دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره میزان افسردگی

ر گرفتن ، انتقادات و مایوس شدن از سایرین ( مخصوصا از نزدیکان خود که فوق العاده حساس باشند ) این افراد در حقیقت بندرت می توانند ارتباط رضایت بخشی با سایرین برقرار کنند ، این کیفیت موجب تشدید ناراحتی و خجالت آنها شده و در تمام ارتباطات نسبت به مسائل شخصی و اجتماعی شکایت نموده و حتی در معرض خودکشی قرار میگیرند . حالت دیگری از ناامیدی احساس مبتنی بر تسلیم و غیر فعال شدن است که می تواند نشانه ای از ضعف شخصیتی فرد باشد . از آنجایی که افراد ناامید نمی توانند براحتی اتخاذ تصمیم کنند نشانه هایی از عدم تعادل رفتاری و درگیری با انجام امور در ٱنان بارز می شود . در بیشتر اوقات ضعف و سستی فرد با احساس ناامیدی ارتباط دارد . زمانیکه شخص خود را ضعیف احساس کند قادر به کنترل رفتارهای اجتماعی خود نیز نخواهد بود بعضی از کارهای اجتماعی را نمی توان درست انجام بدهد . حتی زمانیکه تمام نیروی خودش را به کار بگیرد . روشن است که شخص نتواند ضعفهایش را اصلاح کند و قادر به فعالیت و کوشش نباشد از طرف سایرین نیز بکار گرفته نمی شود و او در فعالیتها ی دسته جمعی نمی تواند موثر باشد و چنین فردی اغلب احساس تنهایی در ماندگی و نا امیدی کرده و این ناامیدی مبادی و پیشرو افسردگی است . در ناامیدی شخص احساس ضعف کرده و از تواناییهای خود نمی تواند استفاده کند و در نتیجه فرد از آمال و آارزوهایش فاصله می گیرد و با گذشت زمان ناامیدی و درماندگی در او بیشتر دیده شده بطرف درماندگی مزمن و احساس بی ارزشی وجود خود می رود که در پایان به افسردگی جدی مبتلا میشود ( اسلامی نسب .علی 1372 )
آنها با دیگران تاثیر میگذارند و به طور کلی ، گویی همیشه در انتظار شکست و ناامیدی بسر می برند . وقایع کوچک را خیلی بد تعبیر می کنند و نداشتن رفیق و جدایی از سایرین را خیلی سخت می گیرند . حتی ازدواج نزد آنها کمتر به اشخاص عادی شبیه است یا فوق العاده به زوج خود نزدیک شده و به او وابستگی پیدا می کنند و یا آنکه بطور آشکاری به او بی علاقه شده و از او دوری می جویند . بدیهی است انسان حالات نگران کننده و مبهم یک بحران روانی و بدبختی را احساس می کند . در افراد ناامید این نگرانی روز به روز بیشتر می شود . ولی در امیدواران تحت تاثیر امید تعادل روانی مجددا ایجاد شده و در نتیجه افسردگی مزمن در این افراد کمتر دیده میشود .از سوی دیگر طبق نظریه اشنایدر ناامیدی حالت تکان دهنده ایست که با احساسی از ناممکن بودن امور ، احساس ناتوانی و بی علاقگی به زندگی آشکار می شود .
فرد در اثر ناامیدی بشدت غیر فعال شده و نمی تواند موقعیتهای مختلف خود را بسنجد و تصمیم بگیرد . ناامیدی شخص را سریعا در هم شکسته و او را در برابر عوامل فشار آور بی دفاع و گرفتار می کند . با گذشت زمان شخص تمام امید خود را از دست داده و به جای آن افسردگی عمیق را جایگزین می کند چنین افرادی از بی علاقگی و بی تفاوتی خود .

زمینه ناامیدی در دوران کودکی و جنینی
برای مطالعه حالت ناامیدی تاریخچه دوران کودکی و دوران جنینی فرد مهم و قابل بحث و بررسی است .
کودکانی که بطور مرتب و مکررا تنها می مانند ، چون در زمان کودکی از نظر قدرت ضعیفتر از بزرگسالان هستند احساس در ماندگی بیشتر می کنند . اما بچه هایی که بوسیله پدر و مادر خود به موقع و درست حمایت می شوند رفتار سالم منطقی پدر و مادرشان به آنها کمک میکند که از تواناییهای خود آگاه شده و در زندگی آینده خود موفقیت بیشتری کسب کنند . مشکلات زندگی کودک نیز به اندازه مشکلات سایر ادوار زندگی واقعیت دارد و در این دوران که فرد برای اولین بار طرز مقابله با مشکلات زندگی را یاد می گیرد .
کودک از مادری که دارای شخصیت با قوام و محکمی بوده و قادر به ابراز درست عواطف خود باشد یاد می گیرد که چگونه با اعتماد به نفس با مشکلات زندگی روبرو شود و از اضطراب ها در امان باشد . اما اگر مادر کودک قادر به ابرازء عواطف مادرانه نباشد کودک نمی تواند به وی متکی باشد و خواه ناخواه کم و بیش احساس ناامنی می کند .
بعضی از این کودکان همواره در صدد جلب توجه دیگران هستند و برخی دیگر کناره گیری را انتخاب کرده و یا خود را از افراد دیگر عقب می کشند و در زندگی روش مستقلی دارند شاید کمکی نمی خواهند زیرا می ترسند که مورد طرد و اهانت واقع شوند .
خانواده هایی که بواسطه مرگ و جدایی از هم پاشیده می شوند یا خانواده هایی که به سهولت آرامش خود را از دست داده متشنج می گردند ، رشد روانی اطفال را به مخاطره می اندازند . میلر(1986) در بررسی زمینه های اصلی امید به اهمیت روابط بین فردی نیز اشاره می کند . احساس داشتن کسی که بتوان به او اعتماد کرده بالاخص در مواردی که از لحاظ شخصی نیز آن فرد برای بیمار مهم باشد ،
شایان اهمیت است . در ادامه همین ارتباطی است که می بینیم در خانواده ها و حتی در اجتماعات و ملل ، فقدان همبستگی و اتخاذ و عدم وجود هدفهای مشترک به بیماری اجتماعی منجر می شود .احتمالا یکی از مهمترین استرسهای موثر در نومیدی احساس تنهایی است که ممکن است واقعی و یا ذهنی باشد و بررسی های “اپیدمیولوژیک ” در این زمینه نشان داده است که شیوع خودکشی با فقر طبقات اجتماعی یا سایر مشکلات مادی ارتباطی نداشته ، بلکه بیشتر به احساس جدایی از اجتماع مربوط است . بعنوان مثال خودکشی در مناطقی که مردم دور از یکدیگر زندگی می کنند متداولتر است . برعکس در جاهاییکه خانواده و سایر بستگان به هم نزدیک هستند کمتر دیده می شود . همینطور خودکشی در هنگام بازنشستگی و ناتواناییهای بدنی که موجبات جدایی از اجتماع را فراهم می کند شایعتر است . در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که احساس تقصیر و گناه یا عدم توانایی و کفایت و قابلیت حالت عام داشته و تقریبا هیچ کس از احتمال برخورد با آن دور نیست . هر فردی ممکن است به دنبال شکستهای عادی زندگی در لحظاتی به این گونه احساسات دچار شود .
در افراد طبیعی و سالم ناتواناییهایی از این دست ، چه بسا که انگیزه ای برای تلاش و دستیابی به موفقیت های بعدی گردند ولی در افراد ضعیف رفتارهائی از قبیل خشم ، عصبانیت ، دشمنی ، خصومت ، احساس دو گانگی ، احساس گناه و ناامیدی در اثر یادگیری درماندگی مشاهده شده و در نهایت به افسردگی شدید منتهی می شود .
رابینسون امید را یکی از پایه های اساسی عملکرد روانی می داند که این اصل رونق دهنده دستاوردهای زندگی می باشد . امید توانایی باور احساس بهتری از آینده است . امید با نیروی موثر خود فعالیتی را تحریک کرده ودریچه های تازه ای از زندگی را برروی فرد باز میکند .
امید نیرو بخش است و باعث تلاش و کوشش بیشتر می شود
شبه خانواده
با در نظر گرفتن این واقعیت که کودکانی که در پرورشگاه و محیطهای بسته به سر می برند از نظر عاطفی با کودکان که در کانون گرم خانواده و محیطهای باز هستند تفاوتهای آشکاری دارند و هیچ گاه مربی نتوانسته و نخواهد توانست که مانند پدر و مادر جوابگی نیازهای گوناگون آنها باشد و همچنین خصوصیت اجتماعی بودن انسان و اینکه خانواده عامل بسیار مهمی در اجتماعی شدن کودک است پدیده شبه خانواده نضج گرفت .
شبه خانواده به این شکل است که در یک خانه تعدادی کودک با یک پدر و مادر مصنوعی زندگی می کنند . پدر و مادر مصنوعی بیشتر از میان زنان و مردان عقیم وعلاقمند به بچه انتخاب می شوند . تعداد کودکان در شبه خانواده از 15 نفر بیشتر نیست پدر و مادر مصنوعی سعی در برقراری رابطه عاطفی و طبیعی با کودکان دارند تا آنان محیط گرم و صمیمی یک خانواده طبیعی را احساس کنند . از آنجا که پدر و مادر مصنوعی برای نگهداری کودکان از کمکهای مالی دولت برخوردارند.
باید گفت که شبه خانواده کار پر هزینه ای است و به این دلیل نیز تعدادش اندک است . ولی در هر حال شبه خانواده جوابگوی مناسبی برای مشکلات کودکانی است که سرپرست خود را از دست داده و در اجتماع رها شده اند .
پژوهشهای مربوطه
تا جایی که محقق اطلاع دارد تحقیقی مشابه تحقیق مربوطه صورت نگرفته است اما تحقیقاتی که در حول و حوش پژوهش مربوطه صورت گرفته اند تقریبا زیاد هستند که برخی از ٱنها در اینجا آورده میشوند .
در تحقیقی که به عنوان بررسی میزان افسردگی نوجوانان دختری که در شبانه روزی زندگی می کردند و مقایسه آن با میزان افسردگی در نوجوانان دختری که در خانواده زندگی می کردند در مرکز تهران توسط شمس انجام گرفت میانگین افسردگی نزد نوجوانانی که در خانواده زندگی می کردند 5/17 بدست آمد که این عدد حاکی از افسردگی این گروه می باشد . در حالی که میانگین افسردگی در نوجوانان مرکز شبانه روزی 24 بدست آمد که نشان میدهد افسردگی در این گروه ( شبانه روزی ) شدیدتر از گروه عادی می باشد و نیاز به مشورت با روانپزشک دارد .

در تحقیق دیگری که توسط مرتضوی در پاییز 1373 ، تحت عنوان بررسی وضعیت روانی رفتاری فرزندان شبانه روز استان تهران ، صورت گرفت ، نتیجه گرفت که اختلالات روانی و رفتاری در فرزندان شبانه روز بیشتر از فرزندان عادی می باشد .
دنیس (1960 ) تاثیر محرومیت را بر روی رشد هوش بررسی کرده است . وی با خارج کردن بچه های 2 ـ 1 ساله شبانه روزی در شهر تهران (در جایی که توجه کافی به آنها نمی باشد ) و جای دادن آنها در موسسه دیگری که به مربیان آموزش کافی داده شده بود در وضع این کودکان تغییر محسوسی به وجود آورد . در ظرف چند ماه بهره هوش کودکان گروه آزمایشی افزایشی تا حدود 50 بهره نشان داده .
در پژوهشی که توسط بوستانی و شکری (1360 ) در شهر شیراز انجام شد کودکان شبانه روزی و کودکانی که در خانه زندگی میکردند از لحاظ رشد اجتماعی مورد مقایسه قرار گرفتند . یافته های این پژوهش نشان داد که رشد اجتماعی کودکان شبانه روزی در مقایسه با همسالانشان که در خانواده خود زندگی می کردند به طور معنی داری پایین تر بوده پارهای از عللی که در این پژوهش برای پایین تر بودن رشد اجتماعی پیدا شد ، عبارت بودند از: عدم آزادی رفتار ، عدم امکان برقراری رابطه نزدیک عاطفی ، کمبود محرکهای لازم و نداشتن ارتباط کافی با دنیای خارج از موسسه .
در پژوهش تورنز تعداد 514 پسر را به منظور تحقیق انتخاب کرد . در این گروه 182 نفر در خانواده های متلاشی پرورش یافته بودند . پژوهشگران هر یک از افراد نمونه را با پسر دیگری که از لحاظ هوش و سن مساوی گروه اول ولی متعلق به خانواده غیر متلاشی (سالم ) بود مقایسه نمود و به این نتیجه رسید که گروه خانواده متلاشی 4/2 برابر عقب افتادگی هوش 42/3 برابر مشکل اجتماعی 75/3 برابر مشکل بهداشتی داشتند و مشکلات رفتاری در مقایسه با گروه گواه 1/2 برابر بیشتر و در گروه گواه افرادی که فاقد مشکلات روانی و اجتماعی شدید بودند 5/2 برابر بیشتر از گروه خانواده های متلاشی بود ( شاملو ، 1364 ) پروونس ولیتبون (1962 به نقل از آزاد ) رفتار کودکانی را که در موسسات زندگی می کردند با کودکانی را که در خانه بسر می بردند ، مورد تحقیق قرار دادند نتایج این تحقیق نشان می دهد که کودکانی که در موسسات زندگی می کردند در مقایسه با کودکان هم سنشان که در خانه بودند درارتباط خود با افراد نوعی نارسایی نشان می دادند .
به این معنی که بندرت برای کمک نزد بزرگسالان می آمدند و نشانه ای از دلبستگی جدی به هیچ فردی نشان نمی دادند . همچنین با محرومیت شدیدتر و طولانی تر ممکن است رشد دوچار تاخیر بیشتر شود .
مثلا دنیس (1965 ) در تحقیق خود روی پرورشگاههای شهر تهران دریافت که بیش از 65 درصد کودکان دو ساله به علت وجود انگیزه در کمترین حد هنوز به تنهایی نمی نشینند و 85 در صد کودکان 4 ساله هنوز راه نمیروند . براس ویژگی ناامیدی را در بیماران افسرده بررسی نمود و پی برد که شایعترین ویژگیهای شاخص این افراد آه کشیدن و گفتن نمی توانم است که نشان دهنده طرح شناختی منفی و احساس بی کفایتی مربوط به یک سبک اسنادی کل و ثابت می باشد ( ربکلمن و هومک ، 1995 ) .
کیومر 1995 معتقد است معمولا کودکانی که دوچار سطح ناامیدی بالاتری هستند بیشتر به شکل یک فرد مشکل دار به نظر می رسند خود پنداری پایین تری دارند و اضطراب بیشتری احساس می کنند این افراد که ناامیدی آنها در سطح بالایی است ، بیشتر احتمال دارد که اقدام به خودکشی نمایند . فکر آنها معمولا یک حالت انعطاف ناپذیری با هیچ دارد که مانع حل مسئله می شود در حقیقت ناامیدی باعث می شود مهارتهای حل مسئله آنان ضعیف شود . (ساءوک ، 2000 ) .
سهرابی (1366 ) در پژوهشی با عنوان بررسی اختلالات رفتاری نوجوانان شاهد محروم از والدین که در شبانه روزی زندگی می کردند و در مقطع راهنمائی مشغول به تحصیل بودند به این نتیجه رسید که احتمال کمبود توجه و ناسازگاری رفتاری در کل نمونه خیلی بالا است و نیز در پسران مشکلات رفتاری و در دختران اضطراب و افسردگی جلوه بیشتری دارد ( تمدنی ، 1372 ) .
مطالعات رپتی (1999 ) هالروید (1997 ) فلزو همکاران (1995 ) ریچارد (1995 ) ماسنن وینومی (1993 ) کراکت و همکاران (1994 ) نشان دهنده تاثیر منفی جدایی کودک و نوجوانان از خانواده می باشد برخی از این تاثیرات منفی شامل افزایش مشکلات هیجانی ـ عدم اکتساب الگوهای رفتاری ـ اخلاقی و ارزشهای والدین ایجاد تغییرات زیاد در زندگی ـ افسردگی ـ ناامیدی عدم رشد شناختی و اجتماعی مناسب می باشد .

فصل سوم

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعیین روش تحقیق

طرح پژوهش
پژوهش حاضر در مقوله مطالعات پس رویدادی ( دلاور ، علی ، 1377 ) قرار می گیرد . در این نوع مطالعات محقق قابلیت دستکاری متغیرها را نداشته و تنها از پس تغییراتی که قبلا و خارج از کنترل وی صورت پذیرفته اند ، به بررسی روابط موجود می پردازد . ماهیت مسائل و مشکلات موجود در علوم رفتاری به گونه ای است که کمتر به قالبها تجربی تن می دهند .
در پژوهش حاضر اگر چه سخت رویی به عنوان متغییر مستقل تلقی شده است ، محقق تنها به عنوان یک متغییر خصیصه ای یا ارگا نیزمی با آن مواجه شده است و هیچ گونه دخل و تصرفی در میزان آن نداشته و به اندازه گیری میزان آن اکتفا نموده است . اما در قالب این طرح می توان رابطه احتمالی بین سخت رویی (متغیر مستقل ) و متغیر ناامیدی را به عنوان ( متغییر وابسته ) را مورد نظر قرار داد.
جامعه و نمونه پژوهش
جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کلیه دانشجویان زن ومردی تشکیل می دهند که در مقطع کارشناسی ( روان شناسی و کشاورزی ) دانشگاه شهر ساوه در سال 86 ـ 85 مشغول به تحصیل بوده اند از این جامعه تعداد 50 نفر دانشجو به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند که 25 نفر از آنان دانشجویان زن و 25 نفر را دانشجویان مرد تشکیل می دادند .
روش نمونه گیری
نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد ، حوادث و اشیا از یک جامعه تعریف شده و به عنوان نماینده آن جامعه ، جامعه مورد نظر جامعه ای است که مورد قبول اغلب محققان قرار گرفته و این جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهشی را به آنان تعمیم دهیم (دلاور ، 1379 ) .
در این پژوهش روش نمونه گیری خوشه ای می باشد . هنگامی که جامعه مورد نظر وسیع و گسترده باشد ، انتخاب نمونه از نظر اجرائی مشکل به نظر میرسد ، با بهره گرفتن از بررسی نمونه گیری می توان واحد نمونه گیری را دانشگاه انتخاب کرد ( همان منبع )
بدین ترتیب ابتدا در مرحله نخست از دو رشته از میان رشته های دانشگاه شهرستان ساوه انتخاب شدند . در مرحله دوم از هر رشته 25 نفر به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قابلیت و امکان تعمیم نتایج را برای محقق برآورده کرده باشد .

ابزارهای اندازه گیری
سخت رویی : مقیاس بررسی دیدگاهای شخصی دارای 50 ماده است که آزمودنی در برابر هرماده براساس آن که این ماده تا چه میزان در مورد وی مصداق دارد ، پاسخ خود را در یک مقیاس چهار درجه ای از صفر ( اصلا درست نیست ) تا سه ( کاملا صحیح است ) مشخص می نماید . این آزمون دارای سه مولفه اصلی چالش ، تعهد و کنترل می باشد که هر یک به ترتیب 17 ، 16 ،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *