سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

موضوع :

 بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

پایان نامه ارشد :

هدف اصلی:

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر نقش تمایل استفاده از اینترنت.

اهداف فرعی:

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنت.

بررسی تاثیر تمایل استفاده از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی.

1-5- سوالات تحقیق

پرسش های اصلی

1)آیا ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت تاثیر معناداری دارد؟

2) آیا ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی تاثیرمعناداری دارد؟

3) آیا تمایل استفاده از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی تاثیر معناداری دارد؟

پرسش های فرعی

مهمترین مولفه ها در میان ویژگی های شخصیتی کدامند؟

مهمترین مولفه ها در میزان تمایل استفاده از اینترنت کدامند؟

مهمترین مولفه ها در تعیین اعتیاد اینترنتی کدامند؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر نقش تمایل استفاده از اینترنت.

اهداف فرعی:

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنت.

بررسی تاثیر تمایل استفاده از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان  با فرمت ورد