تعیین تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 

  • بازداشت متهم به سرقت

احادیثی وارد شده است در مورد کسی که متهم به سرقت است، تا حاضر کردن متاع یا تعدیل و یا حضور شهود او را حبس کنند در حالی که او مدعی خرید کالا نیز می باشد، در اینجا به چند مورد اشاره می شود:

الف) بازداشت متهم تا این که متاع مسروقه را بیاورند:

ابو داود می نویسد: «حد ثنا عبدالوهاب بن نجده، ثنا بقیه، ثنا صفوان، ثنا از هربن عبدالله الحرازی: إن قوماً من الکلاعبین سُرِقَ لهم متاع فاتّهموا اُناسا من الحاکمه:

فاتوا النعمان بن بشیر صاحب البنی صلی الله علیه و سلّم، فحبسم ایاماً ثم خلی سبیلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خلیت سبیلهم بغیر ضرب و لا إمتحان؟! فقال النعمان: ما شئتم، ان شئتم أن أضربهم، فان خرج متاعکم فذاک و إلا اخذت من ظهورکم مثل ما اخذت من ظهورهم، فقالو: هذا حکمک؟ فقال: «هذا حکم الله و حکم رسوله صلی الله علیه و سلم»[1]

(متاعی از طائفه کلاعبین سرقت شده بود و آنها زنانی را متهم کردند. پس پیش نعما بن بشیر که از صحابه پیغمبر بود آمدند و پس متهمین را حبس کرد و بعد آزاد کرد و سپس گفت این حکم خداوند و رسولش صلی الله علیه و سلم می باشد)

ب) بازداشت متهم به سرقت تا حضور شهود:

«عن معمر، عن ابن طاووس، عن مکرمه بن خالد، قال: کان علی (ع) لایقطع سارقاً حتی یُأتی باشهداءِ، فیوقفهم علیه و یسجنه فان شهدوا عیه قطعه و أن نکلوا ترکه، قال فأتی مره بسارق حتی اذا کان العذ دعا به و بالشاهدین، فقیل: تغیّب الیشهدان، فخلی سبیل السارق و لم یقطع»[2]

(معمر از ابن طاووس و از مکرمه بن خالو نقل می کند که گفت: حضرت علی (ع) دست سارق را قطع نمی کرد تا شهود حضور پیدا کنند. بلکه او را حبس می کرد، پس اگر شهادت می دانند بر علیه او قطع می کرد و إلا او را رها می نمود، در مورد زن سارقه هم حضرت حبس می نمود.)

[1].  طاوس ، علی ابن موسی ، سنن ابن داوود، جلد 4، چاپ سوم، انتشارات طور تهران،1381  ص 135

[2]. همان ص 151

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟