تفاوت مرور زمان با مواعد -پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

پایان نامه ارشد :

 

مبحث چهارم : دادرسی عـــادلانه

 

 

در مبحث دوم به فلسفه و اهمیت مواعد و اقسام مواعد پرداخته شد و در این مبحث سعی شده با توجه به موضوع رساله (مواعد و نقش آن ها در دادرسی منصفانه) که متشکل از چهار گفتار می باشد معنای دادرسی عادلانه را تحلیل کرده و هریک را در بندهای جداگانه شرح داده شود .

 

  

گفتـــار نخست : دادرسی عــادلانه

 

 

اصطلاح « دادرسی عادلانه » که معادل « Fair trial» به کاربرده می شود ترکیبی وصفی است که برای درک دقیق آن به شناخت معنای هریک از واژه های « دادرسی» و «عادلانه» نیاز است .¹

 

بنـد اول : دادرســی Trial

 

سه واژه « دادرسی» ، محاکمه و Trial که به ترتیب واژه های فارسی ، عربی و انگلیسی هستند و در اصطلاح حقوقی معادل یکدیگر به کار برده می شوند و در معنای لغوی متفاوت به نظر  می رسند .

 

واژه فارسی دادرسی مرکب از دو کلمه «داد» و «رسی»  است که نخستین آن به معنای عدل و انصاف و دومی به معنی رسیدن و رسیدگی کردن است . ²

 

بنابراین واژه دادرسی خود رسیدگی به عدل و داد را افاده می کند . دادرسی یعنی به                 داد مظلوم رسیدن به دادخواهی دادخواه و محاکمه . در اصطلاح حقوقی ، دادرسی به مفهوم اعم ، رسیدگی مرجع قضاوتی به درخواست خواهان در جهت صدور رأی ، با لحاظ پاسخی می باشد که طرف مقابل عندالاقتضاء مطرح می نماید . بنابراین دادرسی شامل دسته ای اعمال می شود که در برهه زمانی مشخص انجام و از درخواست شروع می شود و تا زمان صدور رأی ادامه می یابد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :

 

  • هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟
  • اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
  • تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
  • در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟

 

 

    یکی از عمده دلایل نگارنده در این پژوهش ، چگونگی کاربرد وبررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی می باشد . به طوری که اگر مواعد نباشد و یا اصلاً رعایت نگردد موجب تضییع وقت و اطاله در دادرسی خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که انجام شد به کاربردی بودن و اهمیت مواعد بیشتر توجه شد . هدف نگارنده در این پژوهش به کارگیری هرچه صحیح تر مواعد در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد حال چه در امور کیفری ، چه در امور مدنی ، چرا که دارای فواید بسیاری بوده و به انجام دادرسی ها در فضای امن تری کمک شایانی می کند . از طرف دیگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانونی مقرر ، تجدیدنظر و بازبینی مجددی از سوی سیستم قضایی بشود و راهکاری را برای اصحاب دعوی که به دلایلی نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بیابند ، و سعی بر تسریع دادرسی داشته باشند زیرا امروزه بسیاری از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شاید سال ها نتوانسته اند به دلیل نبود