تعیین جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

پایان نامه ارشد :

 

فصل نخست: حمایت از حریم خصوصی فیزیکی

مصادیق سنتی که داخل در مفهوم و قلمرو حریم خصوصی فیزیکی قرار می گیرند عبارتند از حریم خصوصی مربوط به تن، حیثیت و اماکن؛ در خصوص رعایت این موارد در مرحله تحقیقات مقدماتی، از سوی قانونگذار کشورمان، تمهیداتی اندیشیده شده که در فصل پیش روی، طی دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است:

 

مبحث نخست: حمایت از حریم خصوصی جسمانی

قبل از بررسی حمایت قانونگذار کشورمان از حریم خصوصی جسمانی، واجب است تا مفهوم و مصادیق این قسم از حریم خصوصی را بشناسیم؛ در ادامه نیز به روشهای بازرسی و تفتیش اندامهای داخلی و خارجی بدن در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نموده ایم:

 

گفتار نخست: مفهوم و مصادیق حرمت بدنی

این گونه حریم خصوصی، در باب حمایت از تمامیت جسمانی و اطلاعات مربوط به سلامتی انسان است. با توجه به این که وجود و تمامیت جسمانی هر شخص اولین و بدیهی‌ترین داشته اوست و با توجه به این که هر انسانی در اتخاذ تصمیم در این خصوص مقدم به غیر خود است؛ هر گونه بازرسی، تفتیش بدنی، اعم از اندامهای داخلی و خارجی بدن در مرحله تحقیقات مقدماتی، ممنوع و یا با تدابیر خاصی و بنا به دلایل مورد نظر مقنن، امکان پذیر است[1]. از سوی دیگر، انجام معاینات و آزمایش‌های پزشکی و اقدامات مشابه و همچنین افشای اطلاعات حاصل از این قبیل اقدامات بنابر اصل اولیه، تنها با اخذ رضایت او امکان‌پذیر است و نقض این فن انحصاری از نظر حقوقی ضمان‌آور است. به رسمیت شناختن چنین حقی با توجه به اهمیتی که انسان اصولاً برای اطلاعات مربوط به خصوصیات بدنی (روانی) خود قائل‌اند، تضمین لازم برای پاسخ، به این میل درونی از بین رفته و حتی سلامتی انسانها در معرض خطر قرار گرفته است. البته همچون سایر اشکال حق و حریم خصوصی، این حق نیز به صورت مطلق و بی‌استثنا است و در پاره‌ای موارد همچون امر قانونی و یا موارد مربوط به سلامت عمومی و نیز کشف جرائم و موارد امنیتی در چهارچوب نصوص قانونی امکان محدودیت این حق وجود دارد[2].

به طور مثال، در خصوص تکالیف و تعهدات قانونی مراکز و مؤسساتی که داده‌های حاصل از فعالیت‌های تشخیص و درمان را نگهداری می‌کنند و نیز در مورد مسائلی همچون نوع داده‌ها و روش‌های گردآوری آنها اطلاعات لازم باید قبل از معاینه و گردآوری داده‌ها به شخص ذیربط ارائه شوند. تضمین حق اشخاص جهت دسترسی به داده‌های مربوط به خود همچنین تأمین امنیت داده‌ها و امکان انتقال آنها به اشخاص ثالث (از جمله مقامات دولتی) قابل بررسی و تأمل است[3].

1- انصاری، باقر، پیشین، ص 70

1- همان، ص 72

2- همان، ص 73


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقیق

در نگارش تحقیق حاضر، اهداف متعددی مدّ نظر بوده است، مهمترین آن اهداف عبارتند از:

الف: تعریف و تبیین مفهوم «حریم خصوصی» در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و تجزیه و تحلیل آن با توجه به تحولات سریع اجتماع.

ب: ارزیابی نقاط قوت و ضعف مرحله تحقیقات مقدماتی از نظر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث.

د: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی.

پژوهش پیش روی، از نوع نظری می باشد و بر پایه مطالعات کتابخانه ای، گردآوری شده است و برای تدوین آن به کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، کرج و دامغان، کتابخانه دادگستری استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددی همچون مجموعه قوانین، کتب، مجلات، آراء وحدت رویه، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، پایان نامه ها و تقریرات اساتید حقوق، جهت نگارش بخشهای مختلف آن، استفاده گردیده است.