دانلود پایان نامه

موضوع :

 مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ایران و عراق

پایان نامه ارشد :

 

: برخوردهای مرزی ایران و عراق

الف – برخوردهای مرزی (49-1347)

از سال 1347 که حزب بعث در عراق به قدرت رسید تا سال 1349 به جز چند حاثه پراکنده ، برخورد مهمی در مرزهای دو کشور روی نداد . بر اساس منابع ایران ، در اسفند ماه 1347 مرزبانان عراقی به طرف چند ماهیگیر ایرانی که در اروندرود مشغول ماهیگیری بودند تیراندازی کرده ، یکی از آنها را به قتل رساندند .

در سال 1349 نیز برخوردهایی بین نیروهای دو کشور در سرحدّات روی داد که باید تجاوزهای مکرر هواپیماههای عراقی را به قلمرو هوایی ایران بر این موارد اضافه کرد.

شاه طی یک مصاحبه مطبوعاتی در خرداد 49 چنین گفت:

«.. ما با تمام وسایل می‌کوشیم تا اختلاف‌های خود را از طریق کاملاً صلح‌آمیز حل و فصل کنیم. با این حال، من توصیه می‌کنم که این روش صلح‌جویانه ایران نباید مبنای محاسبات غلط قرار گیرد. ما به غایت شکیبا هستیم؛ ما از تمام وسایل و امکانات استفاده می‌کنیم تا همه اختلافاتمان را با یکدیگر به شیوه‌ای صلح‌آمیز حل کنیم اما به کسی اجازه نخواهیم داد که از این شکیبایی و صلح‌دوستی ما، به صورتی ناصواب بهره‌‌برداری نماید و به اصطلاح،پای ما را لگد کند.»[1]

به این ترتیب بود که دولت ایران از یک برخورد نظامی با عراق احتراز می‌کرد و دولت عراق نیز به علت اینکه قسمتی از نیروهایش در اردن و سوریه متمرکز بود و قسمتی دیگر در شمال، (کردستان) آمادگی برخورد نظامی با ایران را نداشت.

[1] – اصغر جعفری ولدانی ، برسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق ، تهران ،ئفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1370،ص 449.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات پژوهش :

1-مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در مقاطع مختلف جنگ هشت ساله تا چه میزان در بازدارندگی آن موثر بوده است؟

2- مولفه های حقوق بین الملل و اسناد تاریخی تا چه میزان سبب بروز جنگ هشت ساله بوده است؟

: اهداف پژوهش

  1. هدف کلی بررسی مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص جنگ ایران و عراق.
  2. بررسی خلأهای احتمالی موجود در قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت.
  3. تجزیه و تحلیل تجاوز عراق به ایران با توجه به ابعاد حقوق بین الملل.