جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

پایان نامه ارشد :

 

چکیده

هرجا سخن از نقض اساسی‏ترین ارزش‏های اجتماعی مطرح باشد، سخن از قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری نیز به میان خواهد آمد. مواد پراکنده در این دو قانون، حکایت از واکنش شدید در مقابل نقض ارزش‏های انحصاری دارند. شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اهمیت با مشکلات و معضلات چندی در این رابطه نیز همراه می باشد.  انسان با وجود پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست از آنچه که به‏ فردی‏ترین مسائل وی مربوط می‏شود دست بردارد؛ به عبارت دیگر، زندگی در اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی‏ خود نمی‏داند. اجتماع نیز در مقابل گذشتن فرد از مقداری از آزادی خود احترام آنچه را که به «حریم خصوصی» معروف شده است رعایت می‏کند و برای ناقضان آن مسئولیت کیفری یا مدنی ایجاد می‏کند. در این تحقیق، علاوه بر بحث راجع به مفهوم‏ حریم خصوصی و ذکر برخی از مصادیق آن در قوانین کشورمان، جایگاه این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی، از منظر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  مصوب 1378 مورد بررسی قرار گرفته است.

 

واژگان کلیدی:

حریم خصوصی، آیین دارسی کیفری، تحقیقات مقدماتی، حمایت


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقیق

در نگارش تحقیق حاضر، اهداف متعددی مدّ نظر بوده است، مهمترین آن اهداف عبارتند از:

الف: تعریف و تبیین مفهوم «حریم خصوصی» در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و تجزیه و تحلیل آن با توجه به تحولات سریع اجتماع.

ب: ارزیابی نقاط قوت و ضعف مرحله تحقیقات مقدماتی از نظر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث.

د: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی.

پژوهش پیش روی، از نوع نظری می باشد و بر پایه مطالعات کتابخانه ای، گردآوری شده است و برای تدوین آن به کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، کرج و دامغان، کتابخانه دادگستری استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددی همچون مجموعه قوانین، کتب، مجلات، آراء وحدت رویه، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، پایان نامه ها و تقریرات اساتید حقوق، جهت نگارش بخشهای مختلف آن، استفاده گردیده است.