دانلود فایل پایان نامه روانشناسی بیماران سرطانی

مبتلا به اختلال افسردگی و اضطراب: پژوهشهای انجام‌شده روی افرادی که بیماری‌های سخت جسمانی داشته‌اند و در کنار آن اعتقادات مذهبی راسخ داشتند، نشان داده‌است که این دسته از افراد در مواجهه با انواع مشکلات، درجات کمتری از اضطراب و افسردگی را نشان می‌دهند. از سوی دیگر این پژوهش‌ها نشان داده‌است که وقتی روان‌درمانی مذهبی برای بیماران مبتلا به افسردگی و اضطراب همراه دارودرمانی اعمال می‌‌گردد این افراد بهبود سریع‌تر پیدا می‌کنند (آلوارد و همکاران 1955، اظهرو وارمه 1955، وارومه‌ارپ 1994). این یافته‌ها لزوم توجه به بعد معنوی بیماران و بهره‌برداری از اعتقادات مذهبی آنان را به عنوان یک پتانسیل مثبت‌درمانی مطرح می کند. از این رو توجه به انجام تحقیقات بیشتر در زمینه نقش اعتقادات مذهبی در اپیدمیولوژی بیماریهای روانی و درمان آنها می‌بایست در فعالیتهای آکادمیک بیشتر مطرح گردد (کاکس، 1994) با توجه به مطالب ارائه شده به نظر می‌رسد تحقیقات میدانی گسترده‌تر در مورد ارتباط میان اعتقادات مذهبی و سلامت‌روانی ضروری است و شایسته است که مراکز علمی در این زمینه توجه بیشتر بنمایند.
فصل سوم روش اجرایی پژوهش:
فصل 3 . روش اجرایی پژوهش:
جامعه آماری:
مجموعه بیماران سرطانی بیمارستان امام حسین (ع) شهر تهران در تابستان 85 در این پژوهش به عنوان جامعه‌آماری در نظر گرفته شد.
نمونه:
از تعداد کل بیماران سرطانی بیمارستان فقط آن دسته که در حال شیمی‌درمانی بودند به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه، انتخاب شدند. در هر دو جنس مورد بررسی قرار‌گرفته و شرایط سنی آن‌ها افراد بین 50 – 20 سال و تحصیلات آنها سیکل به بالا در نظر گرفته شد. ملیت و مذهب هم در آن دخیل نبود.
تعداد نمونه: 20 نفر 10زن 10مرد
ابزار سنجش: تست MMPI
« MMPI» فرم کوتاه:
MMPI در سال 1967 توسط کانن به 71 سؤال تقلیل یافت. وی ادعا نمود که این ماده‌ها می‌توانند همان قدرت تشخیص آزمون اصلی (فرم بلند) را داشته‌باشند. در سال 1354 اخوت، براهنی، شاملو، نوعپرست، این آزمون را بر روی دانشجویان و دانش‌آموزان دختر و پسر فرم نمودند. این آزمون 11 ماده می‌باشد(3 مقیاس روایی و 8 مقیاس بالینی)
الف) مقیاسهای روایی
– (L) دروغ سنجی: سادگی تحجر فکری یا دروغگویی آزمودنی را نشان‌ می‌دهد.
– (F) نابسامدی: بیشتر نمودار آشفتگی‌فکری و خودکم انگاری است.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– (K) مقاومت دفاعی: جنبه های دفاعی آزمودنی را نشان میدهد.
ب) مقیاسهای بالینی
– (Hs) هیپوکندری Hypochondriasis
– (D) افسردگی Depression
– (Hy) هیستری Hysteria
– (Pd) انحراف اجتماعی Psychopathic deriation
– (Pa) پارانویا Paranoia
– (Pt) ضعف‌روانی Psyvhasthenia
– (Sc) اسکیزوفرنی Schizophrenia
– (Ma) هیپومانی Hypomania
البته لازم به ذکراست که در فرم 3 مقیاس ؟ ، Si ، Mf از بین 14 مقیاس فرم بلند حذف شدند. حذف مقیاس Mf (مردانگی – زنانگی) از فرم ایرانی به علت تفاوتهای فاحش فرهنگی بین صفات ویژگی‌های زنان و مردان ایرانی و غربی بوده‌است. حذف مقیاس(Si) (درونگرایی اجتماعی) نیز به این علت بوده که این مقیاس، حتی در فرم اصلی MMPI دارای ثبات و روایی رضایت‌بخشی نبوده‌است. بنابراین استفاده از این مقیاس نمی‌تواند دارای ارزش تشخیصی باشد. میزان استفهام(؟) نیز به علت کم بودن تعداد سؤالات در فرم کوتاه حذف گردید و لذا هنگام اجرای پرسش نامه،‌ باید از آزمونی خواسته‌شود تمام سؤالات را پاسخ دهد.
آزمون در تمام مقیاسها، دارای میانگین 50 و انحراف معیار 10 می‌باشد. بدین معنی که کسانی که نمره تراز شده‌ی برابر 50 میگیرند نمره ای برابر میانگین گروه گواه (سالم) دارند. درضمن، اعتبار و روایی فرم ایرانی (کوتاه) نیز قابل قبول‌است. (اخوت و دانشمند 1357)

– پاسخ گویی و نمره گذاری:
آزمودنی پاسخ سؤالاها را با زدن علامت × در گزینه مربوط (بلی یا خیر) مشخص می کند. بعد از تکمیل آزمون کلید مقیاسهای مختلف (برای هر مقیاس یک کلید جداگانه) با پاسخنامه مطابقت داده شده و نمرات خام بدست می‌آید. در محله بعد، نمرات خام، روی نیمرخ روانی علامت گذاری شده و نمرات استاندارد شده (نهایی) بدست می‌آید. این پرسش‌نامه را هم به طور فردی و هم به طور گروهی می‌توان اجرا نمود. فرم‌های گوناگون این پرسش‌نامه در گروه های سنی بالاتر از 16 سال و یا افرادی که حداقل دارای 8 کلاس تحصیلات هستند، قابل استفاده است.
« میزانهای روایی»
میزان L :
این میزان، سادگی تحجرفکری، یا دروغگویی آزمودنی را نشان میدهد برای این میزان 5 سؤال در نظر گرفته شده‌است. نمره بالا مخصوص افرادی است که سعی داشته‌اند چهره‌ای جز آنچه که هستند معرفی کنند. نمره بالا در افراد طبقات پایین اجتماع کاملاً عادی است در افراد تحصیل کرده دال بر نقص یا اشکال در نحوه قضاوت یا کمال‌گرایی است.
میزان F :
نمودار آشفتگی و خود کم‌انگاری است. در فرم کوتاه 15 سؤال برای این میزان در نظر گرفته شده‌است. نمره زیاد معمول اشتباه آزمودنی، عدم فهم سؤالات یا عدم همکاری آزمودنی است. افرادی که دارای افکار غیر عادی هستند یا گوشه گیر و مردم گریزند و در فعالیتهای اجتماعی کمتر شرکت می‌کنند و یا دارای حساسیتهایی می‌باشند در این میزان نمره بالایی می‌گیرند. همچنین نمره بالا مؤید اضطراب فوق‌العاده، جامعه‌ستیزی، بی‌قراری، افکار و عقاید ویژه داشتن، تحجر و تغییرات متمادی را مشخص میکند. نمره کم، میزان صمیمیت، آرامی، سادگی و قابل اعتماد بودن آزمودنی را نشان میدهد.
میزان K :
جنبه‌های دفاعی آزمودنی را نشان میدهد و در عین حال برای تصحیح برخی میزانهای بالینی بکارمی‌رود (در نمره گذاری آزمون مقادیرk را به برخی میزانهای بالینی می‌افزایند و سپس نیمرخ روانی آزمودنی را رسم می‌کنند.) در فرم کوتاه برای این میزان 15 سؤال در نظر گرفته شده‌است. نمره زیاد مربوط به افرادی است ناایمن با مشکلات فراوان در روابط اجتماعی واکنشهای متقابل خود با دیگران، زندگی این افراد فاقد نظم و ترتیب و روال مشخص است. تحمل بی‌نظمی دیگران را ندارند و پیشنهادهای اصلاحی را هم نمی‌پذیرند. نمره کم به افراد بین، محتاط، صلح‌جو، مربوط است که در ناراحتی خود اغراق می‌کنند. افراد منطقی و مبتکر با رفتارهای اجتماعی مقبول نمره‌ای در حد متوسط دارند.
((میزانهای بالینی))
میزان Hs :
مربوط است به ارگانیسم و برداشت آزمودنی از وضعیت جسمانی و سلامت خویش. در فرم کوتاه 13 سؤال به این میزان اختصاص یافته‌است. نمره زیاد در افرادی است که از وضعیت جسمانی خود ناراضی‌اند و به پدیده‌های محیطی خصومت می‌ورزند و سعی دارند از طریق آلام جسمانی توجه دیگران را به خود جلب کرده از این طریق محیط خود را کنترل کنند. اینها در فرآیند روان‌درمانی مقاوم و خود مدار هستند. نمره متوسط در افرادی دیده می‌شود که جاه‌طلبی نداشته و در عین حال لجباز و خودخواه‌، آمادگی برای گرایش به افکار پارانوئیدی دارند. نمره کم، احساس مسئولیت و قدرت بالای فرد برای سازگاری با محیط را نشان می‌دهد.
میزان D
افسردگی و وخامت اوضاع فرد را در این زمینه نشان می‌دهد. ساکت بودن، گوشه‌گیری، عدم توجه به بحث‌ها و گفتگوهای دیگران و بازداری، مشکل در ابزارتمایلات خود…… خصوصیات این افراد است. 20 سؤال در فرم کوتاه به آن اختصاص دارد. نمره بالا در پروفایل همه افراد پسیکوتیک مشاهده می‌شود. نمره کم نشانگر شادابی و فعال بودن فرد و قدرت سازگاری وی با محیط است.
میزان Hy:
ناراحتیهای جسمانی و شرایطی که فرد در آن از برقراری ارتباط با دیگران خودداری می‌کنند را نشان میدهد. 24 سؤال در فرم کوتاه به آن اختصاص یافته است. نمره زیاد، توجه بیش از حد به خود و توقع حمایت و محبت افراطی فرد را نشان میدهد. رفتار جنسی پرخاشگرانه است. فرد نسبت به ناراحتیهای خود بینش کافی ندارد. و توقعات زیادی از رفتار و فرآیند درمانگر و روان‌درمانی دارد.
میزان Pd :
مربوط است به ناسازگاریهای اجتماعی، نداشتن تجربیات خوش در زندگی و شکایت و عدم رضایت از وضع و محیط خانوادگی. نمره بالا در افرادی است که خود را قربانی خانواده خویش می‌دانند، لذا عصیان دارند از طرح نقشه برای آینده خود عاجزند، تکانشی رفتار می‌کنند، در برخورد اولیه افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اما به طور کلی روابط آنها سطحی و ظاهری است و در دوستیها، وفاداری و صداقت بندرت دارند. روان‌درمانی با آنها بسیار دشوار است. در پروفایل نوجوانان بزهکار میزان Pd
بالاست. در فرم کوتاه 19 سؤال به آن اختصاص دارد.
میزان Pa:
محتوای سؤالات نشانگر احساساتها، موازین اخلاقی، بدبینی و شکایت از دیگران و اشاره به کمبودهای آنهاست 14 سؤال در فرم کوتاه به آن اختصاص دارد. بالا بودن نمره مربوط به افرادی است که گرایشات خودآزاری خود را بیرونی کرده و متوجه دیگران می‌سازند. افرادیکه سوءظن و بدبینی شدیدی نسبت به دیگران دارند و در روان‌درمانی بسیار خشک و غیر قابل انعطاف هستند.
میزان PT:
علائم مرضی اضطراب، تشویش و ترسها و دلهره‌های بیجا و بی‌ارزش فرد محتوای سؤالات این میزان است. 16 سؤال در فرم کوتاه به آن اختصاص دارد. نمره بالا وسواسی بودن و وحشت از پدیده‌ها و ناتوانی در تصمیم گیری و نداشتن تمرکز را نشان میدهد. نمره کم در PT، اعتماد به نفس و احساس ایمنی را نشان می دهد.
میزان Sc:
20 سؤال در فرم کوتاه به این میزان اختصاص یافته‌است. برای شناخت گوشه‌گیری، افکار عجیب و غریبو شکایت از وضع خانوادگی و چگونگی برداشت از خود. نمره بالا، احساس غریبه‌بودن، یکه و تنها بودن (عدم تعلق داشتن به جامعه یا مردم)، تردید در مورد هویت خود، بی‌ارزش بودن یا ارزش بسیار داشتن و….. را نشان میدهد. این میزان نه تنها در تشخیص پسیکوز دارای ارزش است، بلکه در تشخیص افراد مستعد به پسیکوز نیز مهم است.
میزانMa
11 سؤال در فرم کوتاه به آن اختصاص یافته است. حالتهای شیدایی، مافیایی را در فرد نشان می‌دهد. بالا بودن نمره در افرادی دیده می‌شود که دامنه وسیعی از فعالیتهایی که بهبود و برخلاف سنن اجتماعی است دارند. همچنین نشانگر عدم ضبط و کنترل رفتار، تکانشی عمل کردن، رفتار توهین آمیز داشتن، عدم اعتماد به نفس در عین خوش‌بینی غیر منطقی نسبت به آینده داشتن، خستگی ناپذیری، حساسیت، زودرنجی، خصومت به دیگران، همچنین کمبود بازداریهاست.
نکته: – نمره بالا در sc , pa : تشخیص اسکیزوفرنی از نوع پارانوئید.
– نمره بالا در Pa و Hy : تصویری بالینی فردی که شخصیت پارانوئیدی داشته، گرایشهای نابه هنجار خویش و بخصوص برداشت غیرعادی خود از دیگران را انکار می‌کند.
– بالا بودن نمره در Pt و Sc نشانگر وجود اسکیزوفرنی در مراحل پیشرفته است.
– روش های تفسیر MMPI
1) تفسیر براساس نمره T : نمره هر آیتم چه روایی، چه بالینی، روی برگه پرونایل پیاده شده و براساس جایگاه هر غره مقیاسها را در پروفایل تنظیم کرده نتایج را مورد قرار می‌دهیم. به این صورت که نمره‌اش از 50 ، 2 انحراف معیار بالا یا پایین باشد به عنوان نمره مرضی تلقی شده و نمراتی که در محدوده‌ی 2 انحراف معیار بالا و پایین 50 قرار گرفته اند به عنوان نمرات بهنجار تلقی می‌شوند.
2) تفسیر براساس شکل کلی پروفایل: در این روش نتایج حاصل از اجرای MMPI را که بر روی پروفایل پیاده شده بر اساس شکل کلی پروفایل یا شیب خط مورد تفسیر قرار می‌دهیم و مقیاسهای بالینی و روایتی به صورت جداگانه مورد تفسیر قرار می‌گیرند. مثال در مقیاسهای روایی اگر نیمرخ بدست آمده به شکل (8) باشد یا به عبارتی K ‹ F باشد می‌تواند نشانگر تمایل آزمودنی برای بهتر جلوه دادن خود باشد و برعکس اگر شکل کلی پردفایل روایی (7) باشد K ‹ F، می‌تواند نشانگر تمایل آزمودنی برای بهتر جلوه دادن خود باشد. الگوی اول در بیماران قبلاً به تعارض و الگوی دوم در بیماران قبلاً به اختلال شخصیت خودشیفتگیو هیسترونیک دیده می‌شود. در مقیاسهای بالینی اگر شکل کلی پروفایل رو به پایین باشد نشانگر اختلالات نوروتیک احتمالی، و برعکس اگر شکل کلی رو به بالا باشد نشانگر سایکوتیک بودن آزمودنی می‌باشد. اگر شکل کلی پروفایل در یک خط مستقیم با برآمدگی‌ها و فرورفتگی زیاد باشد می‌تواند نشانگر اختلال شخصیت داشتن فرد باشد.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری:
– تجزیه و تحلیل آماری:
جدول میزان Ma
جدول فوق نشان می‌دهد که در بین تعداد 20 نفر نمونه انتخابی در آیتم Ma، با درجه آزادی 19 و میانگین 45/6 ، میزانT بدست آمده برابر با 454/3 می باشد که این میزان در سطح 05/0 بررسی شد و چون T حاصله بزرگتر از رقم جدول مشاهده شد، فرض صفر رد شده و درنتیجه فرض خلاف (فرضیه چهارم) تأکید می‌شود.
جدول میزان Sc:
جدول فوق نشان می‌دهد که در بین افراد نمونه در آیتم Sc با درجه آزادی 19 و میانگین 95/9 ، میزان T بدست آمده برابر با 398/4 می‌باشد که این میزان در سطح 05/0 بزرگتر از رقم جدول مشاهده شد فرض صفر رد شده و فرض خلاف (فرضیه سوم) تأئید می‌شود.
جدول میزان PT:
جدول فوق نشان می‌دهد در بین افراد نمونه در آیتم PT ، با درجه 19 و میانگین 65/9 ،میزان T بدست آمده برابر با 080/7 می‌باشد که این میزان در سطح 05/0 بررسی شد و چون T حاصله بزرگتر از رقم جدول مشاهده شد فرض صفر رد شده و فرض خلاف (فرضیه هشتم) تأئید می شود.
جدول میزان Pa:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *