تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر-پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

4 روش ارزشگذاری مشروط

روش ارزش‌گذاری مشروط، نخستین بار در سال 1947، توسط سیرایسی وانتراپ[1] پیشنهاد گردید و دیویس[2] برای اولین بار در سال 1963، به طور تجربی از این روش استفاده نمود. این روش به لحاظ مفهومی به معنی «ارزش مشروط بر وجود یک بازار» می‌باشد. بدین معنی که اگر یک بازار وجود داشت، فرد به چه میزان برای کالای زیست محیطی پرداخت می کرد (ایزدی، برزگر، ص8). در حقیقت روش ارزش‌گذاری مشروط بر پایه یک نوع بازار ساختگی می‌باشد که در آن، محقق وضعیتی را در نظر می‌گیرد که هیچ بازاری وجود ندارد و وی یک بازار ایجاد می‌کند. بازارهای ساختگی می‌توانند فرضی یا واقعی باشند و تمایل به پرداخت نهایی افراد در این بازارها به مفهوم قیمت کالا می‌باشد که مشروط به موقعیت بازار فرضی[3] یا سناریوی تشریح شده در این رابطه می‌باشد. روش ارزش‌گذاری مشروط، به عنوان یک روش غیرمستقیم برآورد تقاضا برای ارزش‌گذاری‌های زیست محیطی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرچند کاربرد این روش در ارزش‌گذاری‌های مربوط به منابع طبیعی و کالاها و خدمات زیست محیطی در ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی بسیار گسترده بوده است اما، کاربرد روش مذکور در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بسیار محدودتر بوده است.

برای اینکه تصور صحیحی از این روش ایجاد شود، لازم است ابتدا یک بازار فرضی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال برای این که یک پدیده طبیعی در یک شهر احیا و نگهداری شود، مسأله به این صورت طرح می‌شود که مردم چه مقدار حاضرند برای این پدیده طبیعی بپردازند، حال به عنوان مثال دیگر فرض کنید که این مناظر طبیعی در معرض دود یک نیروگاه فسیلی است. بدیهی است که این دود تعداد بازدیدکنندگان را کاهش می‌دهد. در اینجا نمی‌توان از روش هدانیک استفاده کرد زیرا جمعیت کافی وجود ندارد و لذا اطلاعات درباره دستمزدها و دارایی‌ها ناکافی هستند (فرسیابی، 1388، ص 6).

در این روش جمع‌آوری اطلاعات به عنوان مهم‌ترین بخش از مطالعه میدانی حاصل می‌شود.در این جا دو حالت وجود دارد. اول اینکه مردم برای به دست آوردن یک پدیده چقدر حاضرند بپردازند که به آن تمایل به پرداخت[4] یا  می‌گویند. مورد دیگر این است که مردم چقدر حاضرند دریافت کنند تا آن پدیده را از دست بدهند که به این مورد  تمایل به دریافت[5] و قبول جبران یا WTA می‌گویند.[6]

عملاً تفاوت‌هایی میان تمایل به پرداخت و تمایل به جبران وجود دارد. تحقیقات تجربی نشان داده است که تمایل به پرداخت یک سوم تا یک پنجم کم‌تر از تمایل به دریافت است. جواب به این سؤال در روانشناسی مردم است، مردم زیان وارده به آنچه که دارند را بیش از هر نفع چیزی که ندارند ارزیابی می‌کنند. نکته دیگر این است که فرد احتمال می‌دهد در بررسی تمایل به پرداخت، چیزی را بپردازد لذا آن را کم بیان می‌کند لیکن در تمایل به دریافت به علت احتمالی بودن دریافت، یک رقم غیر واقعی را ذکر می‌کند. در این حالت پیشنهاد شده است که به فرد گفته شود که وی می‌بایست مبلغی را یادداشت نماید که همه افراد جامعه آن را به طور متوسط ذکر می‌کنند. در این حالت باز این احتمال وجود دارد که او تصور کند که اگر همه مردم رقم کمتری را بیان کنند، قیمت متوسط پرداختی نیز کمتر خواهد شد و لذا بهتر است که مبلغ کمتری را پیشنهاد دهد. بنابر مطالعات تجربی تمایل به پرداخت تابعی از سن، تحصیلات، درآمد، سلیقه و بسیاری از عوامل دیگر می‌باشد. استفاده از روش استاندارد ارزش‌گذاری مشروط مستلزم حجم نمونه بالا و هزینه‌های بسیاری است که این مورد انتقاداتی را به این روش وارد کرده است. جدول 2-4 به ارزیابی روش، منافع و مشکلات و کاربردهای روش ارزش‌گذاری مشروط می‌پردازد.

 

[1] – Ciriacy-Wantrup,1947

[2] -Peter Davis,1963

The Hypothetical Market1

 

[4]Willingness to pay

4 Willingness to Accept

[6]برای مطالعه بیشتر به کتاب‌ اقتصاد خرد پی.آر.جی. لیارد, ا.ا. والترز ترجمه دکتر عباس شاکری صفحات168-182مراجعه شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن