شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

فایل جدید : دانلود پایان نامه تعیین تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

موضوع :

 بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

پایان نامه ارشد :

– ساختار فصل های پایان نامه

این تحقیق شامل پنج فصل می باشد:

فصل اول کلیات تحقیق که شامل مقدمه،بیان مساله، اهمیت و ضرورت موضوع، اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق، قلمرو و نوع تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان تحقیق می باشد.فصل دوم ادبیات تحقیق که بعد از مقدمه در آن ادبیات نظری پژوهش مطرح شده و مفاهیم کلی و نظریات در مورد شخصیت، سبک شخصیتی پنج عاملی، اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت ارائه شده و در نهایت  مروری بر پژوهش های مرتبط داخلی و خارجی صورت گرفته است. فصل سوم روش تحقیق که شامل توضیحاتی در مورد روش ها و تکنیک های آماری مورد استفاده، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری، ابزارهای جمع آوری داده ها، روایی و پایایی ابزار می باشد. فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها در این فصل با استفاده از داده های به دست آمده از پرسشنامه ها به تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها و آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات که شامل خلاصه ی نتایج، بحث و نتیجه گیری، پیشنهادات برای تحقیقات آینده و محدودیت های تحقیق می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر نقش تمایل استفاده از اینترنت.

اهداف فرعی:

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنت.

بررسی تاثیر تمایل استفاده از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان  با فرمت ورد