خصوصیات منحصر به فرد تبلیغات موبایلی

خصوصیات منحصر به فرد تبلیغات موبایلی

حضور در همه جا : از طریق  دستگاهای موبایل، نهادهای تجاری می تواند در هر زمان و هر جایی که مشتری هست، به او دست یابند. همچنین کاربران نیز می توانند در هر زمان و هر مکان، اطلاعات مورد علاقه خود را از طریق اینترنت، اخذ نمایند pirtz&storbacka,2007 )) .

حضور در‏همه جا به معنی دسترسی در هر زمان و هر مکان است. یک دستگاه مو بایل می تواند به هنگام نیاز بدون توجه به مکان کاربر مورد استفاده قرار گیرند. حضور در همه جا، دسترسی به اطلاعات در شرایط لحظه ای که در دنیای کسب و کار امروزی و بازار مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است را راحتر می نماید.(turban et al,2007 )

1.4.7.2) شخصی سازی:

دستگاه های موبایل واقعاً شخصی هستند. کامپیوترهای شخصی خانگی، در یک کتابخانه و یا کافی نت احتمالأ توسط افراد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند و این در حالی است که دستگاه های موبایل تقریبا همیشه متعلق به یک شخص بوده و توسط آن شخص مورد استفاده قرار می گیرد. این ویژگی شخصی سازی مشتریان را در تحویل اطلاعات، محصولات و خدمات طراحی شده برای ارضای نیاز های شخصی مشتریان امکان پذیر می نماید. ( turban et al ,2007)

2.4.7.2) انعطاف پذیری:

از آنجا که مو بایل ذاتأ قابل حمل و سیار می باشد، لذا کاربر موبایل می تواند در هنگام دریافت و ارسال اطلاعات، مشغول به هر فعالیتی مانند مسافرت یا ملاقات سایرین، باشد ( pietz & storbacka,2007).

کم بودن موانع مربوط به زمان و مکان: یکی از آشکارترین خصوصیات کانال موبایل، کم بودن  موانع مربوط به زمان و مکان می باشد ( balasubarmana et al,2002). مزیت اساسی بازاریابی موبایل در سیار بودن آن است که کار بران می توانند اطلاعات را هر زمان که مایل بودند، و در هر جا که هستند دریافت نمایند.

هر چند که معمولا ادعا می شود که مصرف کنندگان از طریق اینترنت، هر زمان که بخواهند می توانند با شرکت ارتباط برقرار نمایند، ولی در مقایسه با موبایل این ویژگی بسیار کم می باشد. چرا که مصرف کننده باید حتمأ پشت کامپیوتر باشد ولی در موبایل دستگاه مو بایل همواره همراه اوست (pietz &storback,2077).