تعیین برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط-دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

پروتکل کیوتو[1]

پروتکل کیوتو پروتکلی برای کنوانسیون چارچوب تغییر آب و هوای ملل متحد [2]مصوب سال 1992 با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای، عامل تغییر آب و هوای کره زمین است. کنوانسیون چارچوب تغییر آب و هوای سازمان ملل در سال 1992 قدم بزرگی در پرداختن به مسئله گرمایش جهانی بود. با افزایش مداوم میزان ورود گازهای گلخانه‌ای روشن شد که تنها تعهد محکم و الزام‌آور کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش ورود این گازها به جو می‌تواند پیام قدرتمندی به شرکت‌ها، جوامع و افراد بفرستد تا به مقابله با پدیده تغییر آب و هوا برخیزند. بنابراین مذاکراتی بر روی ایجاد پروتکلی الحاقی به این پیمان آغاز شد. این پروتکل در 11دسامبر 1997 در سومین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب تغییر آب و هوای ملل متحد در کیوتوی ژاپن به تصویب رسید. این پروتکل همان اهداف و نهادهای کنوانسیون را دارد، اما در حالیکه کنوانسیون کشورهای توسعه‌‌یافته را تشویق می‌کرد تا میزان تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند، پروتکل آن‌ها را به انجام این کار متعهد می‌کرد. از آنجایی که پروتکل کیوتو تقریباً همه بخش‌های عمده اقتصادی را در بر می‌گیرد، فراگیرترین توافقنامه درباره محیط‌زیست و توسعه پایدار تا به حال شمرده می‌شود. پروتکل کیوتو پس از امضای روسیه، در 16 فوریه 2005 جنبه اجرایی به خود گرفت. 174 کشور تا نوامبر 2007 این پروتکل را امضا کرده‌اند. از این کشورها، 36 کشور توسعه‌‌یافته (به اضافه اتحادیه اروپا به عنوان یک عضو مستقل) هستند که باید میزان خروج گازهای گلخانه‌ای را به میزان پنج درصد کمتر از حد آن‌ها در سال 1990 کاهش دهند. این کشورها در مجموع مسئول 6/61 درصد گازهای گلخانه‌ای وارد شده به جو هستند. این اهداف باید در یک دوره زمانی پنج‌ساله از سال 2008 تا 2012 تحقق یابد[3] (ملکی،1390).

در میان کشورهای توسعه‌یافته تنها کشوری که هنوز این پروتکل را نپذیرفته است، آمریکا است. بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا، ابتدا این پیمان را امضا کرد، اما کنگره‌ و مجلس سنای این کشور از موافقت با آن خودداری کردند. 137 کشور در حال توسعه از جمله برزیل، هند و چین پروتکل را امضاء کرده‌اند، اما تعهدی جز پایش و گزارش میزان گازهای گلخانه‌ای تولیدی خود ندارند(ملکی،1390).

پروتکل کیوتو، کشورهایی که سازنده محصولات تولیدکننده گازهای کربن و یا دیگر آلودگی‌ها هستند مقصر می‌شناسد و نه مصرف کنندگان را. بنابراین اگر در برخی از کشورها از برخی محصولات به صورت ناصحیح استفاده می‌شود، آن را در نظر نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی مجددا باید مورد تجدیدنظر قرار گرفته تا مصرف‌کنندگان را شامل شود.

مونو اکسید کربن یکی از مهم‌ترین آلوده کننده‌های هوا به شمار می‌رود. گازی بی‌رنگ و  بی‌بو است که بیشتر از احتراق مواد کربن دار به وجود می‌آید و در هوا پایدار است. متوسط توقف این گاز در هوا بین 1 تا 5 سال تخمین زده شده است. منبع اصلی تولید این گاز وسایل نقلیه موتوری و همچنین احتراق ناقص سوخت در تأسیسات تجاری و دستگاه‌های مولد حرارتی و نیز سوختن زباله‌ها می‌باشد (بخشی خانیکی، 1388، ص10).

[1] Kyoto Protocol

[2]UNFCCC

[3]متن پیمان کیوتو http://www.mohitezist.com))

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن