تحقیق درمورد فراوانی

نفر (9/ درصد) از افراد نمونه را به خود اختصاص می دهند. در بین این دو گروه از بیش به کم دارندگان منازل استیجاری با 49 نفر (3/15 درصد)، و سایر با 7 نفر (2/2 درصد) قرار دارند.
جدولِ 4-14. فراوانی بر حسب “نوع منزل مسکونی”
ردیف
نوع منزل مسکونی
فراوانی
درصد
1
شخصی
261
81.6
2

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استیجاری
49
15.3
3
سازمانی
3
9.
4
سایر
7
2.2
جمع کل
320
100
جدولِ 4-15. فراوانی و درصدِ نمونه را بر حسب “تعداد اتاقهای منزل” نشان میدهد. چنان که پیداست، بیش ترین میزان فراوانی متعلق به دارندگان “3 اتاق” در منزل است که 176 نفر (55 درصد) را شامل میشود و کم ترین میزان فراوانی متعلق به دارندگان “5 اتاق” در منزل است که 4 نفر (3/1 درصد) را شامل میشود. در بین این دو گروه، به ترتیب از بیش به کم، دارندگان “2 اتاق” با 102 نفر (9/31 درصد)، دارندگان “4 اتاق” با 31 نفر (7/9 درصد)، و سرانجام دارندگان “1 اتاق” در منزل با 7 نفر (2/2) درصد قرار دارند.
جدولِ 4-15. فراوانی بر حسب “تعداد اتاقهای منزل”
ردیف
بُعد خانوار
فراوانی
درصد
1
1 اتاق
7
2.2
2
2 اتاق
102
31.9
3
3 اتاق
176
55
4
4 اتاق
31
9.7
5
5 اتاق
4
1.3
جمع کل
320
100
جدولِ شمارۀ 4-16. فراوانی و درصد افراد نمونه را بر حسب “میزان درآمد خانوادۀ” آن ها در چهار گروه مجزا نمایش می دهد. بر اساس ارقام این جدول، از بین کل 320 نفری که به این فقره پاسخ داده اند، بیش ترین تعداد فراوانی متعلق به گروه 2، یعنی گروه درآمدی 500.001 تا 1.000.000 تومان است که بالغ بر 135 نفر (2/42 درصد) می شود. کم ترین فراوانی نیز متعلق به گروه اول، یعنی گروه درآمدی پایینتر از 500.000 تومان است که 54 نفر (9/16 درصد) را شامل می شود. همچنین، در بین این دو گروه حداکثری و حداقلی، گروه های زیر به ترتیب از بیشترین تا کم ترین فراوانی برخورداراند: “1.000.001 تا 1.500.000” تومان با 69 نفر (6/21 درصد) و بالاخره “بالاتر از 1.500.000” تومان با 62 نفر (4/19 درصد).
جدولِ 4-16. فراوانی بر حسب “میزان درآمد خانواده”
ردیف
میزان درآمد خانواده
فراوانی
درصد
1
کمتر از 500.000
54
16.9
2

500.001-1.000.000
135
42.2
3

1.000.001-1.500.000
69
21.6
4
بالاتر از 1.500.000
62
19.4
جمع کل
320

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *