شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

تعیین واردات موازی از دیدگاه حقوق مالکیت صنعتی-دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مفهوم واردات موازی از دیدگاه حقوق مالکیت صنعتی

پایان نامه ارشد :

 

– سئوال های تحقیق

با توجه به مباحث مطروحه در بیان مسئله می توان گفت که  پرسش یا سوال اصلی عبارت است از:

 1. وضعیت قوانین مربوط به حمایت از مالکیـت های صنعتی ایران، در جهت جلوگیری از واردات موازی در مقایسه با تحولات قوانین بین المللی چگونه است؟

که در آن سوالات فرعی زیر در روند پژوهش مورد توجه قرار گرفته است:

 1. واردات موازی دارای چه ماهیت و مبنایی است؟
 2. رابطه واردات موازی با اصل زوال حقوق مالکیت صنعتی چگونه است؟
 3. چالش های موجود در رابطه با قوانین موجود و موازین بین المللی در حکایت از حقوق مالکیت صنعتی کدامها هستند ؟
 4. حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و اخذ تدابیر پیشگیرانه، به چه میزان اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر در حوزه حقوق مالکیت صنعتی می گردد؟

 

1-3-  فرضیه های تحقیق

 1. مبنای تشکیل واردات موازی کانال های توزیع غیر رسمی و بدون کنترل گمرک در مرز کشورها است و قاچاق محسوب نمی شود.
 2. قبول اصل زوال در حقوق مالکیت صنعتی باعث از بین رفتن حقوق مخترعان پس از اولین فروش می شود.
 3. قوانین ایران، با وجود ابهامات و نقایص موثر در حمایت از علایم تجارتی و اختراعات و رقابت‌ نامشروع، دارای خلأ هایی برای ایجاد عدالت قضایی، امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان کالاها می باشد.
 4. ایجاد هماهنگی بین کشورها و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ واردات موازی، با ایجاد سازمان ها و ضمانت اجراها و تدابیر خاص در مرزها می تواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم و نقض حقوق مالکیت صنعتی گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سئوال های تحقیق

با توجه به مباحث مطروحه در بیان مسئله می توان گفت که  پرسش یا سوال اصلی عبارت است از:

 1. وضعیت قوانین مربوط به حمایت از مالکیـت های صنعتی ایران، در جهت جلوگیری از واردات موازی در مقایسه با تحولات قوانین بین المللی چگونه است؟

که در آن سوالات فرعی زیر در روند پژوهش مورد توجه قرار گرفته است:

 1. واردات موازی دارای چه ماهیت و مبنایی است؟
 2. رابطه واردات موازی با اصل زوال حقوق مالکیت صنعتی چگونه است؟
 3. چالش های موجود در رابطه با قوانین موجود و موازین بین المللی در حکایت از حقوق مالکیت صنعتی کدامها هستند ؟

4.  حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و اخذ تدابیر پیشگیرانه، به چه میزان اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر در حوزه حقوق مالکیت صنعتی می گردد

– اهداف تحقیق

با توجه به مفهوم بازارهای خاکستری، مصرف کنندگان ممکن است، کالاهای مارک دار واردات موازی را بدون آگاهی از تفاوت بین این کالاها و کالاهایی که از طریق کانال های رسمی توزیع شده خریداری کنند. اگر مشکلاتی به وجود آمد و مصرف کنندگان دریافتند که آنها خدمات پس از فروش و گارانتی مورد انتظار خود را به دست نیاورده اند، این ممکن است به شهرت توزیع کننده یا دارنده نشان تجاری آسیب بزند.

در این راستا لزوم ایجاد سازمان های بین المللی و تنظیم کنوانسیون های حمایت کننده از حقوق مالکیت فکری بیش از پیش نمایان می شود، که در این پژوهش با اشاره به نقش و هدف سازمان های حمایتی در جهت انتقال دستاوردهای علمی و تجارب هر یک از کشورهای جهان در زمینه مالکیت صنعتی و انتقال آن به کشورهای توسعه نیافته که باعث ایجاد قوانین و تدابیر مختلفی از جمله ضمانت اجرا های حقوقی و کیفری می‌شود و در صورت وقوع نقض محاسبه میزان خسارات وارده به دارنده حق می‌باشد و ساز و کارهای مختلفی در جهت کاهش اثرات بروز واردات موازی می شود بحث می شود. و به طور مشخص اهداف زیر را دنبال می کند:

 1. بررسی میزان اهمیت تبیین مبانی و ماهیت واردات موازی در حقوق ایران.
 2. رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت صنعتی و علایم تجاری.
 3. میزان هماهنگی مقررات ایران با اسناد بین المللی و کنوانسیون های جهانی.

این پژوهش به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان رشته حقوق، حقوق دانان کشور، ارگان های قراردادی و بازرگانی ذیربط و سایر افراد جامعه از وضعیت حقوقی و میزان مسئولیت دلالان واردات موازی و آگاهی از آثار سوء واردات موازی در اقتصاد کشور و بررسی و احراز نقاط قوّت و ضعف مقررات ایران و اسناد بین المللی در برخورد با تبیین در حقوق مدنی و تجارت به صورت مقارنه و تطبیق و ارایه ی پیشنهادها و راه حل های مناسب جهت نیل به اهداف قانونگذاری و از طریق ایجاد تغییرات و اصلاحات جدید در مقررات داخلی، مسئولان قانونگذازی و بازرگانی را مورد خطاب قرار می دهد.