مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

فایل جدید : دانلود پایان نامه بررسی شایستگی­های رهبری با تجهیز منابع و وصول مطالبات- فروش متن کامل

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

موضوع :

 بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

پایان نامه ارشد :

– فرضیه­های فرعی

  • بین قدرت نفوذ مدیران شعب و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
  • بین تغییر و تحول پذیری مدیران شعب و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی استان  سیستان و بلوچستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
  • بین بکارگیری ارزشهای اخلاقی توسط مدیران و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
  • بین اهمیت دادن به منابع انسانی توسط مدیران و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی استان  سیستان و بلوچستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین ویژگی چشم­اندازسازی مدیران شعب و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی استان  سیستان و بلوچستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-7-1- شایستگی­های رهبری

تعریف مفهومی :

شایستگی، عبارت است از هرگونه دانش، مهارت، توانایی یا کیفیت شخصی که از طریق رفتار نشان داده شده و منجر به تعالی خدمت دهی می شود(کاننون[1]، 2005) .

تعریف عملیاتی:

شایستگی­های مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از: قدرت نفوذ مدیران، تغییر و تحول پذیری مدیران،

[1]. Cannon

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- هدف کلی

“تبیین رابطه شایستگی­های رهبری با تجهیز منابع و وصول مطالبات”

1-4-2-اهداف فرعی

  1. شناسایی شایستگی­های رهبری مدیران بانک کشاورزی.
  2. تبیین شاخص­های شایستگی رهبری .
  3. بررسی وضعیت موجود تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی.
  4. تبیین وضعیت مطلوب تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی.
  5. پیشنهادات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب تجهیز منابع و وصول مطالبات

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان  با فرمت ورد