دانلود پایان نامه ارشد:سنجش تفاوت مرور زمان با مواعد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

پایان نامه ارشد :

 

مهـــلت های یک ماهه؛

 

1-7-اقامه دعوا در دادگاه صالحه ظرف مدت یک ماه هنگامی که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است.

 

2-7-در صورت استعفای وکیل ،رسیدگی و دادرسی به مدت یک ماه از تاریخ اخطاریه دادگاه متوقف می شود.

 

3-7-رد داد خواست مواقعی که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه تادیه شود.

4-7- انتشار آگهی جهت ابلاغ که نباید تاریخ انتشار آگهی تا جلسه دادرسی کمتر از یک ماه باشد.

 

5-7- مهلت تقدیم دادخواست از تاریخ اجرای حکم مورد تصرف عدوانی یک ماه می باشد.

 

6-7- رفع توقیف توسط دادگاه از مال مورد تامین چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود.

7-7- مهلت تقدیم دادخواست فرجامی درموارد رد دادخواست فرجامی وخلاف شرع و قانونی بودن رای ظرف یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی و یا…. می باشد.

 

8- مهـــلت های دومــاهه :

 

1-8- فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه برای افراد مقیم خارج از کشور کمتر از 2 ماه نخواهد بود .

طبق نظر دکتر مهاجری : « فاصله ابلاغ وقت به اصحاب دعوی که اگر نشانی طرف های دعوی یا یکی از آنان درخارج از کشور باشد ، به طور یکسان مدت دو ماه در نظر گرفته شده است» ¹

 

ولی به نظر می رسد که درموردی که یکی از طرف های دعوا مقیم خارج باشد ، رعایت مهلت دو ماه فقط برای او الزامی است به نظر نگارنده رعایت مهلت دو ماه برای هر دو طرف دعوی الزامی است زیرا بادرنظرگرفتن مهلت یکسان و متناسب نظم و عدالت در اجرای حق رعایت خواهد شد .

 

2-8- مواردیکه عدم تشکیل دادگاه به طرفین منتسب نباشد وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود .

 

3-8- مهلت واخواهی برای اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد .

 

4-8- مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ است .

 

5-8- مهلت درخواست فرجام خواهی برای افراد مقیم خارج از کشور ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ است .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :

 

  • هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟
  • اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
  • تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
  • در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟

 

 

    یکی از عمده دلایل نگارنده در این پژوهش ، چگونگی کاربرد وبررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی می باشد . به طوری که اگر مواعد نباشد و یا اصلاً رعایت نگردد موجب تضییع وقت و اطاله در دادرسی خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که انجام شد به کاربردی بودن و اهمیت مواعد بیشتر توجه شد . هدف نگارنده در این پژوهش به کارگیری هرچه صحیح تر مواعد در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد حال چه در امور کیفری ، چه در امور مدنی ، چرا که دارای فواید بسیاری بوده و به انجام دادرسی ها در فضای امن تری کمک شایانی می کند . از طرف دیگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانونی مقرر ، تجدیدنظر و بازبینی مجددی از سوی سیستم قضایی بشود و راهکاری را برای اصحاب دعوی که به دلایلی نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بیابند ، و سعی بر تسریع دادرسی داشته باشند زیرا امروزه بسیاری از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شاید سال ها نتوانسته اند به دلیل نبود