تیر ۱۴, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه حقوق:تعیین اولویت عوامل ساختاری بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

پایان نامه ارشد :

 

چشم انداز تاریخی اوقات فراغت

اینکه انسان با چه نوع فعالیتی باید اوقات فراغتش را پر کند نکته اساسی است ( ارسطو). اوقات فراغت عقیده ای قدیمی بوده و و از دوران تمدن های باستان به نخبه گرایی و امتیاز طبقاتی وابسته بوده است. به هر حال محتمل است که اوقات فراغت به وسیله فرهنگ های بدوی- وقتی که فشارها برای کسب مال، امنیت و نیازهای اولیه برداشته شد، یا در جشن بعد از شکار و یا در طول هوای نامساعد- آغاز شده باشد. اوقات فراغت با تربیت عالی، منزلت اجتماعی و رتبه سیاسی بستگی پیدا کرد. فراغت می تواند فرصت مهمی برای رشد مردان و زنان بوده و وحدت فکر وجسم آنها را فراهم کند (16).

در حقیقت تلاش در دوره ماقبل تاریخ برای برآوردن نیازهای جسمانی بود و مسئله بقاء برای زندگی در این دوران از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. آنچه که در این دوران می توان به آن اشاره کرد، نبود یک مرز مشخص و دقیق بین کار و فراغت بود که این مرزبندی به گونه ای وجود نداشت که بتوان این دو را از حیث محتوایی از یکدیگر مجزا کرد. اوقات استراحت مردم در دوران ماقبل از تاریخ با دوختن، نخ کردن دانه تسبیح، سرگرم کردن خود با سرود خواندن، حرکات موزون، تعریف کردن داستان و افسانه و طواف دور آتش سپری می شد. بادها، جشنها و مراسم ها روزها و ماهها به طول می انجامید (19).

کراس[1] نویسنده کتاب تفریحات و اوقات فراغت در جامعه مدرن می گوید: برای انسانهای اولیه زمان تفکیک شده ای برای کار و فراغت همانند انسان امروز وجود نداشت. انسانی صنعتی امروز زمانی از روز را به کار و بخشی را به استراحت و تفریح اختصاص می دهند. نوع کار انسان اولیه نیز با کار تخصصی امروز او تفاوت داشته و داری تنوع و نوع آوری بیشتری بوده است. تفریحات با آیین های مذهبی همراه بوده و با دعا و نیایش، قربانی کردن، رقص و پایکوبی و جشن برگزار می گردیده و همه آنها بخشی از کار نیز بوده است (19).

اما اگر بخواهیم به چند تفاوت بین اوقات فراغت قدیم و معاصر بسنده کنیم بدون شک اصلی ترین این تفاوت در نوع نهاد و ساختاربندی اوقات فراغت تجلی می یابد. در سابق طبقات کوچکتر جامعه از لحاظ محدود آزادی و آسودگی برخوردار بودند. این اوقات در درون خانه و خانواده صرف می شد و صورت غیر رسمی و خودمانی داشت و به همنشینی و محاوره با خویش و پیوند دوست و همسایه می گذشت. با پیشرفت جوامع و پراکندگی وظایف خانواده متدرجاً جنبه رسمی و در مواردی تجاری پیدا کرد و جزء وظایف مؤسسات خاص درآمد. تفاوت دیگر را می توان لحاظ فراگیر بودن و گستردگی اوقات فراغت مشاهده کرد. با شروع انقلاب صنعتی، تفریح و سرگرمی جزء زندگی مردم عادی قرار گرفت و با کاهش زمان کار عملاً فرصت استراحت و فراغت مردم افزایش یافت و صرف پرداختن به انواع و اقسام فعالیتهای همگانی شد. افکار عمومی و درخواست همگانی در استفاده از گسترش فعالیتهای فراغتی موجب شد که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 نوعی نهضتهای اجتماعی با همت و کوشش اتحادیه های کارگری تحت عنوان نهضت تفریحات سالم با هدف کاهش ساعات کار و فراهم نمودن امکانات تفریحی و تربیتی برای برخوردار کردن کارگران از یک زندگی ثمربخش و مفید شکل بگیرد. از بررسی متون و مدارک مربرطه اینگونه می توان دریافت که دهه 1920 سرآغازی برای نگرش علمی و تحقیقاتی به اوقات فراغت است. پس از سالهای 1924 طرحهای درباره اوقات فراغت در آمریکا آغاز گردید و معروفترین آنها طرحی بود که رابرت[2] و هلن لیند[3]  در فاصله 1929 تا 1936 در مورد فعالیتهای اوقات فراغت در گذشته و در حال انجام دادند (19).  

[1] – kraus

[2] -Roberd

[3] – lynd

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  اهداف

اهداف کلی: بررسی عوامل بازدارنده و میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیت ورزش تفریحی؛ طبق مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت.

اهداف ویژه:

1- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و ترکیب قرارگیری آنها در مشارکت بانوان شهرستان جهرم؛

2- تعیین اولویت عوامل فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

3- تعیین اولویت عوامل بین فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

4- تعیین اولویت عوامل ساختاری بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

5- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و مطابقت آن با وضعیت خصوصیات فردی بانوان (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات) در شهرستان جهرم؛

6- تعیین میزان مشارکت بانوان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی برحسب خصوصیات فردی (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات).

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی