حدود ۳۲۰ کیلوگرم شیر در هر دوره شیرواری می‌شود و می‌تواند در صد بالائی از حذف‌های اجباری گله را به خود اختصاص دهد(اندرسون و جان،۱۹۹۶).

مطلب دیگر :
مقاله - بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان ...

۲-۴-مکانیزم توسعه لنگش

فاز اول: فاز فعال‌سازی اولیه:
این فاز با کاهش Ph درشکمبه آغاز می‌شود و باعث فعال‌شدن مکانیزم تغییر رگ می‌گردد که این امر سبب افزایش میزان جریان کلّ خون به سم می‌شود، بسته به عامل شروع‌کننده، اندوتوکسین‌ها و هیستامین می‌تواند آزاد شود که این مواد سبب افزایش انقباض وانبساط رگ‌ها می‌شود و در ادامه سبب گسترش مسیرهای رگی غیرفیزیولوژیک می‌گردد، بعلاوه فشارخون را افزایش می‌دهد. افزایش فشارخون سبب افزایش نفوذپذیری دیواره مویرگ می‌شود که در نهایت سبب تخریب آن می‌گردد. رگهای صدمه دیده سرم را به بیرون هدایت می‌کنند که سبب ادم و خونریزی داخلی  می‌شود(دور و همکاران،۱۹۹۷).
فاز دوم:
در نتیجه فاز اول یک تخریب مکانیکی رخ می‌دهد که باسیستم رگی درارتباط است. یک ادم رگی اتفاق افتاده وکم‌خونی موضعی منجر به کاهش تراکم خون دربافت‌های اطراف انگشتان می‌شود، که این امر سبب کاهش اکسیژن دراین بافت‌ها می‌شود و منجر به کاهش موادّ مغذی می‌گردد که به سلول‌های اپیدرم می‌رسد. کم‌خونی موضعی خود می‌تواند سبب افزایش بیشتری درتشکیل شانت گردد. زخم، استرس، اعمال ویژه‌ای که سبب آزادسازی هورمون‌ها وموادّ شیمیایی می‌شود می‌توانند سبب تشکیل شانت شوند. متعاقب وقایع گذشته، در نتیجه افزایش فشار خون نفوذپذیری رگ‌ها در انگشتان افزایش می‌یابد و سبب ادم وکم‌خونی موضعی می‌گردد. این سیکل تا زمانی که مشکل اولیه وجود دارد تکرار می‌گردد(اسچافر، ۱۹۹۸).
فاز سوم:
در فاز سوم در نتیجه تخریب مکانیکی مرتبط با سیستم رگی و موادّ مغذی کمی که به سلول‌های اپیدرم می‌رسد، لایه زاینده در اپیدرم شکسته می‌شود و در نهایت این وقایع سبب تجزیه کوریوم و شکسته‌شدن ناحیه لامینار مرتبط با محل اتصال اپیدرمی می‌گردد(اسچافر، ۱۹۹۸).
فاز چهارم:
تخریب مکانیکی حالت پیشرفته پیدا می‌کند واتصال اپیدرمی شکسته می‌شود که منجر به جداشدن لایه زاینده و کوریوم می‌گردد. این جداشدن در برگشت منجر به شکسته‌شدن لامینای پشتی وجانبی می‌گردد. در نهایت لایه لامینا جدا می‌شود واستخوان پدالی وضعیت متفاوتی در رابطه با محل خود در کوریوم و دیواره پشتی پیدا می‌کند. همانطور که استخوان از جای خودش حرکت می‌کند سبب فشار روی بافت‌های نرم بین استخوان و کف سم که شدیداً به تخریب حساس است می‌گردد. فشرده‌شدن این بافت نرم منجر به خونریزی، ترومبوز وافزایش ادم و کم‌خونی موضعی می‌گردد(مورگان و همکاران،۱۹۸۹).
فاز پنجم:
بخش‌های کوچکی از بافت زخمی در نتیجه فرایند نکروز می‌تواند تجمع پیدا کند. بار دیگر که این فرایند انجام می‌شود، پتانسیل برای ساخت مجدد بافت وجود دارد؛ چون بقایای سلول‌ها در ماتریکس سلولی و تولید لایه‌های بافت شاخی (که با سرعت کندی انجام می‌شود) شرکت می‌کنند و در نهایت فرایند‌های مختلفی می‌توانند در نتیجه شرکت بافت زخمی اتفاق بیافتند که شامل خونریزی کف پا، کبودی و جراحات پراکنده می‌باشد(مورگان و همکاران، ۱۹۸۹).
لنگش مشکل مهم بسیاری از مزارع پرورش صنعتی گاو شیری است و پس از ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و نقایص تولید مثلی در ردۀ سومین ناهنجاری رایج در پرورش گاوهای شیری قرار گرفته است. که سهم عمده‌ای در خسارات واردآمده به به گاوداران دارد. هزینه‌های لنگش شامل درمان، کاهش تولید شیر، کاهش عملکرد تولید مثلی و افزایش حذف می‌باشد. مطالعات انجام‌شده در اروپا، هزینه سالیانه لنگش برای هر گله ۱۰۰ رأسی را ۱۷۵۰ تا ۳۷۵۰ دلار آمریکایی برآورد کرده است(قربانی واسدی الموتی،۱۳۸۲).
لنگش عبارت است از التهاب لایه‌ها و برآمدگی‌های درون سم. لایه‌های بافتی به صورت چین‌هایی سازمان‌دهی‌شده‌اند که فعالیت آن‌ ها در جهت‌گرفتن فشار سم، هنگام تماس با زمین است. یک عمل مهم دیگر این بافت‌ها، تولید بافت شاخی دیواره سم و پاشنه است. هر عاملی که جریان خون را به این ورقه‌ها یا برآمدگی‌ها قطع کند، منجر به آسیب این بافت‌ها شده و توانایی آن‌ ها را برای گرفتن شوک یا تولید بافت شاخص مرغوب مختل می‌سازد(قربانی واسدی الموتی،۱۳۸۲).

مطلب دیگر :
دسته بندي علمی - پژوهشی : تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش ...

۲-۵-انواع لنگش

لنگش به سه شکل وجود دارد:
۱- حاد
۲- تحت بالینی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.