دانلود پایان نامه حقوق:عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

ارزش‌گذاری کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم‌های طبیعی

در بحران‌های زیست محیطی امروز آنچه که مایه نگرانی است، نگاه سودجویانه به منابع طبیعی و اندیشه تصرف در طبیعت می‌‌باشد. توجه به تبعات رو به رشد ناشی از تخریب و بهره‌برداری بی‌رویه از طبیعت موجب گردیده است تا دانشمندان با تلاش در جهت تبیین خدمات حاصل از عملکرد اکوسیستم‌های طبیعی، توجه تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان کلان را به لزوم حفاظت و توسعه هرچه بیشتر این مواهب خدادادی جلب نمایند. از این رو در دهه‌های اخیر، حوزه اقتصاد محیط زیست و اقتصاد اکولوژیک شاهد افزایش قابل توجه فعالیت‌های مرتبط با تعیین ارزش کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم‌های طبیعی بوده است؛ به طوری که امروزه در مورد ارزش اکولوژیکی و اقتصادی- اجتماعی کالاها و خدمات ارائه شده توسط اکوسیستم‌های طبیعی و نیمه طبیعی، اطلاعات زیادی جمع‌آوری شده و موجود می‌باشد، اما مشکل عمده در این زمینه آن است که بخش عمده‌ای از این اطلاعات در غالب معیارهای نامناسب تحلیلی بیان شده و به گونه‌های متفاوت طبقه‌بندی می‌شود. آنچه مسلم است به منظور امکان‌پذیر نمودن تجزیه و تحلیل‌های طبیعی اقتصادی‌- اکولوژیکی به یک چارچوب استاندارد برای ارزش‌گذاری جامع کارکردها، کالاها و خدمات زیست محیطی نیاز می‌باشد (عزیزی،1390).

 

 

 

2-2-2 روش‌های ارزش‌گذاری کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم‌ها

همانگونه که ذکر شد منابع طبیعی و کالاهای زیست محیطی و خدمات اکوسیستمی، اغلب دارای ارزش بسیار زیادی هستند، ولی به ندرت در بازارها مورد معامله قرار می‌گیرند؛ به همین دلیل و به علت عدم امکان محاسبات کمی و دقیق، در تصمیم‌گیری‌های کلان، به آن‌ها توجه کافی نمی‌شود. عدم درک صحیح کارکردها و خدمات تولید شده توسط محیط زیست خطری جدی برای جامعه محسوب می‌شود. در این میان ارزش‌گذاری ابزاری است که اطلاعات مفیدی را جهت تصمیم‌گیری بین گزینه‌های مختلف برای مدیران فراهم می‌آورد. بنابراین ارزش‌گذاری اقتصادی اکوسیستم، از طریق بیان نمودن ارزش کمی کارکردها، کالاها و خدمات زیست محیطی، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و مدیران اجرائی را در حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی یاری می‌دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن