دانلود پایان نامه بررسی تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 

  • بازداشت متهم به قتل

در مورد کسی که متهم به قتل می باشد، روایاتی وارد شده است مبنی بر حبس این شخص، که     می تواند دلیل خوبی برای بازداشت موقت باشد کما این که جمع کثیری از فقهاء به مضمون این روایات فتوی داده اند. ما در اینجا، ابتدا پاره ای از این روایات را ذکر می کنیم و سپس آرای فقهاء را نقل خواهیم کرد:

الف: روایات

  • از سکونی روایتی نقل شده است که در صورت صحیح بودن سند آن، می توانید شاهد قابل قبولی برای بازداشت موقت باشد. عن أبی عبدالله (ع) قال: إنّ النبی (ص) کان یحبس فی تهمۀ الدم ستۀ ایام، فإن جاء أولیاء المقتول بینّنۀ، و إلاّ خلّیَ سبیله.[1] (از سکونی و از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود پیامبر اکرم (ص) در اتهامات راجع به قتل، متهم را تا 6 روز زندانی  می کرد. اگر اولیای مقتول در این مدت بینه برای ادعای خود می آوردند که ثابت می شد و إلا او را آزاد می نمود.) در سند این روایت اختلاف می باشد و فقها اتفاق نظر ندارند. کسانی که سند را معتبر دانسته اند و قائل به جواز حبس هستند با عمل مشهور را جا بر ضعف آن دانسته اند یا احتیاط و حفظ افراد و جامعه را مورد توجه قرار داده اند.
  • در دعائم الاسلام روایتی از امیرالمؤمنین علی (ع) نقل شده است که امام فرموده اند: لا حبس فی تهمۀ إلّا فی دم[2] (متهم را نمی توان حبس کرد مگر در قتل.)

در روایت (لا) برای نفس جنس است و تنها یک مورد از آن استثناء شده است و آن مورد قتل است.[3] مؤلف کتاب، موارد السجن فی نصوص و الفتاوی می نویسد: «و اما روایه الدعائم فد لالتها واضحه، و انّما الاشکال فی سندها و فی کتاب الدعائم.»[4]

  • در کتاب «عجائب الاحکام» آمده است: «إنَّ علیاً (ع) حبس متهماً بالقتل، حتی نظر فی أمر المتهمین معه بالقتل.»[5] (حضرت علی (ع) متهم به قتل را حبس می کرد تا به احوال دیگر متهمینی که با او در قتل دخیل بودند رسیدگی کند.) این روایت هر چند، توقیف احتیاطی را شامل می شود ولی مرسله می باشد.
  • در مستدرک الحاکم منقول است: «عن بهزبن حکیم، عن أبیه، عن جده: أنّ النبی (ص) حبس رجلاً فی تهمه.»[6] (پیامبر اکرم (ص) متهم را حبس می نمود)
  • از أبی هریره نقل شده است که: «إنّ النبی (ص) حبس فی تهمه یوماً و لیله.»[7]

(پیامبر اعظم (ص) یک شبانه روز متهم را در حبس نگاه می داشت.)

  • محمد بن حسن اصبع بن نبا یک نقل کرده است: که حضرت علی (ع) حکم کرد پسربچه ای را تا رسیدن به حد رسد عقلی بازداشت نمایند. که در کتاب وسایل الشیع نیز آمده است.

[1]. عاملی، حر ، وسائل الشیعه، جلد 3، چاپ تهران ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه،  1359، ص 439

[2]. التمیمی المغربی، نعمان بن محمد بن منصور، دعائم الاسلام، جلد2، قم انتشارات مؤسسه آل بیت، 1361، ص 539

[3]. رجایی، حسین، {آسیب شناسی قوانین بازداشت موقت}، نشریه پیام آموزش، ش 4، 1380،ص 105

[4]. طبسی، نجم الدین، موارد السجن فی النصوص و الفتاوی، الطبعه اولی،انتشارات مکتب الاعلام الاسلامی،1377 ص 43

[5]. عاملی، سید محسن، عجائب احکام امیرالمؤمنین (ع)،قم،انتشارت دار الاسلام، 1373 ص 39

[6]. الطبسی، نجم الدین،همان ، ص 39

[7]. همان،ص 41

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟