مهر ۱, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه ارشد :

 

تاریخچه و چگونگی شکل گیری فعالیت های نظامی در فضا

صعود به آسمان از طریق ابزار ساخت دست بشر این امکان را فراهم آورد تا از فضا در کنار کاربردهای دیگر به عنوان واسطه‌ای برای اهداف نظامی استفاده شود. اما عملیات نظامی در فضاچیست؟ عملیات نظامی فضایی به هر فعالیتی در فضا اطلاق می‌شود که توسط بشر، با عنوان مشروع (قانونی) یا بالفعل در سازمان نظامی کشوری ثبت قانونی شده و اجرا گردد[1]. برای مثال، ماهواره‌ها ممکن است وظایف زیادی برای اهداف نظامی انجام دهند که شامل ارتباطات، اطلاعات آب و هوایی، دریافت از راه دور و هوانوردی (مانند GPS و راهنمای موشک) می‌باشد. مادامیکه عملیات نظامی در فضا ادامه داشته باشد، سلاح فضایی نیز در فضا یافت خواهد شد. سلاح فضایی نیز به معنای معرفی سیستم‌های تسلیحاتی قابل استفاده در فضاء ماوراء جو است[2]. مثال‌های سلاح‌های فضایی اختصاصی شامل سلاح‌های انرژی جنبشی[3]و سلاح‌های انرژی مستقیم[4]می‌باشد. مفهوم سلاح‌های انرژی جنبشی بسیار ساده است «کشتن» از طریق تأثیر سرعت بالا (از ضربه-به کشتن) انجام می‌گیرد. سلاح‌های انرژی مستقیم شامل برد وسیعی از فن‌آوری‌ها از جمله لیزرها، پرتوهای ریز و فناوریهای تداخل سیگنالی مانند میکروویوهای با قدرت بالا یا فرکانس‌های رادیویی قدرت بالا می‌باشند. سلاح‌های پرتو افشانی و الکترومغناطیسی[5] که زیر مجموعه‌ی دیگری از (DEWS)[6] می‌باشند از طریق نشر و یا تولید ضربان الکترومغناطیسی یا پرتو افشانی عمل می‌کنند. وسیله‌ای که از دو دستاورد در یک زمان حاصل می‌شود سلاح هسته‌ای است. اخیرا سلاح‌های مجاورت منفجر شونده[7] که همچنین مین‌های فضایی نامیده می‌شوند به محض برخورد یا در مجاورت منفجر می‌شوند. برخلاف پیشرفت‌های تکنولوژی، واقعیت‌های سیاسی دراین زمینه سبب شده است که کشورهایی که به توانایهای فضایی نایل شده اند، بکوشند تا از قابلیت‌های فضایی،  به عنوان وسیله‌ای برای دفاع و دوام امنیت ملی‌خود استفاده نمایند.[8]اما با این وجود، سلاح سازی فضایی توسط این دولت‌ها بزرگ نمایی شده است[9]. این فصل تمرکز دارد بر روی این مسأله که چگونه و تا چه میزان استفاده‌ از قدرت توسط سیستم های تسلیحاتی در فضا تحت قوانین بین‌المللی موجود، و به‌طور خاص، معاهده‌ فضاء ماوراء جو، منشور سازمان ملل متحد و قواعد کاربردی مخاصمات مسلحانه، قانونی می‌باشد. در ابتدا با ارتش و سلاح های فضایی و پیشینه قانونی-تاریخی آن ها به این مبحث پرداخته می شود.

[1]– J.F. von Bentzien, ‘Diemilitrarische Nutzung des Weltraums in Friedens und Kriegszeiten aus rechtlicher Sicht’, Vol. 35 Zeitung fur Luft- und Weltraumrecht 1986, p. 324.

[2]– Cf.I.A Vlasic, ‘Space Law and the Military Applications of Space Technology’, in N. jasentuliyana (ed.), Perspective on International Law (London, Kluwer Law International, 1995), p. 386, note 6.

[3]-KEWs.

[4] -OEWs.

[5] -ERWs.

[6] -Directed Energy Weapen.

[7]-EPWs.

[8]– National Science and Technology Council, ‘National Space Policy’, 31 August 2006, http://www.ostp.gov/ galleries/default-file/Unclassified%20 National %20 Space %20 Policy %20– %20 FINAL. Pdf (last accessed on 24 February 2011), See also Commission to Access US National Security Space Management and Organization, ‘Report of the Commission to Access United States National Security Space Management and Organization’, Washington DC, 11 January 2001, http://www.defenselink.mil/pubs/space20010111.html,p. 100 (last accessed on 6 April 2011) (‘Rumsfeld Report’, named after the chairman of the Commission, Donald Rumsfeld).

[9]– T. Hitchens, ‘Developments in Military Space: Movement toward Space Weapons?’.Octobr 2003, http://www.cdi.org/pdfs/space-weapons.pdf (last accessed on 29 Octobr 2011). See also J.W.Heath, ‘The Vanishing Horizon: Will the Asymmetric Bettlefield Make Space- Based Weapons a Reality?’, Vol. 45 proceedings of the Forty-fifth Colloquium on the Law of Outer Space 2003, pp. 206-215

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.